Trang Chủ      Hình ảnh      Kinh điển      Thần Chú      Liên lạc

 

 Kinh Bách Dụ

 

 Ns.Thích Nữ Như Huyn, Phật Học Viện Quốc Tế Xuất Bản 1996, Bộ kinh Bách Dụ gồm 98 bài thí dụ của Phật nói do Ngài Pháp Sư Tăng Gia Tư Na sao lục trong kinh tạng. Hai thí dụ rốt sau: "Thuốc hay ḥa trong đường phèn", "Dùng là gói thuốc A Dà Đà" là của Pháp Sư tự soạn, để tổng dụ cho diệu lư đủ trong những thí dụ trên. 

 

Lời nói đầu

 Bộ kinh Bách Dụ gồm 98 bài thí dụ của Phật nói do Ngài Pháp Sư Tăng Gia Tư Na sao lục trong kinh tạng. Hai thí dụ rốt sau: "Thuốc hay ḥa trong đường phèn", "Dùng là gói thuốc A Dà Đà" là của Pháp Sư tự soạn, để tổng dụ cho diệu lư đủ trong những thí dụ trên.

 Một đời thuyết giáo trong bốn mươi chín năm, tùy theo căn cơ chúng sanh sai khác, Đức Phật nói ra vô lượng Pháp môn không đồng. Khi nói thấp, khi nói cao, từ dễ lần đến khó, đem gần tỉ dụ xa. Chung qui chỉ hướng v một mục đích duy nhất là làm cho chúng sanh tự giác ngộ bản tánh sáng suốt của ḿnh.

 Trong kinh Bách Dụ, Phật đă dùng những chuyện xưa để thí dụ cụ thể sự dại dột mê lầm chung của chúng ta. 

 Nếu chúng ta biết trừ bỏ mê lầm ở đâu th́ Niết Bàn sẽ thực hiện ở đó.

 Chúng tôi nhận thấy những mẩu chuyện thí dụ đây, có thể thông dụng trong các tầng lớp quần chúng, ai cũng có thể hiểu một cách dễ dàng, v́ chuyện rất vui, có kỹ thuật hấp dẫn, rất hữu ích cho mọi người, nên tôi không nệ tài hèn, đức bạc phiên dịch ra tiếng Việt để cống hiến đọc giả một tác phẩm của Phật Giáo có giá trị giáo dục cho tăng đồ và cho cư sĩ. 

Nếu có chỗ nào khuyết điểm, cúi mong quí Ngài từ bi chỉ giáo, chúng tôi xin muôn phần cảm tạ. 

Thích nữ Như Huyn 

 

Tựa

 Không may được thừa sự thọ pháp nhưng mộ đạo sẳn ḷng, tôi hằng chuyên tâm xem kinh nghe giảng, thường lui tới tịnh đường. Thiện chí thuận duyên khiến một hôm tôi được thầy Thiện Hoà giới thiệu một bộ kinh có tác dụng phổ thông Phật pháp bằng phương pháp tỷ dụ, chính là kinh Bách Dụ.

 Thầy Thiện Hoà ngỏ ư muốn kinh nầy được phiên dịch, v́ tin tưởng chắc chắn là sẽ có ích lợi nhiu cho người tu học, dầu là cư sĩ hay người xuất gia, cũng như cho người c̣ xa lạ đối với Phật Giáo. 

Riêng tôi, tôi trộm thấy kinh Bách Dụ đối với Phật Giáo có tính cách và công dụng cũng như sách Cổ Học Tinh Hoa của Ôn Như Nguyễn Van Ngọc, đối với Nho Giáo. 

Kinh Bách Dụ gồm một trăm câu chuyện ngu ngôn ngố nghỉnh, có khôi hài, có bi thảm, khi cạn thấp, khi cao sâu, do Đức Phật kể ra, đầy vẻ giáo lư và giáo pháp cho tăng đồ và hội chúng. 

Ngoại trừ giá trị hiển nhiên v Phật Giáo, những chuyện ngu ngôn ấy c̣n có tác dụng giáo dục nói chung, có thể giúp cho người đọc, bất luận ở tôn giáo nào, thuộc cấp bực nào, với học lực nào, dể b tu trau dồi đức tánh, theo chánh bỏ tà, làm lành lánh dử, thương vật, yêu đời. 

Tôi chưa hết tiếc v́ thiếu tài đức để phổ biến bộ kinh quí giá ấy, bổng may gặp sư cô Như Huyn sẵn thiện chí thành tâm, gánh lấy công việc phiện dịch. Tôi lấy làm vui mừng, thấy sư cô gia tâm tŕ chí, phiên dịch từ cốt chuyện đến lời bàn một cách trung thành. 

Vậy tôi dám mong quyển kinh Bách Dụ nầy đạt được mục đích giáo lư và luân lư của Đức Phật khuyến dụ từ xưa. 

Thuần Phong 

Saigon, 24 tháng 12 năm 1957

 

1. Người ngu ăn muối

 Thuở xưa có một người ngu đến nhà bạn thăm, chủ nhà mời ở lại dùng bữa cơm đạm bạc. Chàng chê canh lạt không ngon. Chủ nhà bèn thêm một chút muối, chàng ăn cảm thấy ngon lành.

 Chàng tự nghĩ:

 - Canh ngon là nhờ muối thêm vào, dùng ít c̣n vậy, nếu dùng nhiu chắc chắn ngon đặc biệt.

 Thế rồi, chàng xin chủ nhà một chén muối bỏ trong miệng nuốt hết! V́ chất muối mặn kinh hồn, chàng cảm thấy gần như sắp chết, bèn vội vàng móc họng cho mữa muối ra.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Phàm người tu hành phải tiết chế sự ăn uống cho vừa phải, biết đủ muốn vừa, th́ đối với thân thể và sự tu hành đu có ích lợi. Nhưng có bọn ngoại đạo sai lạc tuyên truyn, uốn cong thành ngay quá mức, để xướng lên thuyết không cần ăn uống, nhận cho là phương pháp có thể đắc đạo. Do dậy có người đoạn thực bẩy ngày, mười lăm ngày, kết quả là ảnh hưởng đến thân thể đói khát mà chết, và đối với công hạnh không có một điểm lợi ích; đó chỉ là hành động sai lầm.

 Người hành pháp như thế cùng người ăn muối kia đu là cử động ngu xuẩn đáng chê cười cả.

 

 2. Để dành sữa 

Thuở xưa có một người dự định tháng sau đăi khách, cần có số nhiu sữa ḅ, do đó phải dự trù trước đến lúc ấy mới khỏi thiếu hụt.

 Người kia tự nghĩ:

 - Mỗi ngày ḿnh nặn sữa để dành, cần phải có cái thùng cây rất lớn; xét kỹ ra sữa để trong thùng cây lâu ngày đễ hư hoại, chi bằng để trong vú ḅ, đến ngày đăi khách hăy nặn ra một thể, đă ít tốn công lại được sữa mới, chẳng phải đó là phương pháp tuyệt ư? 

Thế rồi chàng dắt ḅ mẹ nhốt riêng, ḅ nghé nhốt riêng chổ khác, và không nặn sửa mỗi ngày. 

Qua tháng sau đến ngày đải khách, chàng dắt ḅ mẹ ra nặn lấy sữa tươi đăi khách, nhưng dùng hết sức nặn mà một giọt cũng không có, làm cho khách dự tiệc không thể nín cười.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Người muốn làm hành bố thí mà đợi đến khi nhiu tin mới làm việc cứu giúp kẽ khốn cùng. Nghĩ thế rất lầm. Chúng ta phải nên tranh thủ thời gian kịp thời làm hạnh bố thí, chẳng vậy th́ cùng với người ngu để dành sữa trong vú ḅ không khác

 

3. Khoanh tay chịu đ̣n

 Thuở xưa có một anh ngốc sói đầu; ngày nó có người thấy đầu anh không có tóc bèn dùng trái lê đánh lên, đầu anh bị đánh nhiu lần, máu ra lên láng.

 Tuy bị đánh, anh ngốc vẫn đứng im lặng chịu đ̣n, không kháng cự, không trốn tránh.

 Bây giờ có người thấy thế trong ḷng bất nhẫn lin bảo anh rằng:

 - V́ sao danh cứ đứng trơ ra mà chịu đánh? Nếu không đánh lại, th́ nên tránh đi mới phải. Ḱa xem, đầu anh đầy cả máu không sợ đau à?

 Anh ngốc đáp rằng:

 - Ôi! Người ngu nầy rất xấc láo, nó không hiểu ǵ cả. V́ thấy đầu ta không tóc, nó tưởng là viên đá xinh xắn mới tùy tiện dùng trái lê đánh lên, không biết đó là đầu ta. Nó đánh ta đến nổi máu ra lênh láng. Ông ơi! Đối với hạng người vô trí thức ấy, ta chẳng biết tính làm sao được.

 Người kia nghe rồi rất giận, lin mắng trách anh ngốc rằng:

 - Anh thật là đáng thương, người ta đánh đến nổi đầu bị thương, máu ra dường ấy, mà vẫn đứng chưn không lay động, như thế chẳng phải ngu si chứ là ǵ?

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Có một số ít các vị Ty kheo, không thể chân thật giữ giới, tu định, học huệ, chỉ gơ ép oai nghi bên ngoài để mong được người cúng dường cung kính. Kết quả tự ḿnh chịu khổ vô cùng.

 Bậc tu hành thế nầy và người ngốc kia đu là hạng ngu si cả.

 

4. Giả chết dối chồng

 Thuở xưa có anh chàng cưới người vợ rất đẹp, nhưng tánh t́nh không được đứng đắn, chàng thương yêu vợ vô cùng; nhưng trái lại nàng chẳng yêu chàng, v́ thế mà nàng có t́nh nhân khác, thường có ư muốn bỏ chồng để kết duyên với người nàng thích.

 Thừa dịp chồng đi vắng, nàng t́m một bà già rồi kín đáo dặn rằng:

 - Sau khi tôi đi khỏi nhà, xin bà t́m thay một cô gái khác để vào đây, chồng tôi có trở v, bà cho chàng biết là tôi đă chết.

 Ba già đă làm y như lời nàng dặn.

 Khi trở v nhà, người chồng nghe thấy tin thật rất buồn rầu, đau đớn, k bên thi hài khóc lóc rất lâu, rồi mới đem thi hài người con gái ấy hỏa táng, đem tro xương đựng trong cái đẩy, ngày đêm mang theo ḿnh để kỹ niệm mảnh t́nh quá khứ.

 C̣n vợ chàng lúc ấy đă kết duyên cầm sắt với t́nh nhân.

 Nhưng trải qua nhiu ngày, biết được t́nh nhân đă nhàm chán, phụ rẫy nàng, ḷng nàng lại tưởng nhớ đến người chồng cũ, bèn vội vă trở v thưa với chàng rằng:

 - Tôi là vợ chàng, nay đă trở v.

 Người chồng bảo:

 - Vợ tôi chết đă lâu! Cô là ai đến đây nói dối là vợ tôi để làm ǵ?

 Mặc dù nàng biện bạch đôi ba phen, yêu cầu chàng thừa nhận, nhưng chàng quyết tin chắc vợ chàng đă chết, nên không nhận nàng là vợ.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Người đă bị thành kiến làm chủ rồi, th́ rất khó cải dối. Như bọn ngoại đạo nghe lời ngụy tà, tâm sanh mê hoặc, chấp trước cho là chân thật, vĩnh viển không thể hoàn cải hồi tâm, dù nghe giáo pháp chân chánh cũng không chịu tin tưởng thọ tŕ.

 

5. Khát không uống nước

 Thuở xưa có một người đi đường rất khát nước, muốn t́m nước uống để giải khát. Xem thấy sương mù tận đằng xa, y tưởng là nước. Sau lại kiếm đông, t́m tây, gặp được gịng sông nước, trong leo lẻo, chảy thao thao không ngừng, anh chỉ đứng xem không chịu uống.

 Có người thấy thế lấy làm quái lạ, hỏi rằng:

 - Anh v́ khát đi t́m nước để uống, hiện tại t́m được nước rồi, tại sao không uống?

 Anh trả lời phi thường quái lạ:

 - Nước nhiu như thế này, anh uống hết được không? Tự xét thấy, uống hết được tôi mới uống. Đă biết uống không sao hết được, nên tôi không uống, có thế thôi.

 Ai nấy nghe xong đu chê cười anh.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Có một ít người lư luận bướng bỉnh, chấp chặt cho kiến giải của ḿnh, không gần được chân lư, cho là giới luật của Phật dạy rất rộng lớn, nghiêm ngặt một thời không thể toàn bộ thọ tŕ, bèn bỏ không thọ. Do đấy, họ cứ y nhiên trôi lẳn trong ṿng sanh tử chịu khổ vô cùng, trọn đời không có hy vọng đắc đạo. Hành động như vậy thật đáng chê cười mà cũng đáng thương xót.

 

6. Giết con thành gánh

 Thuở xưa, có người nuôi bảy đứa con, trong số ấy có một đứa chết, anh để thi hài trong nhà rồi tự ḿnh và cả gia đ́nh bỏ nhà đi nơi khác.

 Người láng ging thấy thế hỏi rằng:

 - Sao anh không đem đức con đă chết của anh ra ngoài mai táng, lại bỏ nhà đem nhau đi ra ngoài? Hành vi như thế rất là dại dột.

 Anh nghe xong, trả lời:

 - Người chết phải đem ra ngoài mai táng, đúng hay sai chẳng cần, vậy có thể bảo cho tôi biết phải làm cách nào không? Than ôi! Chỉ có cách là giết thêm một đứa nữa, mới có thể thành gánh, gánh đi chôn.

 Kết quả anh giết một đứa con nữa để cùng đứa con đă chết, rồi chất thành một gánh, gánh lên chôn trên núi cao.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: T kheo phạm một điu giới luật, không chịu sám hối, ăn năn, trở lại muốn t́m cách che giấu sự thật, làm bộ như người tŕ giới thành tịnh tranh nghiêm.

 Người khác thấy thế, vạch bày chỉ trích:

 - Người xuất gia giữ giới phải như giữ ǵn ngọc minh châu, tại sao đă tái phạm mà không chịu sám hối?

 - T kheo ấy cứ ngang nhiên làm nhiu việc ác, phá giới để rồi sám hối một lúc cho tiện luôn. T kheo phá giới như thế cùng với người giết con thành gánh như kia đu là hạng ngu xuẩn vô trí cả.

 

7. Nhận người làm anh

 Thuở xưa, có người nhà rất giàu, cử chỉ đứng đắn lại thông minh, v́ thế kẻ xa người gần đu thán phục, ái mộ. Bấy giờ có một người đến nhận làm anh ḿnh, thường thuờng qua lại thân thích phi thường. Chàng nẩy nhận người nhà giàu làm anh để chi thể? Mục đích chỉ v́ muốn lợi dụng tin bạc.

 Sau đó, người nhà giàu kia sa sút khống cùng, vỡ nợ, chàng ta trở mặt lành đạm và nói thẳng với người nhà giàu kia rằng:

 - Ngươi không phải là anh ta.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Có bọn ngoại đạo lợi dụng và trộm cấp một bộ phận ngụ ngôn, phương pháp và nghi thức của Phật pháp, đem lăm giáo pháp cũa bọn họ thường dùng. Nhưng hoàn toàn không có thật tâm tinh tưởng, phụng tŕ, chỉ muốn ngăn che âm mưu tội ác của bọn họ, tuy thể giáo pháp của Phật không bao giờ bị bọn lừa đảo, lợi dụng.

 

8. Trộm áo nhà vua

 Thuở xưa, có người nhà quê, lẻn vào kho áo của vua lấy trộm một bộ y phục, rồi lén chạy đến một phương xa.

 Sau khi vụ mất trộm bị phát giác, nhà vua bèn phái nhiu binh lính đến các nơi tra t́m, cuối cùng bắt được tên ăn trộm đưa v ṭa án. Khi bị thẩm vấn, y không thừa nhận y phục nầy là đă lấy trộm của vua, c̣n nói là di sản của tổ phụ lưu truyn lại. Vua mới bảo y lấy y phục ấy mặc thử.

 Y không biết cách mặc, đem món đang mặc trên cánh tay mà mặc dưới chân, đem món đang mặc ngang lưng bụng mà mặc lên trên đầu.

 Vua thấy thế phán rằng:

 - Ngươi mặc lộn như vậy, chứng tỏ y phục đấy chẳng phải của tổ phụ ngươi lưu truyn. Huống nữa y phục nầy là của vua và các quan mặc, tổ phụ ngươi làm ǵ có thứ nầy?

 Tên ăn trộm cứng họng, không thể trả lời được, đành phải cúi đầu thừa nhận.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Ngoại đạo ăn trộm giáo nghĩa của Phật pháp làm của ḿnh; nhưng v́ không hiểu rơ chánh nghĩa Phật pháp; ăn trộm rồi đđó chứ không dùng được chuyện ǵ, chỉ được cái điên đảo tạp nhạp không thứ tự, lớp lang. Kết quả không khỏi bộc lộ bản chất của bọn họ.

 

9. Kẻ ngốc khen cha

 Thuở xưa có một người hay khen ngợi đức hạnh của cha ḿnh trước mặt nhiu người khác: Nào là cha anh ḷng rất nhân từ, không bao giờ làm tổn hại ai cả, nào là cha anh không bao giờ cướp giựt, lừa gạt tài vật của ai, nào là đối đải với mọi người rất công b́nh chánh trực, không bao giờ nói dối mà lại hay giúp đỡ người trong khi nguy khốn v.v...

 Lúc ấy có một người ngu thấy thế tự nghĩ: "Ḿnh cũng nên khen cha ḿnh một phen".

 Nghĩ xong, anh bèn hỏi:

 - Đức hạnh của cha tôi c̣n hơn đức hạnh phụ thân ông!

 Người chung quanh bèn hỏi:

 - Đức hạnh ông thân anh như thế nào?

 Người ngu lin đáp:

 - Cha tôi từ nhỏ tuyệt đường dâm dục, chẳng h biết ǵ v việc ấy.

 Ai nấy nghe cũng đu bật cười mà nói: Nếu quả thật cha anh từ nhỏ đoạn dục th́ làm sao sanh được anh?

 Nghe hỏi anh nọ đừ người ra chẳng biết phải trả lời làm sao.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Khen chỗ tốt của người cần phải phù hợp với thực tế. Nếu có bịa lời khen giả dối, chẳng những không hiệu quả ǵ, mà lại làm cho người khinh bỉ. Do đó trong năm giới của Phật Giáo cấm vọng ngữ là một.

 

10. Phú ông cất lầu

 Thuở xưa có một người nhà giàu rất ngu si, không biết việc ǵ cả. Một hôm chàng đi đến nhà một phủ ông khác, đó là một nhà lầu ba tầng, xinh đẹp không đâu bằng, ḷng chàng rất ham thích và tự nghĩ:

 - Tin của ta ít hơn người nầy, nhưng lẽ nào không cất được 1 trong 3 tầng ấy sao?

 Đoạn chàng v nhà lin cho mời một nhà kiến trúc đến hỏi rằng:

 - Ông có thể cất lầu ba tầng không?

 Nhà kiến trúc đáp:

 - Được, tôi đă làm nhiu nơi rồi.

 Chàng nói:

 - Tốt lắm, ông nên làm ngay cho tôi một ṭa lầu ba tầng, giống như của bạn tôi.

 Nhà kiến trúc đem công nhân khởi sự ban đất, đắp nn, xây đá, lên tường.

 Cách ít hôm, anh chàng nhà giàu đến xem xét, không thấy tầng lầu thứ ba, bèn hỏi nhà kiến trúc:

 - Hiện tại ông đang là ǵ đó?

 Nhà kiến trúc trả lời:

 - Tôi làm nhà lầu ba tầng cho ông đây.

 Chàng lại hỏi:

 - Tại sao cất tầng lầu ba mà lo xây tầng dưới, không chịu cất nơi tầng trên cho tôi?

 Nhà kiến trúc trả lời:

 - Phải cất từ tầng lên, không cất hai tầng dưới làm sao có thể cất được tầng thứ ba?

 Không suy nghĩ kỹ, lập tức chàng ngăn rằng:

 - Không, không, tôi không cần làm hai tầng dưới, tôi chỉ muốn làm nơi tầng thứ ba thôi, ông nên làm cho tôi một tầng chót trên cho mau chóng.

 Nhà kiến trúc nghe xong cười to, đôi ba phen giảng rơ cho chàng nghe, nhưng chàng quá cố chấp, kiên quyết yêu cầu nhà kiến trúc chỉ làm tầng thứ ba.

 Nhà kiến trúc không có cách ǵ làm cho chàng hiểu rơ được, đành phải đ́nh công việc cất nhà.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Đệ tử của Phật không chịu cung kính thừa sự tam bảo, thiết thật tu: "giới, định, huệ" nn tảng tam học khởi tu, chỉ giải đải, biếng nhác, tưởng lầm là không cần phải trải qua tam quả: Sơ quả Tụ Đà Hoàn, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, mà muốn lập tức chứng quả thứ tư là quả A La Hán, đệ tự ấy cùng với phủ ông muốn cất tầng thứ ba đu là hạng ngu si không tướng!

 

11. Bà La Môn giết con

 Thuở xưa, có một phái ngoại đạo kêu là Bà La Môn, trong bọn họ có một người tự xưng là có thể biết được quá khứ vị lai, đối với các học vấn điu nói trôi chảy không sợ sệt. Chàng muốn phổ trương bản lảnh của ḿnh, bèn đi đến địa phương khác, trước mặt mọi người ôm con khóc lóc thảm thiết.

 Có người hỏi:

 - Tại sao anh khóc nhiu thế?

 Chàng trả lời:

 - Con tôi trong bảy ngày nửa sẽ chết, v́ thế nên tôi rất đau buồn.

 Mọi người khuyên chàng rằng:

 - Hiện nay con anh khỏe mạnh như thế, trong bảy ngày nữa làm sao chết được? Có lẽ anh tính lầm, hà chăng phải là sự buồn khổ vô ích sao?

 Chàng trả lời:

 - Tôi tính rất chánh xác, đối với mặt trời, mặt trăng, vũ trụ, vạn vật, từ xưa nay tôi không tính lầm bao giờ.

 Đến hạn bảy ngày đứa con của chàng không chết, nhưng v́ chàng muốn bảo tồn danh dự, bèn giết đức con để chứng minh cho điu dự đoán không lầm, khiến cho mọi người tin phục, mong cầu danh tiếng lợi dưỡng cho ḿnh.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Ngoại đạo tự xưng đắc đạo, xong không có thật đức tu hành, v́ muốn cho mọi người tin phục, mà không tiếc sử dụng những thủ đoạn độc, giả dối, hủ ngụy, dối thế, trộm danh, cũng như vị Bà La Môn giết con để dối đời như trên không khác.

 

12. Quạt nước đường

 Thuở xưa, có người chuyên môn nấu đường cát, đang lúc nấu đường tại nhà, bỗng có người nhà giàu đến chơi. Muốn xu phụng người ấy, anh bèn mời người nhà giàu uống một chén nước chè.

 Anh bỏ một ít đường và rót thêm chút nước vào nồi bắc lên ḷ nấu.

 Chụm lửa rất nhiu nên chẳng bao lâu, nước đường sôi lên sùng sục.

 Anh sợ nước đường nóng, rồi người nhà giàu phải chờ lâu mới uống được, lin tính làm nguội bớt nước, bèn nỗ lực quạt nước đường trong nồi, xong anh lính quưnh quên nhắc nồi ra khỏi lửa, v́ thế tuy quạt rất lâu mà đường vẫn sôi măi. Anh nọ lúc quạt mau, khiến mồ hôi chảy dầm d trên trán.

 Mọi người chung quanh thấy thế, đu chê cười anh ta và bảo rằng:

 - Anh làm thế chỉ phí công vô ích, không tắt lửa dưới nồi mà chỉ quạt nước trong nồi làm sao nước nguội được?

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Nếu chúng ta không từ lửa dữ, tham, sân, si phin năo căn bổn mà diệt trừ, th́ không thể nào đạt đến chỗ giải thoát thanh tịnh. Mặc dù chúng ta đem hết sức b́nh sanh tu theo khổ hạnh vô ích, cũng chỉ luống nhọc vô công, không có sự bổ ích thực tế, tương lai y nhiên trôi lăn trong ṿng sanh tử chịu khơ vô cùng.

 

13. Sự thật chứng minh

 Có một nhóm người ngồi trong nhà b́nh luận phạm hạnh của một người khác. Trong nhóm ấy, có người nói rằng:

 - Người đó cái ǵ cũng hay cả, chỉ có hai điu không tốt: Điu thứ nhất là hay nổi sân, điu thứ hai là chạm việc hay lỗ măng.

 Đang lúc y nói thế, bất ngờ người kia đi ngang qua cửa nghe lọt vào tai, lập tức nổi giận đùng đùng, nhẩy bổ vào nhà vừa đánh y vừa nói:

 - Ta nổi sân hồi nào, ta lỗ măng với ai đâu?

 Bây giờ mọi người đu nói:

 - Cữ động của người hiện tại chẳng đủ chứng minh cho sự sân hận và lỗ măng của người sao?

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Có một hạng người có lỗi mà không tự nhận, người khác đưa ư kiến giải bày, chẳng những không hết ḷng tiếp nhận, trở lại xấu hổ nổi sân, t́m cách báo phục, làm thế không chỉ trở ngại cho sự tiến bộ của tự ḿnh, mà lại làm bộc lộ và phát triển tội ác xưa nay, chịu hậu quả bất lương nữa.

 

14. Giết kẻ dẫn đường

 Thuở xưa, có một đoàn thương gia dự định đến phương xa để t́m kế sanh sống.

 Đường đi phải trải qua một đồng rộng, cả đoàn đu không rành đường, mới bàn tính với nhau mời một người đi theo chỉ lối; rồi họ cùng nhau khởi cuộc hành tŕnh.

 Đi được nữa đường, họ đến một cánh đồng bao la bát ngát, gặp một ngôi miếu thần.

 Theo tập quán nơi đó, đoàn phải giết một người tế miếu mới đi qua khỏi được.

 Đoàn thương gia cùng nhau bàn luận riêng, ai cũng cho rằng: Trong bọn chúng ta đu là bà con thân thích và đồng hương, chỉ có người dẫn đường là người ngoài chi bằng giết người nầy để cúng tế.

 Bàn tính xong xuôi, họ bèn đem người dẫn đường ra giết.

 Cúng tế xong, họ lên đường, nhưng v́ không có người dẫn lối, nên cả bọn lạc lơng, bơ vơ nơi cánh đồng bát ngát.

 Sau cùng cả bọn họ đu bị chết ở giữa đường dài.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Muốn vào biển Phật pháp để lượm của báu, phải nên tu pháp lành làm vị tiên đạo. Có một ít người xưa nay điên đảo tu hành, không chịu khảo nghiệm sự thật, luôn luôn náo động không an, mạt sát hạnh lành, vong tưởng, mê chấp, mà muốn thủ lấy chân bảo pháp tài. Kết quả chỉ hằng đọa nơi bến mê, biển khổ, trọn đời không có nẻo thoát ly.

 

15. Muốn con mau lớn

 Thuở xưa, có một ông vua sanh được nàng Công chúa, vua yêu quí vô cùng, mong muốn nàng mau lớn, bèn mời vị lương y đến thương lượng:

 - Người có thuốc ǵ để cho con gái trẫm uống vào mau lớn chăng?

 Lương y trả lời:

 - Hạ thần nhứt định sẽ t́m được thuốc hay nhưng phải đến phương xa mới có. Hạ thần yêu cầu Bệ hạ một điu kiện là trong thời gian hạ thần đi t́m thuốc, Bệ hạ không được đến thăm công chúa. Chừng nào hạ thần đem thuốc v cho công chúa uống rồi, Bệ hạ hăy đến thăm.

 Vua trả lời ưng thuận.

 Vị lương y đi t́m thuốc phương xa kếđă 12 năm chẳng mới đem thuốc trở v.

 Sau khi công chúa uống thuốc xong, lương y bèn đem công chúa yết kiến vua trong cung nội.

 Vua thấy công chúa đă trưỏng thành, ḷng mừng khôn xiết, nói với lương y rằng:

 - Người thật là vị lương y đại tài, không người b́ kịp; công chúa nhờ uống thuốc của người mà chóng lớn đến thế!

 Đoạn vua bảo quan tả hữu ban thưởng cho lương y rất nhiu tài vật.

 Người đương thời đu cười vua là người dại dột, không biết tính tuổi của con ḿnh.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Người tu tập Phật pháp cần phải chân thật hành tŕ, tự hiểu hể nước đến th́ ao thành, ḍng trong th́ trăng hiện, công đức được vẹn toàn. Nếu không chịu hành tŕ đúng theo Phật pháp, cố gắng chân thật dụng công, mà chỉ mong cầu cho mau có kết quả, th́ thật là sai lầm. Hạng người hành động như thế cùng ông vua muốn con mau lớn như kia đu là hạng ngu si đáng chê cười cả.

 

16. Tưới mía bằng nước mía

 Thuở xưa có hai người đu làm ngh trồng mía, họ thi đua với nhau, đưa ra đ nghị: Ai trồng lên tốt th́ được thưởng, c̣n ai trồng xấu th́ phải phạt.

 Bây giờ một trong hai người tự nghĩ rằng:

 - Mía xưa nay vốn ngọt nếu ta dùng nước mía tưới thêm lên, th́ ḿa chắc chắn là ngọt lắm.

 Người kia nghĩ như vậy xong, bèn dùng rất nhiu mía ép lấy nước, rồi đem nước ấy tưới lên mía mới trồng.

 Kết quả chẳng những hao tốn, mà lại bao nhiêu mía mới trồng đu hư hoại hết.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Có một ít người không chịu noi theo đường chính để tu học Phật pháp, trở lại tư tưởng khác thường, lập dị, cầu k, đui tu mù luyện, mà cho đó là phương pháp giản dị, "Khắc k thủ chứng". Kết quả chẳng những không đạt được mục đích đă dự k, mà c̣n lăng phí tinh thần và thời gian nữa. chỉ luống nhọc vô công cũng như người dùng mía tưới mía không khác.

 

17. V́ nhỏ mất lớn

 Thuở xưa có một người cho người khác mượn năm đồng, rất lâu mà không trả lại, chàng bèn đi đến nhà đ̣i.

 Đường đi trải qua một con sông rộng, chàng phải đi đ̣ tốn ba đồng, đến nhà thời người kia đi vắng, khi trở v chàng lại phải tốn ba đồng nữa. Đi đ̣ qua lại hết sáu đồng. Làm như thế chỉ luống nhọc công mà không đi đến đâu cả, số tổn thất bại nhiu hơn số tin cho mượn.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Nếu v́ tranh cầu chút lợi, không tiếc làm bại hoại thanh cao của ḿnh. Kết quả thường khi không bù lại được sự tổn thất. Thậm chí, danh lợi đu mất không c̣n. Hiện tại mang tiếng xấu. Đời sau mắc quả báo chẳng lành. Hành động như thế thật là ngu si.

 

18. Trên lầu mài dao

 Thuở xưa có một người phục dịch cho vua rất khổ, trải qua một thời gian lâu, thân thể mỏi mệt vô cùng. Vua thấy thế thương hại bèn ban cho con lạc đà chết.

 Sau khi chàng lảnh con lạc đà rồi, bèn đem v nhà lột da. V́ dao lụt cắt không đứt, chàng đi t́m một viên đá để mài dao, chàng t́m được một viên đá ở trên lầu. Chàng lên lầu mài dao xong, rồi xuống lầu lột da lạc đà. Cắt một lát dao lụt, chàng lại đi lên lầu mài lại, rồi trở xuống lầu lột da. Vi lên xuống nhiu lần, thân thể mỏi mệt. Chàng bèn nghĩ ra một phương pháp, đem con lạc đà để trên lầu cho tiện, một bên th́ mài dao, một bên th́ cắt. Chàng tự cho làm thế là rất thông minh. Thật ra ai cũng cười chê chàng người ngu xuẩn.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Có một người thường thường hủy phá giới cấm, rồi đem rất nhiu tin của để tu phước bổ thí, mong đặng sanh thiên. Giống như người mài dao kia, cho dụng công rất nhiu mà chỗ đặng rất ít.

 

19. Ghi dấu trên thuyn để t́m đồ rơi xuống bể

 Thuở xưa có một người vượt thuyn qua bể, sơ ư đánh rơi cái chén bạc trong nước sâu, tức khắc chàng ghi trên be thuyn làm dấu. Đoạn rồi chèo thuyn đi, trong tâm chàng tự nghĩ: Ḿnh đă ghi kỹ chỗ cái chén bạc rơi trong nước, sau nầy có thể căn cứ nơi lần ghi ấy mà t́m.

 Hai tháng sau, ngày nọ chàng đến nước Sư tử là một địa phương rất xa, thấy có một gịng sông, chàng sực nhớ dấu đă ghi trên thuyn, bèn lặn xuống nước t́m cái chén bạc.

 Có người thấy thế hỏi rằng:

 - Anh lặn vào trong nước để t́m cái ǵ?

 Chàng trả lời:

 - Tôi muốn t́m cái chén bạc đă đánh rơi.

 Người kia lại hỏi:

 - Chén của anh rơi chỗ nào?

 Chàng trả lời:

 - Tôi đánh rơi khi tôi mới vào biển cách đây hai tháng v trước.

 Lúc ấy tôi có ghi, trên be thuyn làm dấu chắc chắn. Ngày nay tôi cứ xem chỗ ghi trên be thuyn mà xuống nước t́m chén.

 Mọi người nghe xong, ha hả cưới lớn và nói rằng:

 - Nước tuy giống mà địa phương xa cách ngàn trùng, làm sao mất một nơi rồi lặn một nơi khác t́m đặng?

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Ngoại đạo không tu chánh hạnh, ở trong pháp làng tương trợ nhau, luống tu theo lối khổ hạnh vô ích. Bọn họ đâu biết sai một ly mất ngàn dậm. Chúng ta cần phải sáng suốt y cứ theo nguyên tắc mà tu học cho đúng chánh pháp, đó là điu trọng yếu của chúng ta.

 

20. Trả thịt

 Ngày xưa có một ông vua nghe đồn có người b́nh phẩm ḿnh là rất bạo ngược, không hiểu chánh trị là ǵ, vua tức lắm, tức khắc hạ lệnh bắt cho được con người phạm thượng kia. Những mật thám điu tra không biết là ai cả. Sau khi nghe lời vị hầu cán, vua bắt một người dân lương thiện ra hạch tội, rồi lên án lóc một trăm lượng thịt sau xương sống của y.

 Chẳng bao lâu có người biện hộ rằng: Người lương dân ấy không bao giờ dám chê bai, mạt sát nhà vua. Bây giờ vua quá hối hận, thấy rằng không nên kết tội oan cho người hin, phải mau đn trả tổn thất lại. Vua bèn hạ lệnh dùng một ngàn lượng thịt đắp trả lại nơi xương sống của người hin kia.

 Người kia tuy đă được vua trả thịt, nhưng vẫn vô cùng đau đớn, khóc than rên rỉ suốt đêm. Vua nghe thế, không chịu suy xét cho kỹ, bèn đến hỏi rằng:

 - Tại sao ngươi vẫn c̣n khóc lóc? Ta lấy của ngươi chỉ có một trăm lượng mà hiện nay ta trả lại một ngàn lượng không đủ sao?

 Người lương dân không c̣n sức lực trả lời lại, kẻ chung quanh thấy thế nói rằng:

 - Trời ơi! Tâu đại Vương, giả sử có ai chặt đầu Đại Vương rồi sau đn lại cho Đại Vương một ngàn cái, vậy đầy Đại Vương có thể dính lại được không?

 Vua nghe thế rồi lặng thinh không c̣n đường đáp lại.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Chúng ta làm việc chi cần phải có tâm kiên để cẩn thận; chớ không nên làm việc một cách quá hung bạo, lổ măng. Khi lầm lỡ rồi, th́ không sao bổ cứu lại được.

 

21. Cầu con

 Thuở xưa có một người đàn bà đă sanh được đứa con, lại muốn có thêm một đứa bèn hỏi những người đàn bà khác rằng:

 - Ai có phương pháp ǵ làm cho tôi sanh đứa con nữa không?

 Bây giờ có bà lăo trả lời:

 - Ta có phương pháp giúp ngươi sanh con nữa, nhưng ngươi phải giết con lấy máu tế thiên thần, rồi ngươi mới được như ư.

 Người đàn bà kia rất tin lời bà lăo và định sẽ làm theo lời bà. May có người lối xóm hay được, cản ngăn và quở trách rằng:

 - Chị sao dại dột thế? Hy vọng sanh thêm một đứa nữa, mà lại đem đứa con hiện có giết đi; thếđứa kia chưa sanh mà đứa nầy đă chết, rốt cuộc không có đứa nào cả.

 Hành động ấy đáng làm hay không, chị cần nên xét lại.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Có đa số người mê tín, dị đoan, tin theo tả thuyết của ngoại đạo một cách mù quáng. Họ chủ trương rằng: Muốn tương lai được hạnh phúc, th́ phải tu theo lối khổ hạnh như là: Nhẩy vào hầm lửa, nằm trên gai, đứng một chân v.v... Họ tu theo các phương pháp sai lạc như thế, chỉ luống nhọc vô công, khổ thân tự hại, chẳng những không mong ǵ được phước báo sanh thiên, mà lại rất tương phản với nguyên lư Phật Giáo.

 

22. Bán trầm hương

 Thuở xưa có người lặn lội ra biển t́m trầm hương, trải qua nhiu năm tháng mới được một xe đem v bầy ra chợ để bán. V́ giá cao nên bán không được, chàng rất băn khoản trong tâm khổ sở vô cùng.

 Bây giờ thấy nhiu người gánh than ra chợ bán, vừa gánh ra là có người mua. Chàng tự nghỉ: "Ta đem trầm hương đốt thành than, đem bán chắc đắt lắm". Thế rồi chàng đốt hết trầm hương thành than gánh ra chợ bán, quả nhiên bán chạy vô cùng. Nhưng giá tin một xe trầm hương không giá tin của nửa xe than củi.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Người tu hành mong cầu Phật quả không nên sợ khó mà thối tâm, hay cầu k, lập dị, hoặc trở lại cầu quả tiểu thừa. Kết quả tự mất lợi lớn, cũng như người đốt trầm hương ra than để bán cho mau. Hành vi như vậy, thật đáng thương xót vô cùng.

 

23. Trộm mn

 Thuở xưa có một kẻ trộm lấy của người nhà giàu một mớ hàng gấm đáng giá, rồi ra ngoài nhà vơ vét một cái mn rách và một ít quần áo củ. Sau khi trộm xong, y mới đem hàng gấm bao cái mn rách và mớ y phục cũ gói thành một gói mang đi cùng khắp. Sau mọi người biết được đu che cười.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Người đă phát tâm chánh tín tu học Phật pháp, không nên trở lại tham lam danh lợi ở thế gian, phá giới luật thanh tịnh. Nên làm việc điên đảo như vậy, th́ không khỏi tổn thương đức hạnh của ḿnh và làm tṛ cười cho kẻ bàng quan.

 

24. Gieo mè

 Thuở xưa có người ăn mè sống thấy không ngon bằng mè rang chín. Người kia tự nghĩ: "Mè rang chín ăn ngon như thế, ta nên đem gieo hột mè đă rang, sau có hột chắc chắn sẽ ngon lắm". Y bèn rang mè rồi đem gieo, kết quả không mọc cây nào cả.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Hột giống đă rang, th́ không làm sao sinh ra cây, kết trái được. Cũng như nhiu kiếp hành đạo Bồ tát khổ hạnh cần tu, mới mong trưởng thành chủng tử Phật quả, mà muốn để tu mau chứng, lại tu theo hạnh tiểu thừa, chung kết không thể thành Phật quả. Phật thường quở hàng tiểu thừa là thứ "giống rang mần hư" chính là ư nghĩa đấy vậy.

 

25. Nước và lửa

 Thuở xưa có người đang ở trong nhà làm việc, cần dùng cả nước lạnh và lửa, dùng cái chén sành đựng, lửa để trong pḥng, lại dùng cái lọ thiếc dùng nước để trên chén lửa. Người kia tự nghĩ: "Ta đă dự bị lửa và nước xong rồi"; vài giờ sau người kia dùng đến lửa, th́ lửa đă tắt; dùng đến nước th́ nước đă nóng. Cả hai đu không dùng được.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Có một hạng người đă xuất gia cầu học Phật pháp, nhưng lại quyến luyến gia đ́nh, say mê thú dục lạc, niệm niệm không rồi; do đó không thể thoát ly biển ái, mà lại vụt tắc lửa công đức của ḿnh, mất nước tŕ giới nữa. Chung kết công đức tu hành và sự nghiệp ở thế gian, cả hai đu mất.

 

26. Bắt chước vua

 Ngày xưa có một người muốn tâm ḿnh cũng sung sướng vui vẻ như vua, bèn hỏi người quen rằng:

 - Ta làm cách nào được hạnh phúc như vua?

 Người kia bày:

 - Nếu anh muốn hoan lạc như ngài vậy, th́ nên bắt chước điu bộ của ngài.

 Chàng cho điếu ấy là chí lư, bèn đi đến trước mặt nhà vua xem từng cử động, chăm chú bắt chước bộ điệu của vua. Bây giờ vua nháy mắt không ngớt, chàng cũng nhái giọng như in. Vua thấy thế rất lấy làm quái lạ, hỏi rằng:

 - Mắt ngươi có lông cặm, hay bị bụi rớt vào?

 Chàng trả lời:

 - Không, mắt tôi không sao cả, chỉ v́ tôi muốn hạnh phúc như ngài, nên cố bắt chước điệu bộ của ngài đây.

 Vua nghe xong, nổi giận lôi đ́nh:

 - Ngươi thật là người hỗn sược!

 Rồi sai quân lính đem ra đánh một trận nên thân, đoạn đuổi ra khỏi nước.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Có một ít người được nghe Phật pháp muốn gần gũi học tu, nhưng không hiểu nguyên lư căn bản của Phật pháp. Đức Như Lai là bậc toàn trí, toàn năng v́ muốn cứu độ chúng sanh khỏi khổ, nên t́m đủ mọi phương tiện dắt d́u. Có lúc nói lư thuyết cạn cột đđộ những hạng người tŕnh độ thấp kém, hoặc cũng mạng thân người cũng làm mọi việc, hoặc đem thân đến nợ trước như oan báo: "bị gươm vàng đâm và ăn lúa ngựa".

 Bọn họ lại chấp chặt, hoặc bắt chước theo, hoặc chê cười hủy báng. Chung kết ở trong Phật pháp hằng mất sự lợi ích và chứng ngộ, trở lại bị đọa lạc vào ba đường dữ chịu đủ mọi khổ h́nh.

 

27. Trị vết thương

 Thuở xưa có một ông già bị vua đánh đập tàn nhẫn, bị thương sâu nặng vô cùng. Ông bèn dùng phân ngựa xoa vào đấy, vài hôm vết thương lành. Khi ấy có một người ngu thấy thế, ḷng rất vui mừng, bèn hỏi:

 - May quá! Ta vừa biết được một phương thuốc trị vết thương rất hay!

 Y lập tức v nhà nói với con rằng:

 - Ta có thuốc hay lắm, con bằng ḷng để cha đánh sau lưng cho bị thương rồi đem thoa thử, chắc chắn hiệu nghiệm vô cùng.

 Người con vâng lời cha dạy.

 Y đánh sau lưng con cho bị thương rồi dùng phân ngựa thoa vào. Hành động như vậy mà tự xưng cho ḿnh là rất thông minh, thật đáng làm tṛ cười cho hàng thức giả.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Như người chấp thuộc thành bịnh, chúng ta tu học Phật pháp không chịu dùng phương pháp đối trị quen thói lầm mê, trở lại để cho phin năo, sân, si tự do phát khởi.

 Như nghe nói "Bất tịnh quán" có thể bỏ thân phàm, thoát ly sanh tử, bèn có ư lăng loàn, rồi quán "Bất tịnh". Chung kết chẳng những "Quán Bất Tịnh" không thành mà trở lại bị sắc dục lầm hoặc, kết thêm nghiệp báo trôi lăn trong ṿng sanh tử măi không thôi!

 Không khéo dùng thuốc, th́ thuốc trở lại thành bịnh; không khéo tu pháp lành, th́ càng tăng thêm nghiệp luỵ. Đó là điu quan trọng, chúng ta cần xem đây để tự răng ḿnh.

 

28. Xẻo mũi

 Thuở xưa có một người sánh duyên với nàng con gái nhan sắc xinh đẹp, nhưng chỉ có cái mũi hơi khó coi.

 Sau đó người kia gặp cô gái khác, chẳng những dung mạo đẹp đẽ lạ lùng, mà cái mũi rất ngay thẳng, khả ái. Người kia tự nghĩ: "Ước ǵ ta có cái mũi đẹp của cô ấy để thay vào cái mũi của vợ ta, có phải vợ ta sẽ hoàn toàn xinh đẹp không?".

 Thế rồi y cắt mũi cô gái đẹp, cầm chạy v nhà khoe với vợ rằng:

 - Em ơi! Nay anh sung sướng được ban cho em cái mũi đẹp!

 Y bèn cắt mũi vợ quăng đi, rồi chắp cái mũi kia lại. Rốt cuộc, không ráp được mà vợ y lại bị mất mũi càng thêm xấu xí vô cùng. Y làm hại cả hai hàng con gái đẹp.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Người đời nghe biết các bậc Sa môn, Bà la môn k cựu có đại oai đức, được mọi người cùng kính cúng dường, bèn nghĩ: Ta cùng các vị kia có khác ǵ nhau; rồi tự giả xưng vong nói ḿnh có đức. Làm thếđă bất lợi, lại c̣n tổn thương phẩm hạnh của ḿnh, cùng người xẻo mũi vợ kia không khác.

 

29. Đốt áo

 Thuở xưa có một người nghèo, làm thuê để dành tin may được một cái áo ngắn bằng vải to. Khi y mặc ra đường, có người khác thấy hỏi rằng:

 - H́nh dung mặt mũi của anh xinh đẹp như vậy, chắc là con nhàu giàu sang, tại sao lại mặc áo vải? Tôi nay có biện pháp giúp anh có quần áo tốt, nhưng nha phải tin tôi, tôi không bao giờ đ̣i anh cả.

 Người nghèo nghe xong rất vui mừng:

 - Tôi nhứt định nghe theo lời anh.

 Người kia bèn đốt lửa bên đường rồi bảo người nghèo:

 - Anh hăy đem cái áo vải xấu bỏ vào lửa đốt đi, sau khi áo vải cháy rồi, anh nên đứng đợi một chút, tức khắc có quần áo đẹp cho anh.

 Người nghèo y lời đem áo xấu bỏ vào lửa đốt. Đốt xong, đi qua đi lại đợi chờ mà vẫn không thấy áo quần đẹp hiện ra.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Y cứ lời Phật nói rằng: Thân người khó được, chúng ta đă được thân người, phải nên tấn tu đạo đức, vun bồi cội phúc v sau, y theo chánh pháp đúng như lư tu hành. Nhưng ngoại đạo vọng lập tà thuyết để dối người; Thân nầy nên hủy hoại nhẩy vào hầm lửa, th́ có thể sanh lên cơi trời v.v...

 Lời nói vô lư đây không thể tin được. Nếu làm theo như vậy, chẳng những đời nầy bị tổn hại mà lại mê hoặc cho đời sau; cũng như người nghèo bị lừa dối không khác.

 

30. Nuôi dê

 Thuở xưa có một người nuôi dê, nuôi rất đúng phương pháp, nên mỗi ngày sanh sản rất nhiu, từ ngàn con đến vạn con. Nhưng người kia rất hà tiện, không dám giết một con ăn thịt, hoặc là đăi khách. Người khác năn nỉ xin hoặc mua bớt, nói cách ǵ y cũng không chịu mất một con.

 Bây giờ có người rất mánh lời gian dối, thường qua lại làm quen, dùng lời ngon ngọt kết bạn thân với y. Y tin là người chân thật. Một hôm người kia nói với y rằng:

 - Tôi và anh đă thành bạn thân với nhau, nên có điu chi tôi cũng muốn bàn với anh cả. Anh nay chưa vợ con, rất cô đơn hiu quạnh. Tôi được nghe xóm nhà ở hướng đông, có một cô gái rất đẹp, nếu anh cưới nàng làm vợ th́ xứng đôi vừa lứa vô cùng. Tôi xin làm người giới thiệu th́ chắc chắn thành công.

 Người nuôi dê nghe thế mừng rỡ vô cùng, bèn giao cho người kia rất nhiu dê và một ít lễ vật làm đồ sính lễ đầu tiên.

 Cách vài hôm sau, người kia trở lại bảo anh rằng:

 - Cô ấy đă bằng ḷng sánh duyên cùng anh, và may quá, vợ anh nay đă sanh được một đứa con rất ngộ nghỉnh, tôi lại báo tin mừng cho anh hay!

 Người nuôi dê chưa bao giờ thấy mặt vị hôn thê, nhưng nghe nói vừa sanh một đứa con th́ ḷng mừng không thể tả! Vội vàng cấp cho người kia rất nhiu dê. Hai bên từ biệt.

 Cách vài hôm sau nữa, người kia lại trở v nói rằng:

 - Anh ơi! Thê thảm đau đớn quá, con anh đă chết rồi! Tôi đến đây thành thực chia buồn cùng anh, để tỏ t́nh bạn hữu.

 Người nuôi dê nghe xong, vật vă khóc lóc thảm thiết, buồn khổ măi không nguôi.

 ** Chuyện nầy tỉa dụ: Trong Phật giáo có những hạng người đa vạn, không mong tâm danh lợi, không ham mê sắc đẹp vị ngon, nhưng lại tham trước dục lạc thế gian, trở lại bị nó làm mê hoặc, đành quẳng tài bảo pháp lành công đức, lơ lăng sự tu hành. Kết quả, không những làm hư hỏng pháp lành, mà lại tiêu tan cả thân mạng, tài sản, thật đáng tủi nhục đau ḷng, chính ḿnh chuốc lấy sự đau khổ cho chính ḿnh một cách oan uổng.

 

31. Mua lừa

 Thuở xưa có một số tín đồ của đạo Bà La Môn cử hành cuộc đại hội, họ cần dùng nhiu chén bạc. Vị giáo chủ của họ bảo đệ tử lên chợ mời một người thợ đồ sứ v làm. Đệ tử vâng lệnh đi t́m thợ. Đi giữa đường bọn họ gặp người thợ đang dắt một con lừa, trên lưng chở rất nhiu đồ sứ đem ra chợ bán. Lừa sẩy chơn té quỵ xuống, bao nhiêu đồ sứ trên lưng đu rớt xuống đất và bể tan tành. Người thợ đồ sứ buồn rầu khóc lóc măi. Bọn họ thấy thế lấy làm lạ hỏi rằng:

 - Tại sao anh khóc buồn bă thế?

 Người thợ trả lời:

 - Tài nào tôi không khóc, bao nhiêu đồ sứ công phu làm trong một năm, nay định chở đem ra chợ bán nào ngờ con lừa bị sảy chân, trong khoảng khắc bể nát cả, như thế không đáng rầu rĩ ư!

 Bọn họ nghe thế mừng thầm và nghĩ rằng:

 - Con lừa nầy giỏi quá, công khó người thợ làm một năm, chỉ trong nháy mắt nó có thể làm tiêu tan hết.

 Bây giờ bọn họ mới thương lượng với người thợ để mua con lừa. Người thợ đang tức giận muốn tống cổ nó đi, nghe có người mua nó, vội vă bán ngay.

 Bọn họ cưỡi lừa v ra mắt giáo chủ, vị giáo chủ hỏi rằng:

 - Tại sao không t́m thỉnh người thợ đồ sứ, mà lại mua lừa đem v?

 Bọn đệ tử trả lời:

 - Bản lảnh con lừa nầy, lớn hơn người thợ đồ sứ, v́ người thợ làm trong một năm mới thành một số đồ, mà chỉ trong giây phút một ḿnh nó, nó phá tan.

 Vị giáo chủ lắc đầu lia lịa và nói rằng:

 - Sao các con dại dột thế? Con lừa nầy, trong khoảnh khắc có thể làm b bao nhiêu đồ sứ, nhưng dù trải trăm năm, nó cũng không thể làm ra được một cái.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Ở đời có nhiu người thọ ân của người khác giúp đỡ, chẳng những họ không thù đáp lại, mà thường hay trả oán. Hạng người vong ân bội nghĩa như thế, chúng ta không nên gần gũi, v́ chỉ có hại chứ không ích lợi ǵ.

 

32. Trộm vàng

 Thuở xưa có hai người thương gia cùng ở một chỗ, một người buôn vàng, một người buôn bông vải. Có người đến mua vàng, để vàng vào lửa thử xem thiệt hay giả. Người buôn bông vải kia lén trộm một cục, sợ thấy, bèn đem giấu trong bông. Vàng đang cháy nóng đỏ làm cho bao nhiêu bông vải cháy sạch sành sanh, công việc bại lộ. Người kia chẳng những không trộm vàng được, mà c̣n bị cháy hết bao nhiêu là bông vải.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Ngoại đạo ăn cắp giáo lư của đạo Phật đem làm của ḿnh, nhưng v́ họ không rơ nguyên lư, không khéo xử dụng, chẳng những không hiểu Phật pháp, việc làm không đi đến đâu, mà lại làm cho giáo pháp của họ bị pha trộn. Chung kết cơ mưu bị bại lộ, làm tṛ cười cho kẻ bàng quan.

 

33. Chặt cây t́m trái

 Thuở xưa trong vườn một ông vua, có trồng một thứ trái cây rất tốt, tàng nhánh sum xê, sanh trái ngon ngọt lạ thường, không chỗ nào có.

 Ngày nọ có người khách ngoại quốc đến chơi, vua đưa đi xem cây ấy và nói rằng:

 - Cây nầy sanh một thứ trái ngon vô song, chẳng nơi nào có cả.

 Khách hỏi:

 - Quả thật có trái ngon, vậy cho tôi một trái ăn thử được không?

 Vua bằng ḷng, bèn gọi người đốn cây ngă xuống để t́m trái, nhưng t́m không được trái nào. Sau đó, vua báo người đem cây đă chặt trồng lại, rồi t́m đủ biện pháp, cũng không thể nào làm cho nó đâm chồi nẫy tược như xưa. Cây ấy chết tuyệt, không c̣n sanh trái nữa.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Đức Thích Tôn đă từng chỉ cho chúng ta công đức tŕ giới, giống như cây đại thụ, có thể sanh các thứ trái thần thông, trí tuệ, từ bi, thin định ngon lành. Chúng ta muốn có những thứ trái cây ấy, th́ trước tiên phải tŕ giới tu hành, dùng nhiu công đức pháp lành bón tươi, mới mong kết quả tốt đẹp hoàn toàn. Nhưng có một ít người không hiểu phương pháp ấy, buông lung hủy phạm giới luật oai nghi, mà c̣n mong cầu thần thông, định, huệ, khác nào người chặt cây t́m trái như trên, chẳng những trái không t́m được, mà cây quí từ nay đă chết khô. Hạng người hành động như thế thật đáng thương xót.

 

34. Thâu ngắn đuờng đi

 Thuở xưa có một thôn cách kinh thành một trăm dặm, nơi ấy có một cái giếng nước rất trong và ngon ngọt, lạ thường. Vua hạ lệnh cho dân làng, mỗi ngày phải chở nước v kinh thành cho vua uống.

 Dân làng ngày ngày tới lui mệt mỏi không chịu được, bèn rủ nhau trốn đến phương xa. Việc nầy thôn trưởng biết được, mới triệu tập một cuộc đại hội thôn dân, vị thôn trưởng đứng ra tuyên bố:

 - Các anh em chớ đi đâu hết, tôi sẽ yêu cầu nhà vua thâu ngắn con đường một trăm dặm thành sáu mươi dặm tức khắc. Các anh em đi lại sẽ gần hơn, không nổi mệt mỏi như trước.

 Hội nghị bế mạc, vị thôn trưởng vội vă vào kinh yêu cầu vua như thế. Vua phê chuẩn lời thỉnh cầu, và hạ lệnh cho sở lục lộ thâu ngắn con đường một trăm dặm c̣n sáu mươi dặm. Dân làng được tin ấy đu vui mừng và tự cảm thấy gần hơn trước. Từ đấy họ càng tin tưởng lời vua, họ đồng ḷng tỏ không dời đi đâu cả.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Người đời phát tâm tu học chánh pháp mong cầu thoát ly sanh tử, luân hồi, nhưng v́ thời gian tu học dài dăng dẳng, nên càng thấy mỏi mệt, nửa đường thối tám không muốn tiến tới.

 Đức Như Lai có đủ phương tiện, đem pháp nhất thừa phương tiện nói ba thừa, khiến cho hàng căn tánh kém cỏi, trí huệ cạn gần, nghe xong cho là Phật pháp dễ tu, dễ chứng, mới mạnh mẻ nổ lực tiến tu pháp lành công đúc, hầu thoát ly sanh tử luân hồi. Sau khi bọn họ chứng quả vị tiểu thừa xong, Phật trở lại chỉ trích họ. Ngài thuyết minh: Phật pháp xưa nay chỉ có nhứt thừa chớ không có hai hay ba thừa, nghĩa là: "Sự thật chỉ có một, hể có hai cái tương đối th́ không phài là chơn". Bây giờ bọn họ càng tin tưởng lời Phật, có thể hồi tiểu quả hướng đến đại thừa, tin thế không nghi, an nhiên tiến tu đạo đại thừa Bồ Tát.

 

35. Thấy bóng trong gương

 Thuở xưa có một người rất nghèo khổ, mắc nợ quá nhiu, không có biện pháp để trả nợ, chỉ c̣n có cách là đi trốn.

 Ngày nọ, y đi đến cánh đồng bao la bát ngát, chợt thấy một cái rương, bèn mở ra xem thử, thấy đầy một rương ngọc ngà, châu báu, có đậy một miếng kiếng lên trên. Bây giờ y vui mừng không xiết, bèn tḥ tay vào lấy những của báu ấy. Nhưng y thấy trong gương hiện ra một người (tức là bóng của y) có vẻ dọa nạt y, y hoảng sợ dừng tay lại, trong tâm lo sợ không an, bèn nói với người trong gương:

 - Ta cho là trong cái rương trong nầy, không có phương hướng, tưởng đâu là không có người, nào dè thấy có người trong đó, quái lạ chưa?

 Nói xong y vội vàng chạy đi nơi khác.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Người đời thường bị vô lượng phin năo ràng buộc, làm cho khốn đốn, khổ năo, không có phúc đức, duyên lành, lại thường bị sống chết quay cuồng "ma vuông, trái chủ" áp bức khổ sở, nên muốn cầu giải thoát khỏi ṿng thống khổ, đau thương mà tu học Phật pháp.

 Bọn họ có công vun bồi cơi phúc giống lành, dụ như cái rương đầy của báu, rồi lại thường bị "thân kiến ngă chấp" làm mờ, cho nên ở trong vô thường, vô ngă vọng chấp có ngă thường c̣n. "Thân kiến", "ngă chấp" dụ như bóng hiện trong gương, bọn họ lầm cho là chân thật, do đây mà không thể tu hành thin định, đạo phẩm, chứng thành công đức vô lậu. Hành vi của bọn họ cùng với cử chỉ của người đă đến rương báu mà không lấy được vật ǵ, đồng nhau không khác.

 

36. Lầm móc con mắt

 Thuở xưa có một người tu trên núi, học được pháp thuật, có thể khám phá tất cả ngọc ngà, châu báu chôn dưới đất lâu năm. Chuyện nầy thấu đến tai vua, vua rất mừng rỡ, bảo quần thần rằng:

 - Ta muốn mời nhà nghệ thuật ấy ở luôn trong nước để giúp ta t́m của báu đă bị chôn vùi, nước chúng ta sẽ trở nên đại phú cường tức khắc.

 Bây giờ có vị đại thần lảnh sứ mạng đi t́m nhà nghệ thuật. Vị đại thần quả nhiên t́m được người ấy, nhưng không chịu thỉnh v nước, mà lại móc cặp mắt của người, đem v dâng cho vua và nói:

 - Hạ thần đă móc mắt của nhà nghệ thuật rồi, họ sẽ không thể đi khỏi nước được.

 - Vua nghe xong lấy làm bất măn nói rằng:

 - Ngươi thật là dại dột, sở dĩ ta muốn thỉnh người là v́ người có cặp mắt, có thể khám phá được của báu bị mai táng. Nay ngươi hủy hoại cặp mắt của người rồi th́ người ấy c̣n dùng vào việc ǵ được nữa!

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Phật giáo do nhận thấy các bậc đại đức cao tăng khắc khổ thanh tu trong rừng núi, phi thường cung kính rước v nhà cúng dường, không biết rằng làm thể chỉ ngăn ngại sự tu khắc khổ thanh đạm của các ngài, thậm chí làm cho các ngài hủy phá giới hạnh, lui sụt pháp lành, không thể thành công đắc quả.

 Phật tử tại gia thường hay mắc bệnh mủ quáng và lầm lớn. Hộ pháp không biết pháp, cúng dường không đúng pháp hoặc đem t́nh đời làm lem ố giới, định thanh cao của các bậc đại đức xuất gia, làm thế ḿnh và người đu bị hại, gây nên tội lỗi không vừa.

 

37. Giết trâu

 Xưa có một người nuôi 250 con trâu, thường thả ra đồng ăn cỏ.

 Một hôm, có con cọp vồ lấy một con ăn thịt. Người kia thấy thế, tự nghĩ thầm: "Trâu ta mất một con, không đụ số, ta c̣n dùng bầy trâu đây làm ǵ?" bèn đuổi cả bầy trâu xuông hố, chúng chết tuyệt không c̣n lấy một con.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Phật tử xuất gia thọ tŕ "Giới cụ túc" hai trăm năm mươi rất hoàn hảo. Sau đó bất cẩn lỡ phạm một điu, đă không biết xấu hổ, ăn năn, sám hối cho trở lại thanh tịnh như xưa; mà lại lầm tưởng: "Ta đă phá một giới rồi, th́ giới hạnh đă kém khuyết, dù có ăn năn giữ kỹ các giới cũng chẳng ích ǵ". Rồi từ đây ngang nhiên phạm giới không biết kiêng sợ, bỏ cả giới luật không hành tŕ. Người tu hành như thế cùng với người giết trâu như kia đu là hạng ngu si đáng thương cả.

 

38. Bảo nước đừng chảy

 Thuở xưa có một người đi đường rất khát nước, xem thấy bên đường có cái hang, gịng suối từ trong ấy chảy ra nước trong leo lẻo, kế bên có cái thùng hứng nước đầy tràn. Người kia bèn kê miệng uống. Sau khi uống đở khát rồi, y chỉ cái thùng và nói:

 - Ta uống đở khát rồi, vậy nước ơi! Đừng chảy ra nữa.

 Nhưng nước vẫn y nhiên chảy măi không ngừng. Người kia tức ḿnh quá, đứng bên cái thùng chữi rủa om ṣm. Mọi người thấy thế cười và trách anh ta rằng:

 - Anh cần ǵ làm thế, hăy lánh đi nơi khác đi, hà tất phải bảo nước đừng chảy nữa.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Người đời thường say đắm trong biển sanh tử tham ái, uống nước ngủ dục tanh hôi, đôi khi cũng cảm thấy chán chê, ước mong con ma ngủ dục lạc đừng đến quấy rầy, nhưng nào được như ư. Muốn thế ta cần phải đ pḥng các giác quan, tự kiểm thảo lấy ḿnh cho cẩn thận: Tạm đừng dính líu duyên trần, ư đừng vọng tưởng sự thế. Chớ nếu chẳng dụng công xá bỏ bợn nhợ nơi ḷng, mà chỉ mong muốn ngăn cảnh ngủ dục bên ngoài đừng đến quấy nhiểu, th́ chẳng những không thể ngàn được miếng mồi ngủ dục (I), mà lại hằng bị nó lôi cuốn vào đường trụy lạc đau thương, măi quay cuồng trong hố sâu tội lỗi, chẳng hy vọng ngày nào giải thoát được phin năo, mê lầm. Hành động như thế chỉ luống công vô ích.

 (I) Ngủ dục: Tài, sắc, danh, ăn ,ngủ; hoặc là sắc, hương, thinh, vị, xúc, cảnh giới đây thường thường làm cho con người điên đảo, mê hoặc.

 

39. Sơn tường

 Thuở xưa có một người, y đến chơi nhà người bạn, thầy vách tường nhà bạn sơn bóng loáng, ráo khô, sạch sẽ, mới hỏi rằng:

 - Anh dùnh thứ chi sơn quét vách tường đẹp thế?

 Người bạn trả lời:

 - Tôi dùng cám trộn với bùn và nước.

 Người kia làm tường: Dùng cám mà c̣n tốt như vậy, nếu dùng nguyên lúa trộn với bùn mà sơn tường, th́ chắc tốt hơn thế nữa.

 Y bèn trở v nhà, dùng rất nhiu lúa trộn với bùn sơn lên vách. Kết quả chẳng những hoang phí một số lúa mà c̣n làm cho vách tường trở nên chỗ lồi, chỗ lơm không bằng, nhiu nơi sứt mẻ.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Một số người hiu lầm Phật pháp, hoặc tự cho ḿnh là thông minh, tu bướng theo ức kiến của ḿnh, rồi xa chánh pháp, thường thường mắc bệnh khổ công tu hành mà chỉ tổn hại không ích. Thí như phàm phu nghe Thánh nhân thuyết pháp rằng: Tu các pháp lành, sau khi chết sẽ được sanh thiên, hoặc được giải thoát; rồi họ tự lầm lộn giết chết thân ḿnh mong được sanh thiên hưởng phước báo. Kết quả chỉ luống hủy thân, đối với sự tu hành không được chi cả. Họ với người kia đu là hạng ngu si.

 

40. Người sói đầu t́m thuốc.

 Thuở xưa có một người đầu sói không có một sợi tóc, v tuyết đông lạnh vô cùng, mùa hạ nóng không thể tả, lại bị muỗi ṃng bu cắn rất là đau đớn. Chẳng nghe đồn có vị lương y có thể trị hết bệnh sói và bất cứ bệnh ǵ, khó trị cách mấy ông cũng đu trị lành.

 Người bèn đến nơi thưa hỏi:

 - Tôi có bệnh sói đầu rất đau đớn, nghe đồn ngài có thể trị lành bệnh tôi, cúi xin thương xót chữa cho tôi khỏi bệnh.

 Lập tức vị lương y lột nón của ḿnh ra đưa đầu sói cho xem và nói:

 - Thấy chăng, ta tự mắc bệnh ấy và đau khổ vô cùng. Giả sử ta có thể trị được bệnh sói, th́ ta đă tự chữa cho ta khỏi bệnh rồi.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Người đời mắc chứng bệnh: Sanh, già, bệnh, chết rất khổ năo; muốn cầu đạo trường sanh bất tử mà không chịu đến với Phật, Bồ tát là những bậc Thánh nhân siêu trần để cầu học đạo thoát ly, mà trở lại tự ḿnh mù quáng, đến bốn ngoại đạo thỉnh cầu, dầu biết bọn ngoại đạo tự ḿnh vẫn bị trôi lăn trong ṿng sanh tử, luân hồi, không có pháp giải thoát, làm sao cứu được người.

 

41. Hai con quỷ tranh vặt

 Thuở xưa có hai con quỷ lượm được một cái rương, một cây gậy, một đôi guốc, con nào cũng đu cho là riêng ḿnh được, tranh chấp lẫn nhau măi không thôi.

 Bây giờ có người chạy đến thấy thế hỏi chúng nó:

 - Ba món nầy hữu dụng như thế nào, mà chúng bây giành nhau như vậy?

 Hai con quỷ trả lời:

 - Cái rương có thể hiện ra các thức ăn, áo mặc, mùng mn và tất cả tài sản. Cái gậy anh chỉ cầm nơi tay th́ tất cả thù địch đu quy phục nơi anh, không dám chống cự. Đôi guốc cây nầy anh mang nó th́ có thể đằng vân đến phương xa trong nháy mắt.

 Người ấy nghe xong, bảo hai con quỷ:

 - Chúng bây đi nơi khác độ vài phút rồi trở v, ta sẽ phân xử công b́nh cho.

 Hai con quỷ tin lời người kia chạy nơi khác. Người kia vội vă ôm rương, cầm gậy, mang guốc bay lên hư không, rồi từ trên hư không, nói với chúng nó:

 - Hiện tại chúng bây đă được sự công b́nh, v́ không c̣n chi để tranh dành nhau nữa.

 Hai con quỷ nghe xong, phi thường khổ năo, đu bó tay chịu mất của, không biết làm cách nào nữa được.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Sự bố thí cũng như cái rương báu, tất cả tư tài hưởng dụng ở cơi nhân, thiên đu từ trong nhơn lành bố thí mà có. Thin định ví như cây gậy báu, người tu định có thể hàng phục được oán tặc, phin năo, tham, sân, si. Tŕ giới tỉ như đôi guốc báu, giới luật thanh tịnh được sanh thiên, hoặc chứng Niết bàn tịch tịnh. Hai con quỷ cũng như các tà ma ngoại đạo, bọn ngoại đạo ở trong ngoại đạo, bọn ngoại đạo ở trong pháp hữu lậu t́m cầu quả báo an vui, chung kết đu không thể toại nguyện. Chỉ có nhất tâm, nhất ư tu các hạnh lành như: bố thí, tŕ giới, thin định v.v... V́ chỉ có những hạnh ấy mới có thể thoát ly khổ năo chứng đạo Niết Bàn an vui.

 

42. Che da lạc đà

 Thuở xưa có người thương gia cùng hai đệ tự đắc con lạc đà ra xứ ngoài t́m kế sanh sống, đem theo một ít hàng lụa quư giá vô song và mùng mn tốt đẹp tột bực; tất cả hàng hóa đu chở trên lưng con lạc đà. Đi được nửa đường con lạc đà chết, người thương gia bèn lột da lạc đà để lại, rồi sữa soạn đi trước, bảo hai người đệ tử ở lại xem chừng. Khi chia tay, y căn dặn hai người đệ tử:

 - Chúng con hăy chăm nom chút vật nầy cho kỹ lưỡng, hăy căng da con lạc đà ra đừng để nó ẩm ướt.

 Sau khi người thương gia đi rồi, không bao lâu th́ trời mưa rất lớn, hai người đệ tử sợ da lạc đà bị ướt, bèn đem hàng lụa quư giá và mùng mn tốt đẹp đậy lên. Nhưng hàng quư giá đem so với giá tin da lạc đà, đắt hơn gấp trăm ngàn lần ấy đu bị hư mục.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Người học Phật pháp, không chịu nghiêm tŕ tịnh giới, tu định, khai huệ mà chỉ một b lo tu bồi công đức thí tài như: xây tháp, tạo chùa, cúng thí cho chung tăng v.v... Hành động như thế chỉ là bỏ gốc theo ngọn, không thể thoát ly sanh tử chứng quả Niết bàn.

 V́ lẽ đó, Phật tử trước phải lo tinh nghiêm hộ tŕ giới luật, rồi sau mới tu tài thí và các hạnh lành, như hai người đệ tử của gả thương gia, phải trước lo giữ ǵn những hàng hóa quư báu, rồi sau hăy ǵn giữ da con lạc đà, như thế mới là hợp lẽ.

 

43. Mài đá

 Thuở xưa có một người mỗi ngày chuyên tâm mài một viên đá lớn, trải qua nhiu năm trở thành viên đá nhỏ, kết quả chỉ có thể đem làm đồ chơi, không dùng được việc ǵ cả. Người kia làm một việc phí nhiu th́ giờ và lao lực mà kết quả không có chi đáng kể.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Nhiu người tinh cần lao khổ tu học phải nên chí cầu đạo quả cao siêu, trái lại, chỉ cầu chút danh lợi, chổ dụng công rất nhiu mà thu hoạch rất ít, hoặc giả rủi ro lầm lạc, trở lại tăng thêm tội lỗi không cùng.

 

44. Ăn bánh

 Thuở xưa có một người đương khi đói bụng, đến tiệm bánh mua bánh ăn, ăn một loạt sáu cái mà vẫn không no; mua thêm cái thứ bảy, vừa ăn được nửa cái th́ no. Lúc bấy giờ y rất hối hận vừa vả miệng vừa nói rằng:

 - Sao ta ngu ngốc không biết cần kiệm thế! Như quả sớm biết chỉ ăn nửa cái sau no, th́ nên mua nổi nửa cái bánh sau; mua ăn làm chi sáu cái bánh trước cho hao phí thế?

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Người tu hành phải cần khổ tu học trải qua nhiu thời gian mới có ngày được quán thông chứng ngộ. Có một ít người không bn chí cần tu, chỉ ước mong mau chứng ngộ, cùng với người ăn báng kia để là hàng quan niệm sai lầm đáng thương.

 

45. Giữ của

 Thuở xưa có một người có việc cần đến phương xa, khi sắp đi, kêu người nô bộc dặn:

 - Con ở nhà phải coi chừng cửa nẻo cho cẩn thận và xem lại giây buộc con lừa có chắc chắn không, đừng để nó sút giây chạy mất.

 Sau khi người chủ đi rồi, ngày nọ, xóm gần có đờn ca xướng hát rất vui tai. Người nô bộc biết có đám hát vui như thế, trong ḷng rộn rực không yên, muốn đi xem hát. Bây giờ bèn gỡ cửa buộc lên dưng lừa, dắt lừa đi xem hát.

 Sau khi người nô bộc đi rồi, kẻ trộm vào nhà vơ vét hết đđạc, tin của, không c̣n một món.

 Khi người chủ trở v thấy trong nhà đđạc, tin của bay đi đằng nào sạch trơn, rất lấy làm quái lạ, lin tra gạn người nô bọc rằng:

 - Tại sao có việc lạ đời như thế?

 Người bô bộc trả lời:

 - Ông chủ bảo tôi giữ của, xem chừng giây buộc lừa và con lừa, bây giờ ba món ấy đu c̣n đủ, không sót một vật nào. Ngoài ra tất cả tôi đu không biết.

 Người chủ nghe nói thế tức giận vô cùng, nổi cơn thịnh nộ trách mắng người nô bọc rằng:

 - Ngươi là đồ ngu ngốc, bảo ngươi giữ của, chính là v́ giữ những tài vật trong nhà, bây giờ tài vật đă mất hết, c̣n lại những cánh cửa dùng vào việc ǵ?

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Đức Như Lai dạy bảo chúng ta phải luôn luôn thâu nhiếp tâm niệm, giữ ǵn sáu căn môn, đừng để giặc sáu trần xâm nhập. Có một ít người không chịu nghe lời Phật dạy, trở lại tham cầu danh lợi, mơ tưởng ăn ngon mặc đẹp, của nhiu, giữ chắc con lừa vô minh và sợi dây tham ái, mở rộng cửa lớn sáu căn; kết quả bị bọn trộm cướp sáu trần phin năo xâm nhập; tất cả tài bảo công đức, đạo phẩm đu mất, hằng trôi lăn trong biển sanh tử nghèo cùng.

 

46. Ăn trộm trâu

 Thuở xưa có một người cùng làng, ăn trộm một con trâu, đem giết ăn thịt. Người mất trâu đi t́m đến làng ấy, thấy bọn họ mới hỏi rằng:

 - Trâu ta có trong làng người không?

 Bọn ăn trộm trâu trả lời:

 - Chúng ta không có làng.

 Trong làng của các người có một cái ao, các ngươi ở bên bờ ao giết trâu ta ăn thịt phải không?

 - Chúng ta không có ao.

 - Bên ao có một bụi cây phải không?

 - Cũng không có bụi cây.

 - Các ngươi ăn trộm trâu ở phía đông phải không?

 - Không có phía đông.

 - Các ngươi ăn trộm trâu vào lúc chính ngọ phải không?

 - Không có chính ngọ.

 - Cứ theo lời ngươi nói: Không có làng, không có ao, không có cây, thôi cho được đi. Không lẻ trong vũ trụ không có phương đông, không có chính ngọ? Do đấy ta biết chắc lời các ngươi đu là gian dối không thể tin. Trâu của ta nhất định là các ngươi bắt trộm ăn thịt rồi, không c̣n chối cải ǵ nữa.

 Bọn dân làng ấy không c̣n đường chối cải đành phải cúi đầu nhận tội ăn trộm trâu.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Người tu hành theo pháp của Phật mà đi phá giới phạm trai, thường thường che giấu tội ác, không chịu phát lỗi sám hối, cải dữ làm lành, trở lại luôn luôn mượn đủ lư lẻ, bào chữa thuyết của ḿnh, nhưng kết quả không thể nào che dấu nổi tội ác dă tạo phải chịu đủ khổ năo đau buồn. Chỉ có những ai mạnh mẽ thừa nhận tội lỗi của ḿnh đă trót tạo, khẩn thiết phát lời sám hối tội khiên, mới có thể bước lên đường giải thoát của chủ Phật.

 

47. Giả tiếng oan ương

 Thuở xưa có một quốc gia đến ngày lễ khánh tiết các hàng phụ nữ dùng thứ hoa quư đẹp tên là ưu-bát-la giắt trên đầu, làm món đồ trang điểm tuyệt diệu.

 Bây giớ có một người đàn ông nghèo thương vợ vô cùng; ngày lễ khánh tiết gần đến, các phụ nữ đu đă dự bị thứ hoa đẹp ấy để trang điểm, c̣n vợ y không có. Chị vợ biết chắc chắn mười phần mất thể diện, than với chồng rằng:

 - Anh làm thế nào có hoa ưu-bát cho em trang điểm, em mới măi măi làm vợ anh, nếu không em xin ly dị.

 Anh chồng nghe thế hoảng hốt lo sợ vô cùng, nhưng anh có tài giả tiếng chim oan uông, giống như hệt. Bây giờ mới nghĩ rằng: "Trong ao vua có rất nhiu hoa ưu-bát, ta t́m cách ăn trộm một ít cánh giả sử rủi ro người giữ ao biết được th́ ta giả kêu tiếng chim oan ương.

 Nghĩ thế rồi anh ta đi đến ao vua trộm hoa. Đương khi tḥ tay bẻ, làm mặt nước trao động rung rinh, người giữ ao hay được hỏi rằng:

 - Ai trong ao đó?

 Anh ta kinh hoảng bối rối quên giả kêu tiếng chim oan ương, bèn vụt miệng nói:

 - Ta là chim oan ương,

 Người giữ ao nghe tiếng biết tiếng người bèn đến ao bắt anh giải đến vua trị tội.

 Trong khi đi đường anh ta giả kêu tiếng oan-ương giọng in không khác một tí. Người giữ ao cười nhạt nói rằng:

 - Hồi nảy không giả kêu, bây giờ mới giả kêu chẳng là vô ích?

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Phàm muốn làm việc chi phải làm ngay cho kịp thời, không nên chuyện đang làm ngày nay mà cứ dần dà đđến ngày mai ngày mót; đến khi thời cơ thuận tiện qua rồi, hối hả làm cũng không kịp. Có một số ít người trọn đời làm ác, không bao giờ biết tự xét lại ḿnh, đến khi sắp chết mới tỉnh ngộ ăn năn làm lành , lánh dữ, nhưng than ôi, có kịp đâu nào! Đành phải tùy thời nghiệp ác báo.

 

48. Chó và cây

 Thuở xưa có một con chó ngủ dưới gốc cây, th́nh ĺnh có một trận gió thổi đến, cành cây găy rớt trên lưng. Nó hoảng kinh chạy lại một chỗ trống dừng lại nghĩ, mắt vẫn nhắm, không thấy nhánh cây do đây gẫy đập vào lưng, cũng không trở lại xem bụi cây nọ. Đến chiu nó vẫn c̣n ở tại đó nghỉ ngơi. Nhưng một lúc, sau nó mỡ mắt ra ngó tứ phía, thấy xa xa có một trận gió thổi qua các hàng cây, làm cho nhánh lá không ngưng chuyển động. Nó tự nói một ḿnh: "Cây gọi ta trở v chỗ củ".

 Thế rồi nó bon bon chại v dưới gốc cây xưa.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Người tu học Phật pháp, chí nguyện phải kiên quyết không dời đổi, không nên v́ sư trưởng la rầy quở trách, lin muốn bỏ đi. Trong thời gian ĺa thầy cách bạn gặp nhiu nghịch cảnh khổ tâm, rồi ăn năn muốn trở v thân cận với sư trưởng.

 Đi đi lại lại luống phí thời gian, thật là hành động sai lầm đáng thương xót.

 

49. Vị tiên lầm lộn

 Thuở xưa có hai đứa nhỏ chơi tại bờ sông, chúng nó vớt được một sợi lông trên mặt nước. Bây giờ chúng nó mới tranh luận: Một đứa nói râu của Tiên, một đứa nói lông cọp, mỗi đứa đu có lư lẽ của ḿnh là đúng hơn, mỗi đứa đu có do xác đáng, không đứa nào chịu nhường.

 Bây giờ có một vị tiên từ bờ sông đi lại, chúng nó bèn đến thỉnh cầu phán đoán dùm. Vị tiên không trả lời ngay câu hỏi của chúng, mà tḥ tay trong đăy ḿnh lấy ra một nắm hột vừng và gạo, bỏ vào miệng nhai ngấu một hồi, nhổ ra trên bàn tay trắng nơn, đưa cho chúng nó xem và nói:

 - Nầy các em, vật ǵ trong tay ta thật giống phân con chim sẽ.

 Hai đứa nó chẳng hiểu ǵ.

 Vị tiên đáp không đúng lời chúng nó hỏi.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Có người thuyết pháp ưa nói lư suông, viễn vong mơ hồ không rơ rệt, c̣n chánh lư th́ không chịu thuyết tŕnh, đối với người đă không lợi ích, mà tự ḿnh chỉ luống nhọc tinh thần. T́nh trạng tổn ḿnh hại người ấy cùng với vị tiên đáp không trúng đ, đu là chuyện đáng chê cười cả.

 

50. Sửa lưng gù

 Thuở xưa có một ngùi lưng gù, mời lương y điu trị. Lương y bèn dùng một ít sữa thoa trên lưng, rồi đè người kia ở giữa hai tấm ván, để nằm trên thm nhà như người thương. Người ấy đau đớn không thể tưởng tượng và hai tṛng con mắt đu lọt ra ngoài, rốt cuộc lưng gù vẫn không trị được.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Có người muốn tu phước lành, làm việc bố thí, lại dùng những thủ đoạn phi pháp gian tham, tranh đoạt một cách khéo léo, tranh thủ tin tài không chính đáng, đem ra thọ dùng: Xây tháp, cất chùa, bố thí, cúng Tăng và lên tượng Phật. Kẻ ấy cũng như vị lương y đem hai tấm ván ép lưng gù, mong chữa trị cho ngay thẳng và làm thế cũng chỉ tạo thêm nghiệp ác trầm luân, tăng gia khổ năo, không thể viên thành công đức bố thí phần nào.

 

51. Người tớ gái

 Thuở xưa có năm người chung tin lại mướn một tên tớ gái. Một trong năm người bảo tên tớ gái rằng:

 - Con hăy giặc quần áo cho chú.

 Bọn người kia cũng bảo giặc quần áo cho ḿnh.

 Năm người đu bảo giặc một lượt, khiến tên tớ gái phi thường khó khăn, không có phương pháp ǵ đđối phó. Cô ta thầm nghĩ rằng:

 - Ta chỉ có thể trước giặc cho một người đă, rồi sau mới giặc tiếp cho người thứ hai.

 Bây giờ cô ta đem quần áo của một người giặc trước, người thứ hai thấy thế nổi sân đùng đùng:

 - Chúng ta đồng xuất tin ra mướn mày, tại sao mày chỉ giặc riêng cho một ḿnh người đó?

 Y lin đánh tên tớ gái mười roi. Tên tớ gái chỉ giặc trước cho một người chủ, mà bọn người chủ kia đu nổi cơn thịnh nộ đối với cô ta, và đu đánh cô ta mười roi đáng đích.

 Thương thay cô tớ gái vô cớ chịu đ̣n.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Y theo kinh Phật nói: Thây đây do nhân duyên phin năo hợp thành. V́ thế thân này không thể hằng chịu sanh, già, bệnh, chết ép bức, không thể tự thoát ly; cũng như tên tớ gái bị năm người chủ đánh không khác.

 

52. Tṛ vui giả dối

 Thuở xưa có một nhà âm nhạc trứ danh, vua thỉnh vào cung điện tâu, và hứa trả một ngàn tin vàng.

 Chừng diễ tấu xong xả, vua không chịu trả tin. Nhà âm nhạc theo đ̣i măi, mà vua quyết tâm không đưa, lại nói;

 - Ngươi tấu nhạc cho ta nghe, chẳng qua khiến cho ta thưởng thức một tṛ vui luống dối. Ta hứa trả tin cũng chỉ là muốn cho ngươi luống vui mừng mà thôi.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Những điu thế gian cho là vui, k thật đu là giả dối. Ở trong cuộc đời vô thường huyễn hóa, sanh diệt biến thiên, không có một phút giây ngưng nghỉ, như trăng dưới nước, bóng trong gương, là sao t́m được sự an vui chơn thường vĩnh viễn.

 Nếu người không hiểu được đạo lư nầy, thỉ chỉ tự sanh phin năo.

 

53. Lăo sư bị hành hạ

 Thuở xưa có một lăo sư có hai người đệ tự theo hầu, v́ chân ông có bịnh không dũi ra được, thường thường chóng nạng đi, ông nhờ hai người đệ tử ấy thường ngày không ḥa thuận với nhau. Người nào cũng nói:

 - Không phải ta chán ghét ngươi, mà chính là người chán ghét ta.

 Hai người coi nhau như oan gia nghiệp báo.

 Hôm nọ, một người có việc đi nơi khác, người ở lại nhà bèn dùng đá đập găy cái chân lăo sư mà người đệ tử đi vắng thường ngày xoa bóp. Khi người kia trở v, thấy vậy phi thường phẩn nộ, định tâm báo thù, lập tức dùng đá đập găy cái chân lăo sư, mà người học tṛ ở nhà thường đấm bóp.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Người tu học Phật pháp thường có t́nh trạng nầy: Phái đại thừa bài xích tiểu thừa, hoặc giả tiểu thừa chê bai đại thừa, hoặc tôn giáo nọ vô cơ phản đốn tôn giáo kia. Phật tử tranh chấp như thế, chính là từ tay ḿnh đem kinh giáo của Phật hủy diệt.

 

54. Đầu rắn và đuôi rắn tranh cải

 Một hôm nọ, đầu rắn và đuôi rắn sanh ra tranh chấp lẩn nhau.

 Đuôi rắn nói: - Hôm nay để ta đi trước.

 Đầu rắn trả lời: - Thường thường ta đi trước, tại sao nay ngươi đ̣i đi ngược như vậy?

 Đầu rắn và đuôi rắn điu nhận thuyết của ḿnh có lư hơn, tranh chấp với nhau măi. Rốt cuộc đầu rắn chuyển ḿnh đi trước, đuôi rắn bèn quấn chặt vào thân cây không nhả, đầu rắn đi không được, đành phải nhường cho đuôi rắn đi trước ḿnh. Nhân v́ đuôi rắn không có mặt nên chạy lui vào hầm lửa bên đường, làm cho toàn thân rắn đu bị cháy thui trong lửa.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Thầy tṛ phải kính mến lẩn nhau, có một số người đệ tử chê thầy già cả lẫn lộn, muốn dành quyn lảnh đạo của thầy, không tôn kính bực sư trưởng. Nhưng v́ đệ tử tuổi c̣n thơ, không có kinh nghiệm, không tôn trọng kỷ luật, quy điu, ra làm việc thường hay lầm lạc, thường bị thất bại nặng n.

 Chính ḿnh phải chịu sự đại tốn thất.

 

55. Cạo râu vua

 Thuở xưa có một ông vua có người hầu cận thân tín người hầu cận ấy b́nh nhật rất trung thành. Vua phi thường tín nhiệm. Có lần vua đem quân đi giao chiến nguy hiểm. Người hầu cận không đoái đến thân mạng ḿnh, can đảm nhảy vào giải vây cứu thoát, bảo vệ cho vua được an toàn, do đó vua phi thường cảm phục. Bây giờ vua mới hỏi rằng:

 - Hin khanh muốn cái chi trẩm đu ban cho cả.

 Người hầu cận ấy trả lời;

 - Hạ thần không yêu cầu điu chi hết, chỉ xin cạo râu vua.

 Vua cười trả lời;

 - Hin khanh muốn vậy, trẩm rất bằng ḷng để hin khanh măn nguyện.

 Sau đó, mọi người nghe được việc ấy, bèn chế cười anh ta là đồ ngu si. Phải chi yêu cầu vua cho nửa giang sơn gấm vóc để cai trị, hoặc giả giúp cho một cơ hội thuận tiện học hành, chắc chắn vua sẽ ưng, thuận. Tại sao lại không yêu cầu những điu cần thiết ấy, mà chỉ xin được cạo râu vua, quả thật là người đại ngu ngốc.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Sanh được thân người rất khó, được nghe Phật pháp lại càng khó hơn. Chúng ta diễm phúc đă được thân người, lại được nghe Phật pháp, đầy đủ hai nhân nguyên khó được rồi. Đâu nên dùng tâm trí nhỏ hẹp, chỉ vâng giữ chút ít giới luật, lin cho ḿnh đă đầy đủ hoàn toàn, không cầu tấn tới, không cầu diệu Pháp Niết bán. Vỉnh viển bị trôi lăn trong ṿng sanh tử, trở lại cho là được lợi ích lớn lao, đến nỗi đời đời măi si mê lầm lạc, cùng với người hầu cận xin được cạo râu vua đu là hạng đáng chê cười.

 

56. Cái không có

 Thuở xưa có hai người đi đường, thấy một người đẩy chiếc xe đầy cây vừng sống, bị sa vào vũng bùn không thể kéo ra. Bây giờ người kéo xe yêu cầu hai người kia rằng:

 - Các bạn làm ơn kéo hộ tới chiếc xe nầy lên khỏi bùn.

 Hai người đồng hỏi:

 - Chúng tôi kéo hộ xe cho bạn, bạn sẽ đn ơn cho chúng tôi bằng thứ ǵ.

 Người đẩy xe trả lời:

 - Không có vật ǵ đn ơn các bạn cả.

 Bây giờ hai người xúm xít lại kéo hộ chiếc xe ra khỏi bùn. Bọn họ theo đ̣i người đẩy xe đn ơn.

 - Hăy đem cái "không có" cho chúng tôi đi.

 Người đẩy xe lại nói:

 - Không có ǵ hết.

 Môt trong hai người bướng bỉnh yêu cầu:

 - Hăy đem cái "không có" cho chúng tôi. Tuy tôi không biết cái "không có" ra làm sao cả, nhưng phải là cái "không có".

 Người kia nói thế rồi, ch́a tay ra măi, đđợi cầm lấy cái "không có" không chịu co tay vào. Người kéo xe bối rối không biết làm thế nào để giải quyết.

 Trong lúc ấy, một trong hai người hiểu ra lẻ thật, vừa cười vừa nói với người bạn rằng:

 - Thôi chúng ta nên đi, bất tất phải nhiu lời qua lại. Người đẩy xe nói "không có chi hết" chính là đă ban cho chúng ta cái "không có" rồi.

 ** Chuyện nầy hội ư trong cảnh giời "không, vô" nói không có chi hết, trở lại chấp cái "không có". Tỷ như người thể hội lư "không vô" trở lại chấp cái h́nh tướng "không vô" hiển hiện, bèn bị sa lạc vào cảnh giới "vô sở hữu xứ thiên".

 Một trong hai người nhận biết không có cái "không có" ví như người đă khế nhập lư được chơn không: "không", "vô tướng", "vô nguyện".

 

57. Bị đạp rụng răng

 Thuở xưa có một phú ông, xung quanh có rất nhiu người hầu hạ cung kính; trướt mắt, họ thường khen ngợi ca tụng ông. Phú ông có bệnh thường khạc đàm, mỗi lần khạc ra, th́ bao nhiêu là người tranh nhau đạp lên đàm răi ấy.

 Trong đó có một người thường đến sau, không đạp được lên đàm của phú ông đă nhổ, trong tâm rất buồn rầu, tự nghĩ: "Gỉa sử đợi đàm nhổ trên đất rồi mới đạp lên, th́ ta không đạp được. Chi bằng khi phú ông sắp nhổ đàm ta đạp trước".

 Sau khi quyết tâm như vậy rồi, cho đến lúc phú ông vừa tằng hắng một tiếng, chính là sắp khạc đàm y bèn vội vă xô mọi người, lẫn vào đạp trên mặt phú ông một cái đích đáng. Y dùng sức quá mạnh đạp lên, khiến cho phú ông bị rụng răng, sức môi, méo miệng.

 Phú ông quá đau đớn, buồn rầu bèn hỏi:

 - Tại sao ngươi nở đạp sứt môi ta?

 Người kia trả lời:

 - Tôi mến ông lắm, thường tưởng sẽ được đạp lên đàm của ông, nhưng mỗi lần tôi muốn đạp, th́ người khác lại tranh, xô tôi ra; v́ thế hôm nay tôi đạp trước trên mặt ông khi đàm ông sắp ra đến miệng.

 Phú ông nghe rồi vừa nổi giận vừa tức cười.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Vô luận làm một việc ǵ, cần phải đợi thời cơ. Thời cơ chưa tới dù miễn cưỡng làm, cũng chẵng thành công, trở lại sanh nhiu khổ năo. v́ thết mỗi khi cần làm việc chi cần phải suy nghĩ và quan sát cho kỹ càng, có hợp thời hay không đă, rồi hăy ra làm th́ chắc chắn mười phần thành công rực rỡ.

 

58. Chia của

 Thuở xưa trong nước Mala có một người gịng Sát-đế-lợi mắc bịnh hiếm nghèo, biết ḿnh sắp chết, bèn gọi hai đứa con lại trối trăng:

 - Sau khi cha chết, các con đem tài sản của cha chia với nhau cho đồng đu.

 Chẳng bao lâu người cha chết. Hai đứa con y theo lời di chúc của cha, đem tài sản chi làm hai phần đồng đẳng. Nhưng chia đi chia lại hoài cũng không đu được. Người anh nói phần của người em nhiu, người em nói anh chia không đồng đẳng. Hai anh em tranh chấp măi không thôi, mới đến một ông lăo, nhờ giải phân; ông lăo bảo hai anh em nó:

 - Ta có một biện pháp, khiến hai anh em được vừa ḷng: Đem mỗi món đồ cắt ra làm đôi, mọi người một nửa, như thế há không đồng đu ư?

 Hai anh em nghe rồi đu đồng ư, bèn đem quần áo mỗi cái cắt làm hai, lại đem nào nồi, b́nh, chén, bát và tất cả các đđạt như: Bàn, ghế, chiếu, giường, bất luận thứ chi đu chia làm hai phần cả, thậm chí tin bạc cũng chặt làm đôi. Làm cho tất cả đđạt, tin của trong nhà trở thành đồ bỏ.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Nghĩa lư và pháp môn tu hành trong Phật pháp đu là để cởi mở sự buộc ràng. Đối cơ thuyết pháp đu có cơ nghi và nguyên tắc, có môn b́nh đẳng, có môn sai biệt, đu là tuy nghi vận dụng cho hợp thời. Không phải như bọn ngoại đạo ngu si, cho chỗ ửc kiến của ḿnh là phải, chấp chặc một pháp cho là hoàn toàn. Kết quả, chánh pháp rất hoàn hăo vào tay bọn họ lin bị hủy hoại trộn pha trở thành tà pháp vô ích. Do đó người tu hành không nên tin theo ngoại đạo tà sư, hủy bỏ chánh hạnh, chê bai chánh pháp, mà phải đắc tội vô cùng lớn lao.

 

59. Xem làm b́nh

 Thuở xưa có hai người đồng đi hội nghị, đi giữa đường thấy người thợ đồ sứ đang làm b́nh sành, làm rất khéo, hai người bèn đứng lại xem. Sau đó một trong hai người, biết ḿnh xem đă lâu lắm, lật đật đi đến hội nghị cho kịp giờ. Trong cuộc hội nghị có đăi một bữa tiệc trọng đại và tặng phẩm vật quí giá vô cùng.

 C̣n người kia cứ đứng yên xem làm b́nh và tự nghĩ "Ta xem làm xong một cái b́nh rồi hăy đi". Nhưng thợ đồ sứ làm xong cái nọ lại làm tiếp cái kia, người kia cú đứng xem từng cái một cho đến chiu tối mà vẫn c̣n ở đó xem, không đi hội nghị được, bụng lại đói như cáo, rốt cuộc không được việc ǵ cả.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Thế nhân thường bị việc đời ràng buộc luống qua ngày giờ quư báu của kiếp người. Đối với vấn đ giải thoát sanh tử và chứng ngộ Phật thừa, không chịu siêng năng tấn tới lư hội tu học, cú dần dà qua ngày, đành chịu trầm luân nơi bế khổ! V́ thế Phật tử cần phải giác ngộ cuộc đời là vô thường, thời giờ quư báu, cố gắng tấn tu Phật pháp cho kịp thời.

 

60. Thấy vàng dưới nước

 Thuở xưa có một người chạy đến bờ ao, xem thấy dưới đáy ao có miếng vàng lấp lánh, bèn lội xuống nước để t́m vàng, ṃ t́m măi không có mà thân thể mơi mệt vô cùng. Y lên bờ ngồi nghĩ. Một hồi nước đứng lặng trong, y ḍm xuống nước lại thấy vàng lấp lánh. Y bèn lội xuống nước t́m lại, t́m măi khắp ao mà vẫn không có chi. Bây giờ ngồi trở lại, nh́n xuống ao với một vẻ thèm thuồng.

 Sau đó ngườ cha đi t́m thấy y đang ngồi nơi đây, với vẻ mặt ngơ ngát bơ phờ, ông hỏi y đang làm ǵ đó. Y trả lời:

 - Con thấy có vàng dưới nước, con vào t́m đă hai lần nhưng không có, chỉ toàn là bùn. Giờ đây thân con mỏi mệt quá không thể chịu được.

 Người cha đến bờ ao ḍm xuống nước xem thử, mới biết rơ đó là cái bóng của miếng vàng, c̣n miếng vàng nhất định phải ở trên cây gần đây.

 Ông bảo con:

 - Con leo lên cây t́m vàng thử!

 Người con không hiểu hỏi cha rằng:

 - Rơ ràng ở dưới nước, tại sao lại t́m trên cây?

 Người cha nói:

 - Trong nước chỉ có cái bóng vàng, c̣n vàng nhất định ở trên cây mới phải. Con lên cây t́m đi, có lẽ do chim ngậm lại để trên ấy.

 Y nghe lời cha leo lên cây t́m kiếm, quả nhiên có một miếng vàng mắc trên đó.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Chúng phàm phu đu ở trong thế pháp hư vong nhưng vững bn, nhu ḥa trong gương, trăng dưới nước, đem cho kiến thức sai lầm cho là chơn thật. Vọng chấp có ngă chơn thường c̣n, không biết trở lại cầu nơi bản tâm ḿnh tính, cứ măi theo cảnh trôi lăn, xoay vần trong biển khổ, bỏ gốc theo ngọn, luống nhọc tinh thần mà không ích lợi chi cả.

 

61. Tạo h́nh người

 Giáo đồ của đạo Bà-la-môn thường tuyên truyn với mọi người rằng: Đai Phạm Thiên Vương là chú tể tạo ra muôn vật, tất cả muôn vật đu từ kia tạo ra.

 Phạm Thiên có một đệ tử có ư tưởng muốn tạo người, ngày nọ tự ḿnh nắn một h́nh người k dị: cổ th́ nhỏ, đầu th́ to, bàn tay rất lớn, mà cánh tay lại nhỏ phi thường, bàn chân nhỏ tí mà gót chân th́ lớn kinh người. Y đem h́nh người ấy đến hỏi Phạm Thiên:

 - Thầy xem con tạo h́nh người nầy nó giống thứ chi?

 Phạm Thiên đáp:

 - Nó giống một con quỷ!

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Ngoại đạo thường thường bắt chước lư vô ngại viên dung, hoạt bát mà cụ thể Phật pháp, nhưng v́ bọn họ tu thân không có thức học chân tu, hiểu biết chút ít mà muốn phô trương Phật pháp. Thường thường h́nh như đúng với Phật pháp mà k thật là sai, trọn thành tà pháp, chấp trước, ngu si, trộm danh dối thể.

 Phạm Thiên tạo người chỉ là câu chuyện ngụ ngôn, k thật thân chúng sanh đu do nhân quả nghiệp lực của mọi loài gây tạo, không phải do Phạm Thiên.

 Phật pháp không chấp trước "hai bên" đă không chấp, "đoạn diệt" cũng không chấp "thường trụ", mà thuyết minh các chúng sanh các pháp đu từ nhân duyên sanh.

 

62. Ăn thịt gà

 Thuở xưa có một người mắc bệnh trầm trọng, mời vị lương y danh tiếng đến xem mạch.

 Lương y bảo:

 - Ông nên thường ăn thịt gà con, bệnh sẽ dần dần thuyên giảm.

 Người bệnh nghe theo lời lương y, sai người ra mua một con gà con văn thịt, y ăn một con rồi không ăn nữa. Lương y đến xem mạch lại cho y, hỏi y sau khi ăn gà con luộc, bịnh t́nh như thế nào?

 Y trả lời:

 - Tôi không biết ra sao. Tôi chỉ ăn có một con gà nhỏ, theo tôi tưởng nếm một lần với ăn hoài cũng vậy.

 Lương y nói:

 - Tại sao ông không ăn nữa? Ông phải ăn luôn mới có thể trị lành, chớ ăn một con làm sao lành được?

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Người tu học Phật pháp phải thường học rộng hỏi nhiu, tinh tấn thật tiến tu măi măi. Phàm phu ngoại đạo, thường chỉ chấp một pháp, hoặc t́m hiểu chút ít rồi thôi, không có tâm bn bỉ, đương nhiên không thể trị được bệnh độc phin năo ngu si.

 

63. Chạy trốn

 Thuở xưa tại nước Càn Đà Vệ có một đoàn ca kịch, nhân v́ trong nước phát sanh nạn đói hiểm nghèo, bọn họ mới sữa soạn hành lư ra nước ngoài phô diễn. Đường đi phải trải qua ḥn núi Bà La Tan, nghe đồn trong núi có con quỷ la sát, nó thường ăn thịt người; nhưng đến núi th́ trời đă tối, không thể lên chợ được, đoàn hát đành phải ngủ lại đó một đêm.

 Trên núi gió nhiu càng lúc càng lạnh, bọn họ phải nhúm lửa để hơ, cả bọn đu nằm ngủ bên đống lửa. Trong bọn có một người phát bệnh nóng lạnh không chịu được hơi lạnh bên ngoài, bèn lấy một bộ đồ diễn kịch mặc nhưng lại lấy nhầm bộ đồ diễn lớp quỷ la sát mặc vào, ngồi bên đóng lửa hơ ấm.

 Sau đó, một người trong bọn thức dậy, ngốc đầu ḍm thấy bên đống lửa có người mặc đồ của quỷ là sát ngồi, sớn sát không chịu xem kỹ lưỡng, tưỡng là quỷ thật ngồi ŕnh, lập tức ba chân bốn gị cắm đầy chạy một mạch, cả bọn nghe ồn ào đu giật ḿnh thức dậy, không rơ đầu đuôi cũng cắm đầy chạy theo. Bây giờ người mặc bộ đồ quỷ la sát thấy cả bọn đồng chạy rất nhanh, không hiểu ất giàp ǵ cũng chạy theo sau lưng bọn họ. Khi bọn chạy trước vừa chạy vừa nh́n lại sau, thấy phía sau có con quỷ la sát rược theo rất gấp, kinh hoàng phi thường bèn gắng sức chạy như điên, không quản chong gai đă chẳng kể suối sông lạch nguồn, băng chạy trối chết, thân thể cả bọn đu bị thương, tinh thần tán loạn. Bọn họ chạy đến sáng nh́n ngoái lại xem kỹ người mặc đồ la sát chạy theo sau không phải là quỷ thật. Cả bọn hoàn hồn dừng chân lại.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Chúng sanh thường ở trong ṿng phiễn năo buộc ràng, trong rừng "ngă kiến" mê muội. Do đấy ở trong bản tâm thanh tịnh vọng khởi vô minh, lưu chuyển sanh tử, hằng chịu sự khổ nă sợ sệt vô cùng, không phút nào được tự do giải thoát. Nếu như co thể phá trừ được "ngă kiến" mê lầm, tiêu hủy được tạp khí phin năo, "tâm cuồng vọng nếu hết tức là bồ đ", th́ ngay nơi nhựt dụng hằng ngày, tâm thể chơn như, thanh tịnh, viên minh, tịch chiếu xưa nay của chúng ta hiển hiện, lại có ǵ đáng lo sợ hoảng kinh. Chính nghĩa là: "Trong trời đất vốn vô sự, người ngu tự quấy nhiểu ḿnh".

 

64. Quỷ trong nhà cũ

 Thuở xưa có một cái nhà cũ, không có người ở đă lâu thiên hạ đồn đăi có quỷ ở trong ấy, ai nấy kinh sợ phi thường không dám vào ngủ. Bây giờ có người tự cho ḿnh rất can đảm, tuyên bố với mọi người rằng:

 - Tôi không sợ ǵ cả, chiu nay tôi sẽ vào đó ngũ cho mà coi! Đến chiu quả thật người ấy đi vào đó ngủ. Người nầy đến nơi chạy vào xô cữa. Người đến trước tưởng là quỷ lại, bèn rinh tấm phên ngăn ngang cửa không cho người kia vào; c̣n người phía ngoài xô cửa tưởng bên trong nhất định là quỷ, rán sức xô cánh cửa cho bật ra muốn vào đánh nhau với quỷ. Sau đó xô được sấn vào, hai người đánh nhau dữ dội. Đánh nhau cho đến sáng, hai người nh́n rơ mặt nhau mới biết đu không phải là quỷ, trận ác chiến mới dừng.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Trên đời thường có hai đối phương tranh chấp lẫn nhau, ai cũng tự cho ḿnh có lư; k thật cả hai đu là người sai lầm.

 Biết không, tất cả sự vật trên thế gian đu do nhân duyên tạm thời ḥa hợp sanh khởi; nhơn duyên biệt ly phân tán đu quy v nơi tiêu diệt, bại vong. Phân tẻ cho chín chắn, trong ấy không có một cái ǵ cố định, bất biến, có thể tự làm chủ tể (ngă) tạo thành? Nhưng người đời phần đông chẳng hiểu đạo lư ấy, ở trong pháp hư vong tụ tán lăng xăng, đua nhau đấu tranh kiên có, dụ như hai người lầm nhau là quỷ ẩu đả với nhau, đu là hạng ngu si đáng thương cả.

 

65. Ăn bánh độc

 Thuở xưa có một người đàn bà không yêu chồng mà lại có ác cảm. Chị ta đ̣i ly hôn, nhưng pháp luật không cho phép, ḷng rất buồn rầu, trong từng giờ phút t́m phương pháp để mưu hại chồng. Chị ta suy đi nghỉ lại, không có cơ hội thuận tiện ra tay.

 Đến hôm nọ, chồng chị sắp đi ngoại quốc, chị ta chụp ngay cơ hội may, bèn làm năm trăm cái bánh, lén trộn thuốc độc vào trong, bảo chồng mang theo làm thức ăn đỡ dạ trên bước đường thiên lư. Chị ta nói với chồng rằng:

 - Anh đi ngoại quốc, lúc nào đói bụng lấy bánh nầy mà ăn.

 Người chống không rơ t́nh cảnh ra sao cả, rất cảm kích ḷng tốt của vợ ḿnh, ngậm ngùi từ biệt vợ, sốn sang cất bước phương xa.

 Ngày thứ nhất, người kia đi rất khỏe, qua ngọ mà đă đến nước ngoài; v́ y không đói bụng, nên không ăn đến một cái bánh mang theo. Đến tối ngủ trong rừng, y rất sợ dă thú nên leo lên cây nằm ngủ cho yên, bỏ quên năm trăm cái bánh dước gốc cây ấy. Ngay trong đêm ấy giữa rừng sâu, có năm trăm tên cường đạo, ăn cướp năm trăm con ngựa và rất nhiu đồ quư báu của vua nước láng ging. Bọn họ định đến dưới gốc cây ngủ, v́ chạy đường xa nhiu nẻo, nên bụng đói như cào, bỗng nhiêu thấy năm trăm cái bánh dưới gốc cây, chia ra vừa vặn mỗi người một cái không thiếu, không thừa. Cả bọn ăn những mẩu bánh có thuốc ấy, đu chết ngủm dước gốc cây.

 Người kia ngủ trên cây đến sáng, sau khi thức dậy trông thấy rất nhiu cường đạo chết nằm la liệt dưới gốc cây. Y bèn cầm con dau bén, đến mỗi tên cường đạo chặt trên thi thể vài dao, giả bộ như y giết chết bọn họ. Sau đó y mới thu lượm bảo vật và ngựa đem đến dân cho vua nước láng ging mong được lảnh thưởng.

 Vua đă đích thân đem một đạo binh di truy tầm cường đạo; đi được nửa đường th́ gặp người kia dắt ngựa mang bảo vật đến cho vua.

 Vua hỏi:

 - Ngươi là ai? Bắt năm trăm con ngựa nầy ở đây vậy?

 Người kia trả lời:

 - Tôi là người ngoại quốc. Khi tôi đi đường gặp năm trăm tên cường đạo, tôi cùng bọn họ đối địch rất hung hăng, rốt cuộc bọn họ đu bị tôi giết chết, hiện thi thể của họ c̣n nằm ngổn ngang dước gốc cây. Tôi vội vă dắt ngựa và mang bảo vật đến ra mắt vua, xin vua ban thưởng. Nếu vua không tin th́ hăy cùng tôi đến gốc cây xem cho tường tận.

 Vua lập tức phái người thân tín đến xem, trở v tâu lại qua y như lời người kia, vua nghe xong vui mừng khắp khởi, cho là việc xưa nay chưa từng có; bèn dắt người kia đồng v kinh thành, ban thưởng cho y rất nhiu quí báu, lại phong cho làm quan tại một địa phương.

 Nhưng có một số cựu thần trong nước, đối với y rất tật đố, căm hờn, bèn tâu với vua:

 - Người ấy là người nước khác lại, bệ hạ không nên quá tin. Hiện tại bệ hạ quá trọng thưởng và ưu đăi hơn tất cả cựu thần, điu ấy e chẳng khỏi có chuyện không ổn đáng.

 Người kia nghe bọn họ đến trước vua dèm tâu như vậy, nổi giận đùng đùng, bèn lớn tiếng thị oai với bọn họ:

 - Như quả ai có sức mạnh phi thường có thể cùng ta đấu vơ, th́ xin mời lên vơ đài giao chiến để thử xem bản lănh.

 Các cựu thần nghe xong lời hâm dọa kinh người, đu không dám lên tiếng. Nhưng qua ngày thứ hai, bọn họ nghĩ ra một kế. Nhân v́ trong nước hiện thời, có một cụm rừng hoang vu nguy hiểm, trong ấy có một con sư tử hung ác phi thường, hay chạy lang ra đường vồ người ăn thịt, không ai có thể tiêu trừ mối tai hại ấy, bọn họ bèn tâu với vua:

 - Người ngoại quốc ấy đă là người mạnh mẽ sức lực phi thường, không ai địch nổi, giờ đây xin bệ hạ phái y đi giết cho được con sư tử hung ác kia để trừ đại hại cho nước chúng ta.

 Vua chấp nhận ư kiến ấy bèn cấp cho y một con đao và một cây côn bảo y đi giết sư tử. Y đă vâng mệnh lệnh của vua, không thể không đi được, bèn can đảm liu lĩnh một phen vào trong rừng rậm để t́m giết sư tử.

 Sư tử thấy y đến lập tức rống lên một tiếng kinh hồn, nhảy bổ đến trước mặt, y hoảng hốt vội vă trèo lên cây trốn. Sư tử hả lớn miệng như chậu huyết ḍm lên, rồi cất đầu ngó y rống ầm ỹ. Y ở trên cây run sợ muốn phát điên: Con dao đang cầm trong tay rớt xuống dưới gốc cây hồi nào không biết, nhưng nó rớt khéo lạ lùng, rớt ngay vào trong họng con sư tử. Con sư tử bị thương chết lin.

 Người kia vui mừng không thể tả, bèn đem thây con sư tử v ra mắt vua. Vua bèn thưởng cho y nhiu gấp bội lúc trước, đa số quần thần đu kính phục y.

 ** Trong chuyện nầy bánh ḅ thuốc độc bỏ dưới gốc cây, thí dụ bố thí không thanh tịnh; giết năm trăm cường đạo dụ như đoạn ngủ dục phin năo chứng được sơ quả Tu Đă Hoàn. Sau gặp ông vua nước láng giếng dụ như gặp hin thánh. Cựu thần tật đố mưu hại dụ như ngoại đạo hủy báng và siểm hại hạnh lành. Giết sư tử dụ như chiết phục phin năo, ma oán. Được phong thường đại dụ đặng chứng đạo quả.

 Chỗ dụng ư chủ yếu trong câu chuyện nầy là nói ra tuy ban đầu không có tịnh tâm, nhưng có lúc nhân bắt tịnh bố thí mà nhờ thiện tri thức giúp đở, có thể gặp được thắng duyên tấn tu đạo quả. Bất tịnh bố thí c̣n có lúc cũng có thể xuất sanh ra công đức pháp lành. Huống chi ta dùng chánh kiến, thiện tâm, thành ư, hân hoan mà bố thí, th́ xuất sanh công đức lợi lành, đương nhiên là càng thù thắng lợi ích gấp bội.

 

66. Chết ch́m

 Thuở xưa có một người nhà giàu, đem nhiu người xuống biển t́m của báu. Người nhà giàu ấy đă đọc qua rất nhiu sách chỉ cách đi thuyn vượt bể khơi, y nhớ rất kỹ, khoe với mọi người rằng:

 - T́nh trạng trong biển tôi đu biết. Thí như nói chạm phải đá ngầm, hoặc giả nước biển chảy ngược, trong khi chắc chắn nguy hiểm mười phần, chỉ cần phải cầm cái lái thuyn cho chắc, xem chừng phương hướng cho kỹ càng, kịp thời xoay trở, trong ḷng phải luôn luôn b́nh tỉnh khoan thai, đừng hoảng sợ bối rối th́ sẽ được bịnh yên, không có chuyện chi đánh lo ngại. Những phương pháp ấy trong sách có biên chép rơ ràng hiện tại tôi thuôc làu làu không quên một mảy.

 Mọi người nghe xong rất tin tưởng nơi y.

 Thuyn bọn họ nhổ neo ra giữa biển. Trong thuyn xưa nay vốn có một anh thuyn thưởng chỉ huy, chẳng may ra giữa biển th́nh ĺnh anh ta mắc bệnh rồi chết. Bây giờ ông nhà giàu kia mới đích thân điu khiển mội việc. Trong lúc thuyn lênh đênh giữa mặt biển, bỗng gặp trận gió to, ba đào chuyển động, khiến chiếc thuyn đảo lộn quay cuồng trong những lần sóng dữ dội không thể tiến tới trước. Mọi người đu nghe ông nhà giàu nói lầm thầm: "Phải nắm chặc mái chèo, phải đổi hướng, phải b́nh tỉnh". Nhưng trên thực tế y không hiểu chánh xác phải làm cách nào, chẳng biết làm sao đem thuyn ra khỏi cơn sóng gió. Kết quả, sau khi thuyn quay cuống vật lộn với sóng gió một hồi, rồi ch́m nhấm xuống đáy biển làm cho mổi người trong thuyn đu bị chết ch́m.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Có người chỉ hiểu chút ít văn tự, danh tướng, nhưng đối với nghĩa lư và thật pháp không có chổ nhận hiểu chắc chắn tinh tường; chỉ hiểu chút ít, rồi tự ỷ ḿnh thông minh, cho ḿnh là người trí thức sâu rộng, bèn đem văn tự trên sách bướng bỉnh dạy người một cách hỗn loạn. Kết quả chẳng những tự lầm mà đi hại cho mỗi người không ít. Cho nên trong Phật pháp cốt yếu phải từ nơi "Văn tự bát nhả" mà khởi công hạnh "quán chiếu bát nhả" để thực hành. Mỗi chổ đu đem nghĩa lư văn tự của Phật pháp, áp dụng với sự kinh nghiệm hiểu biết thật tế của ḿnh, tiêu dùng và thể hội biến thành sự hiểu biết của chính ḿnh, rồi đem ra áp dụng tu hành một cách thiết thực, mới có chỗ lợi ích chân thật. Một số người học Phật cùng với một số học giả hiện nay dung chút ít văn cú vô dụng mơ hồ, đu là hạng quan niệm sai lầm không khác. 

 

67. Đánh cuộc

 Thuở xưa có đôi vợ chồng, ngày nọ làm ba cái bánh, mỗi người ăn một cái rồi, c̣n thừa một cái, hai người đánh cuộc với nhau rằng: Ai muốn ăn cái bánh ấy th́ phải không nói một câu; nếu ai nói trước tức là thua cuộc, không được ăn cái bánh c̣n thừa. Thế rồi hai vợ chồng trọn ngày nín thinh không nói một tiếng. Chợt có tên ăn trộm vào nhà vơ vét hết của tin đđạc, sữa soạn chạy đi, hai vợ chồng v́ sợ thua cuộc mất cái bánh, nên cứ lấy con mắt ngó trân trân tên ăn trộm đang vơ vét đđạc trong nhà mà không ai nói một tiếng. Tên ăn trộm thấy vậy càng dạn dĩ thêm lên thậm chí muốn xâm phạm đến tiết hạnh người vợ, mà người chồng vẫn đứng xem, không nói một lời. Người vợ đang khi hoảng hốt kêu ầm ỹ:

 - Anh thật là ngu, v́ một cái bánh mà để cho quân ăn trộm làm nhục tôi quá đỗi, không mỡ miệng nói một lời?

 Người chồng bèn vỗ tay cười lớn:

 - Ha, ha! Em đă khai khẩu nói trước, thế là thua anh mất rồi, cái bánh v anh ăn. Thích quá!

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Người đời v́ tham trước chút danh lợi ở thế gian, thường thường tán mất sự lợi ích rộng lớn của pháp lành và Phật pháp. Người trí thấy thế, cho là hạng ngu si đáng thương, giống như người chồng ngu kia không khác.

 

68. Hại người thành hại ḿnh

 Thuở xưa có một người thù địch với một người khác, anh nghĩ không ra phương pháp báo thù, cứ uất ức trong ḷng măi không lúc nào vui. Có người hỏi:

 - Anh v́ sao uất ức buồn rầu?

 Anh trả lời:

 - Có một ngùi thường hay nói xấu tôi thậm tệ, tôi tức giận vô cùng, tôi hằng nghĩ cách báo phục mối thâm thù ấy, nhưng nghĩ măi không ra, cho nên tôi tức giận và khổ buồn vô hạn.

 Người kia nói:

 - Chỉ cần đọc một câu chú bí mật kêu là T Đà La có thể giết người kia chết tức khắc. Nhưng tŕ chú nầy sẽ có một triệu chứng nguy hiểm, nghĩa là sau khi trị xong th́ chính thân anh phải chết trước. Tôi nhận thấy tốt hơn anh đứng tŕ, th́ khỏi bị thảm cảnh người thù chưa hại mà chính thân anh đă bị hại rồi.

 Người kia nghe thế không cần tính toán, suy nghĩ, vui vẻ phi thường:

 - Xin ông làm ơn dạy tôi câu chú ấy, tâm muốn báo thù của tôi mảnh liệt vô cùng, miển sao kẻ thù của tôi có thể chết, dù thân tôi có chết trước tôi cũng vui ḷng.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Tánh sân giận kết oán gây thù, tai hại không ít, muốn hại người, thường thường chưa bị hại mà trước đă hại ḿnh; có một ít người v́ ḷng sân hận sai khiến, hủy hoại thân ḿnh một cách đáng thương. Bọn họ bị ḷng sân dẩn dắt, luống đưa ḿnh vào con đường hại ḿnh hại người vô cùng bi thảm, trầm luân vĩnh kiếp không thôi! Chỉ cần mau mau phân tỉnh dùng pháp từ bi thanh tịnh ḥa b́nh để sửa đổi trị thân tâm, khiến cho ḿnh và người đu được an lạc, mới phù hợp với đạo giải thoát, chơn thường. 

 

69. Tổ truyn ăn mau

 Thuở xưa có một người ở phía nam Ấn độ, chính gốc của anh từ bắc Ấn độ lại, v́ ở lâu nên cưới vợ min Nam. Một hôm vợ anh dọn cơm trên bàn; không quản cơm canh nói hổi, anh há miệng lớn lùa húp rất mau, giống như người gần chết đói được thức ăn không khác. Vợ anh th61y thế làm lạ vô cùng, bèn hỏi:

 - Không có ai lại dành ăn với anh, cũng không có chuyện ǵ gấp, tại sao anh không chậm răi ăn, mà lại ăn mau thế?

 Anh trả lời:

 - Bí mật lắm! Anh không nói cho em biết đâu.

 Chị vợ nghe thế rồi, cho là nhất định có lư do ǵ đặc biệt lắm, bèn ân cần năn nĩ anh nói ra.

 Ban đầu anh không chịu nói, chị vợ ḱ kèo hoài anh mới chịu nói:

 - Tổ tiên của anh nhiu đời đu ăn như vậy, do đó đến đời anh, anh cũng phải y như thế không dám căi đổi.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Có một ít người thủ cựu, thường thường không chịu biện biệt lành dử, lợi hại thế nào, chỉ một bế chấp chặt thói quen mê lầm, tà vạy; dương dương tự đắc không biết lỗi ḿnh, không biết xấu hổ, lại cùng không biết cải chánh xả tà. Có ai giúp ư kiến hay khuyên lơn, họ đă không nghe lời phải mà c̣n trở lại nói đó là sự truyn thống hay ho, phải nên bảo thủ.

 

70. Nếm trái tần bà

 Thuở xưa có người muốn ăn trái tần bà, bèn sai người làm công đến vườn mua cho được, và dặn rằng:

 - Người xem có ngọt th́ mua, bằng không ngọt th́ đừng mua nhe!

 Người làm công mang tin đến trong vườn trái cây mua.

 Người chủ vười nói:

 - Tần bà của tôi trái nào cũng ngọt, không có trái nào dở, xin ông hăy nếm thử sẽ biết.

 Anh ta nói:

 - Tôi nếm thử một trái, làm sao biết được các trái kia, tôi xin nếm từng trái, hể nếm trái nào th́ sẽ mua trái ấy, như thế chắc chắn hơn.

 Nói xong anh ta tự tay hái trái tần bà, hể hái một trái th́ cắn nếm một miếng. Chủ vườn thấy thế không nói ǵ cả. Quả thật trái nào cũng ngọt không sai; anh ta mua đem v cho chủ. Người chủ thấy trái nào cũng bị cắn dở, không những hết muốn ăn mà lại gớm vô cùng, buồn nôn muốn mửa, do đó không ăn được một trái, bao nhiêu trái tần bà đu quăng.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Có một người nghe nói bố thí, tŕ giới, sẽ được giàu sang, tâm thường an ổn, không bị hoạn nạn tai ương; nhưng không chịu tin là thật, muốn chính ḿnh chứng nghiệm cho rơ ràng. Kết quả tự ḿnh mất cơ hội. Nên biết rằng mọi việc trên đời đu do nhơn đời quá khứ cảm triệu h́nh thành quả. Bọn họ không chịu từ lư nhân quả, khảo xét cho rơ ràng, chạm việc đu thông suốt, đem một việc mà tỉ lệ nhiu, hiểu rỏ đạo lư nhân quá, tiến tới tu học Phật pháp, tô bồi phước huệ căn lành. Trở lại cố chấp: "Cần yếu mỗi việc chính ḿnh phải thân chứng, mới tin". Cứ phó mặc thời gian trôi qua, một mai gần chết, tất cả đu xe bỏ tan tành, sau ăn năn không kịp!

 

71. Đui mắt

 Thuở xưa co một người đàn ông cưới hai người vợ, ba vợ chồng nằm chung một giường. Nhưng thường khi anh chồng cảm thấy muốn gần gũi hai chị vợ hai bên thật khó khăn: Hễ anh gần gũi chị nầy th́ chị kia nổi ghen đùng đùng không chịu được, do đấy anh khổ năo vô cùng. Sau đó anh quyết định: Anh nằm chặn giữa hai người vợ hai bên, quyết định nằm giữa măi không xoay qua bên nào.

 Một hôm trời mưa, nhà th́ dột nát, nước và bùn văng túa xua, lọt vào hai con mắt của anh. Anh vẫn giữ vững quyết định không thay đổi, không chịu nghiêng đầu qua một bên để tránh. Anh cứ nằm yên không xoay trở bên nào cả, lại hy vọng hai chị vợ hai bên che chở cho. Kết quả bất hạnh thay, anh đui cả hai mắt!

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Có người thân cận với bạn tà, bắt chước làm việc phi pháp. Phải bị sa đọa vào chốn tam đồ, không thể tự cứu. Thường thường do nơi bạn tà, pháp ác, mà tán mất con mắt trí huệ. 

 

72. Sưng môi

 Thuở xưa có một người cùng với vợ đi v nhà nhạc phụ, nhằm ngay người nhà đang giă gạo. Khi vợ anh vào ra mắt cha mẹ nàng, anh bèn lén ăn cắp một bốc gạo lớn bỏ trong miệng, lin khi thấy chị vợ ra t́m anh để nói chuyện cho vui. Miệng anh đầy những gạo, không thể trả lời, anh lại sợ vợ biết. Xấu hổ quá! Anh ngậm cứng miệng lại không nói một lời. Chị vợ lấy làm quái lạ: Tại sao anh không nói? Chị thắc mắc muốn hiểu lư do, bèn dùng tay rờ hai bên má của chồng chị, nhận thấy miệng anh sưng đội lên. Chị bèn đến thưa với cha chị:

 - Thưa cha, chồng con vừa đến nhà, đột nhiên phát sanh một chứng bệnh sưng môi, không thể nói được.

 Cha chị nghe thế vội vă đi thỉnh một vị lương y. Vị lương y đến xem và nói:

 - Bệnh nầy nặng lắm, phải mổ mới có thể trị lành.

 Bây giờ vị lương y cầm dao mổ trên má, gạo ngậm trong miệng đổ ra ngoài. Sự thế như vậy ai cũng đu biết.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: người có lỗi cần phải nh́n nhận để cải đổi, mới có thể giúp đở người cải tà, qui chánh. Nếu sau khi phạm giới, làm ác, mà cứ che giấu không chịu ra, không chịu phát lời sám hối, th́ tội kết mỗi ngày nặng thêm, quyết phải đọa lạc. Đến khi mọi người xét thấy, chỉ bày ra, ăn năn không kịp. Huống chi vô luận sự bí mật ǵ trong đời, rồi cũng có ngày bại lộ. Cách ngôn có câu: "Nếu muốn người không biết trừ khi phi ḿnh chớ làm". Chúng ta dại ǵ sợ chút xấu hổ, mà gây thành tṛ cười cho kẻ bàng quan. 

 

73. Ngựa đen đuôi trắng

 Thuở xưa có một người cưỡi con ngựa ô dẩn đội binh đi truy tầm bọn ăn trộm. Nhưng anh rất nhát gan, không dám tiến tới trước để chiến đấu. Anh nghĩ ra một biện pháp rất hay: Lấy máu thoa lên mặt rồi nằm trong đống tử thi giả đồ chết. Con ngựa của anh bị người trộm dắt đi. Cuộc đấu chiến kết thúc trước khi anh trở v nhà, anh bèn chặt một cái đuôi của con ngựa chiến thắng đă chết đem v. Thấy anh v người nhà hỏi:

 - Sao anh không cưỡi ngựa v?

 Anh đáp:

 - Ngựa tôi đă bị tử trận. Nay các ngươi xem! Tôi có mang đuôi nó v làm kỹ niệm.

 Người nhà nói:

 - Ngựa của anh da đen, tại sao cái đuôi lại biến thành trắng?

 Anh biết sự giả dối của ḿnh bị đưa ra ánh sáng, một mực làm thinh không nói một lời.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: dối gạt người sẽ có ngày bị bại lộ. Có một số người trong tâm thường nghĩ những hành động hung ác, mà ngoài mặt đối hiện tướng hin lành; mục đích của bọn họ dối người để khoe khoang trí mưu của ḿnh; sự thật bao giờ cũng thắng hơn tài hùng biện. Chung qui sự giả dối không sao khỏi bị bại lộ hoàn toàn.

 

74. Mang bồn tắm

 Thuở xưa có một ông vua quyết định ban hành một thứ pháp luật: bắt buộc phái Bà La Môn phải tắm rửa cho thân thể được sạch sẽ, chẳng vậy th́ sẽ bị phạt làm công việc khổ cực nặng n. Sau khi pháp luật ấy được chếđịnh, bọn Bà La Môn đi đâu cũng mang bồn tắm theo, khiến cho mọi người thấy thế, tưởng họ là năng tắm rửa luôn. Giả như có người đổ vào bồn tắm của họ một chút nước, th́ bọn họ đến chổ vắng người lén đđi. Sỡ dĩ bọn họ làm như vậy là v́ bọn họ muốn mờ dối vua để tránh khỏi làm công việc cực nhọc, k thật thân thể của họ không nhờ mang bồn tắm theo ḿnh luôn mà được sạch sẽ.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: nếu chỉ có phô trương b ngoài mà không có sự thật, kết quả tự dối ḿnh, dối người, không c̣n một chút tốt đẹp. Tăng chúng cạo đầu xuất gia ở trong Phật pháp, nhưng quả chỉ có h́nh tướng bên ngoài, trong không có thật đức; giới, định, huệ không tu, th́ cũng bọn Bà La Môn mang bồn tắm trên đây không khác.

 

75. Giết lạc đà

 Thuở xưa có một người nuôi một con lạc đà; ngày nọ, anh đổ lúa trong ghè cho nó ăn, sau khi nó đút đầu vào trong ghe lúa, tuy được ăn lúa no nê, nhưng không thể rút đầu ra được. Lúc ấy con lạc đà hoảng sợ phi thường. Anh cũng rất buồn khổ! Có một cụ già thấy thế nói rằng:

 - Thôi anh! Đừng buồn nữa, tôi có một phương pháp khiến nó rút được đầu ra, nhưng cần yếu là anh phải nghe lời tôi dặn.

 Anh hỏi:

 - Thưa cụ phương pháp chi thế?

 Cụ già trả lời:

 - Người hăy nổ lực chém đầu con lạc đà, chẳng phải là rút đầu con lạc đà ra một cách dễ dàng ư.

 Nghe xong, anh y lời cụ già chỉ bảo, quả nhiên đầu con lạc đà bị chặt ra, đồng thời v́ con lạc đà dăy dụa mà cái ghè đựng lúa cũng bể luôn. Kết quả đầu lạc đà tuy rút ra được, nhưng nó đă chết rồi lại thêm bể mất một cái ghè nửa, anh bị thiệt hại nặng n.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: người tu Phật pháp chí cầu đạo bồ đ, cần phải hộ tŕ tịnh giới, đâu nên đắm mê theo miếng mồi ngủ dục tanh hôi mà huỷ phá tịnh giới; đến đỗi bẳn thế của tịnh giới cùng đạo quả tam thừa cả hai đu mất, chỉ c̣n tội chướng đọa lạc tổn hao!

 

76. Nông phu mơ tưởng công chúa

 Thuở xưa có một người nông phu trai trẻ đến độ thành dạo chơi, t́nh cờ thấy nàng công chúa rất đẹp, có thể nói là bậc tuyệt thế giai nhân. Sau khi trở v, anh đêm ngày mơ tưởng, nghỉ không ra biện pháp ǵ có thể cùng nàng tṛ chuyện. Ngày qua ngày, mặt mũi anh trở nên bơ phờ, thân thể tiu tuỵ, đau tương tư nằm măi trên giường bệnh t́nh mỗi ngày một trầm trọng. Cha mẹ và bạn hữu của anh lo sợ vô cùng, hỏi:

 - V́ đâu anh phát chứng bệnh hiểm nghèo như thế?

 Anh trả lời:

 Hôm nọ tôi gặp một nàng công chúa xinh đẹp lạ thường, rất muốn cùng nàng tṛ chuyện, nhưng không được toại ḷng, do đó ngày đêm tôi măi tưởng nhớ, lo buôn mà thành bệnh. Nếu tôi không thể cùng nàng gặp gỡ chuyện tṛ th́ tôi không sống được.

 Bạn hữu thân thích an ủi anh rằng:

 - Chúng tôi t́m hộ anh một phương pháp, khiến anh được cùng công chúa luận đàm, anh hăy an tâm vui vẻ chớ có buồn rầu làm chi.

 Nghe nói anh ta mừng rỡ bệnh cũng bớt lần. Qua hai ngày sau anh được lành hẳn. Bây giờ bạn hữu, bà con thân thích mới nói dối với anh rằng:

 - Chúng tôi đă thay thế anh nghĩ ra phương pháp ấy, nhưng hiện tại công chúa chưa trả lời. Sau khi anh nghe thế cao hứng cười to nói một ḿnh rằng:

 - Nàng chắc chắn trả lời không mau th́ chậm, ta gọi có lẽ nàng đến ngay.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Trên đời nầy có rất nhiu người ngu, không biết rơ sự tuần hoàn cho tuổi xuân, hạ, thu, đông ra sao cả; thời tiết biến thiên cũng chẳng hiểu tí ǵ. Nhằm thởi gian không thích hợp để gieo giống, lại tự ư gieo giống xuống đất ph́ nhiêu, hy vọng gặt được lúa, nhưng kết quả hoàn toàn thất bại nặng n. Người đời và ngoại đạo tu theo hạnh không chơn chánh, mà mong cầu quả giác ngộ hoàn toàn; hoặc giả chỉ tu chút ít phước huệ, lin tự cho là đầy đủ có thể chứng bồ đ. Số người có quan niệm như thế cùng với người nông phu tưởng nhớ công chúa đu là hạng sai lầm đáng thương.

 

77. T́m sữa

 Thuở xưa có những người ở tại biên thùy, chưa h biết con lừa ra sao cả, dù có gặp tận mặt cũng không nhận ra. Nghe người ta đồn sữa lừa ngon tuyệt, nhưng bọn họ không ai biết lừa, cũng không biết phương pháp nào để t́m cho ra sữa. Sau đó bọn họ chia nhau đi t́m, kết quả t́m được một con lừa đực. Bây giờ cả bọn tranh nhau, ai cũng muốn uống sữa trước: Có người cắn trên đầu lừa, có người nút tai, có người nút đuôi, có người dở chân, tin rằng sữa sẽ từ những chổ ấy chảy ra. Nhưng bọn họ đu thất vọng, không uống được một tí sữa lừa.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Một bọn ngoại đạo nghe nói hễ ai tu hành sẽ được chứng quả, lin tự mù quáng ở nơi địa phương sầm uất không phải chổ tu hành, tự ức kiến theo tà đạo: nhịn đói, nhẩy vào lửa, lơa h́nh, tu theo các lối tu khổ hạnh vô ích. Kết quả chỉ tự ḿnh chuốc lấy sự khổ năo cho chính ḿnh mà thôi.

 

78. Đi không v rồi

 Thuở xưa có một người bảo con trong đêm tối:

 - Ngày mai dậy thật sớm, cha con ḿnh đ chợ mua đồ dùng.

 Người con nghe thế ghi chắc vào ḷng. Đến ngày mai dậy thật sớm, không hỏi ư cha, tự một ḿnh anh ra chợ. Tới nơi anh không biết đến đây để làm ǵ, lang thang qua lại, thân thể mỏi mệt vô cùng, trong ḿnh lại không có một đồng xu cắt bạc, bụng đói như cào, mà khôg có tin để mua thức ăn, nước uống; đành phải trở v nhà. Ông cha vừa thấy mắng rằng:

 - Mầy thật là đồ ngu si vô trí, sao không chịu đợi tao cùng đi? Tự ư một ḿnh đi không v rồi, không được việc chi cả, tự chuốc lấy sự khổ cực nhọc nhằn, tao có đời nào bảo mầy làm thế.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Người tu tŕ Phật pháp, nhất định phải nương gần thầy hay bạn lành, không nên tự ư ḿnh thông minh, trí thức, rồi tự ḿnh mù quáng tu hành. Nếu không chịu gần thầy hay bạn tốt, th́ cùng với con người đi không v rồi trên đấy giống nhau.

 

79. Gánh ghế cho vua

 Thuở xưa có một ông vua ngồi trong cung cấm, tự cảm thấy buồn buồn, muốn đến vười vô ưu du ngoạn, bèn bảo vị quan hầu cận rằng:

 - Người hảy đem một chiếc ghếđể trong vườn, ta muốn vào trong ấy, ngoạn nước thuởng hoa.

 Vị quan nghe bảo biết rằng ḿnh sẽ vác ghếđi, đây là chuyện rất xấu hổ, bèn tâu với vua rằng:

 - Tôi không thể vác chỉ muốn gánh.

 Vua nghe rồi lin kêu người đem 36 cái ghế lại sắp thành một gánh, để trên vai vị quan cho ông gánh ra vườn. Bây giờ ông không gánh nổi, mà cũng rán hết sức gánh đi. Đấy chỉ v́ ông sợ xấu hổ mất mặt một chút mà chuốc lấy sự khổ năo sấp trăm lần.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Người học Phật phải học theo hạnh nhẫn nhục, cố gắng cải đổi tánh ngă mạn thói quen cố chấp của ḿnh. Giả sữ cứ măi mê vẻ đẹp trên mặt, không chịu cạo đầu xuất gia, kết quả phải chịu nhiu khổ năo.

 

80. Uống thuốc nước rửa ruột

 Thuở xưa có một người bị đau ruột già, thầy thuốc khám bệnh rồi cho biết: Cần phải rửa ruột mới có thể trị lành. Sau khi thầy thuốc ḥa trộn thứ thuốc nước rửa ruột xong, ông bèn đi lấy cái thau đựng thuốc. Trong khi thầy thuốc chưa trở lại, người kia bèn uống thuốc nước ấy sạch trơn. Uống xong, y phát lên đau bụng dử dội, vừa lúc thầy thuốc trở v, thấy thế lấy làm quái lạ, mới hỏi anh rằng:

 - Anh làm sao thế?

 Người kia bèn đem câu chuyện uống thuốc nước rửa ruột thuật lại cho ông nghe.

 Ông sửng sốt:

 - Ông thật khờ khạo hết chổ nói rồi, thuốc nước ấy chỉ để rửa chớ uống làm sao được.

 Đoạn ộng vội vàng lấy thuốc giải cứu cho người kia uống, khiến cho mửa hết nước rửa ruột vừa uống kia, người ấy mới khỏi nguy hiểm đến tính mạng.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Phàm ra làm việc chi không nên làm một cách lộn ngược; người tu Phật pháp phải lựa pháp môn thích hợp để tu tŕ, không nên tùy ư tu theo một cách lộn xộn: Như tu v thin quán, nếu là có, tu theo pháp bất tịnh quán, trước tiên, th́ phải tu bất tịnh quán nếu tùy tiện tu pháp sổ tức hay pháp quán nào khác chẳng những không có lợi ích ǵ, mà trở lại thêm tổn hại. Không chịu thưa hỏi với thầy hay, tự ḿnh điên đảo tu các pháp thin quán, th́ không sao tránh khỏi điu nguy hiểm đáng thương.

 

81. Không nên vu oan cho người hin đức

 

Thuở xưa có hai cha con nhà nọ cùng đến nơi cánh đồng mênh mông, người con bỏ cha đứng đó, một ḿnh chạy thẳng vào rừng rậm, bị cọp cắn, vết thương rất sâu, lại bị móng nhọn của nó cào rách bấy cả ḿnh mẩy. Anh vừa đau nhức vừa kinh sợ vô cùng, vội vă băng rừng chạy v chổ cha anh đang đứng.

 Người cha thấy t́nh cảnh như vây, hoảng hốt hỏi anh, vậy chớ bị con thú ǵ cắn mà thân thể ra nông nổi.

 Người con nhăn nhó trả lời:

 - Có một con ǵ không biết, thân đầy cả long, đến cắn con bị thương như thếđó.

 Người cha giận hầm hầm xách cung tên chạy thẳng vào rừng rậm, thấy một nhà tu râu tóc rất dài, lại có một chùm râu lún phún, ông cho rằng, đó chính là con giả thú đă cắn con ông, lập tức ông giương cung muốn bắn. Có người thấy thế vội can rằng:

 - Nhà tu hành này không có con hại con ông, ông không nên vu oan cho người hin đức.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Có người đối với sự vật không quan sát cho kỷ, bằng vào chủ quan tự cho là phải, đôi khi oan uổng cho một hạng người hin lương. Ở đời có nhiu người đối với trong hàng tăng chúng, thấy một đôi người không đạo hạnh xuất gia, hành vi bất măn, hoặc có một số nhà sư nào đó không đủ oai nghi, đối với mọi người có những hành động ngôn ngữ không được đẹp đẽ, họ bèn không chịu quan sát kỹ càng, cho rằng nhà sư nào cũng như vậy cả. Đối với những nhà sư khác, họ luôn luôn sẵn sàng khinh miệt chê bai. Những người ấy với người trong chuyện nầy, đu là hạng lỗ măng vô trí thức.

 

82. Gieo lúa

 Thuở xưa có một người ở đô thành, muốn v làng quê theo đ̣i nông nghiệp, làm kế sanh nhai. Ngày nọ, anh đến đồng ruộng xem xét, thấy một đồng rộng lúa tươi tốt phi thường, bèn hỏi nông dân ở đó dùng cách nào mà gieo lúa tốt như vậy.

 Nông dân trả lời:

 - Phương pháp rất giản dị, chỉ phải cày đất cho xốp và bang cho bằng, bỏ phân tốt, tháo nước vô, th́ lúa được tốt như thế.

 Anh nghe rồi, bèn y phương pháp cày ruộng, gieo giống ấy. Anh đă cầy đất cho xốp, bang bằng, cho phân, nước vào xong xuôi đâu vào đấy, chỉ c̣n có đem giống gieo lên. Nhưng anh suy nghĩ, khi chưn bước xuống ruộng để gieo, sợ e chưn ḿnh dẫn lên trên đất, làm cho đất giẽ đ, do đó lúa không tốt được.

 Anh lin nghĩ ra một cách:

 - Ta nên ngồi trên cái giường bảo người khiên xuống ruộng, ḿnh ngồi trên giường gieo, có thể tránh khỏi chưn dẫm giẽ đất.

 Bây giờ anh mướn bốn người, mỗi người bưng một cái chưn giường, để khiêng anh xuống ruộng gieo giống. Anh đi một ḿnh th́ có hai chưn, bây giờ biến thành tám chưn đạp trên đất ruộng, lại thêm một trọng lượng trên giường, do đó đất trong ruộng càng thêm giẽ cứng.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Trong Phật pháp phải khéo giữ ǵn đồng ruộng tŕ giới, khiến phát sanh mầm mộng pháp lành. Nhưng có đa số người tu hành, ban đầu giữ rất kỹ, một giới nhỏ cũng không phạm; nhưng lần lần v sau, giới thô trọng đu hủy phạm, không h kiêng sợ giữ ǵn, mầm mộng Bồ đ làm sao không tiêu hoại?

 

83. Khỉ bị đánh

 Thuở xưa có một con khỉ, bị một người rất mạnh khỏe đánh đập tàn nhẩn, nó đau đớn vô cùng đến chịu không nổi nửa. Sau đó nó chạy ngang qua chỗ đông, có một em bé chạy ngang trước mặt nó, nó giận hầm hầm, chạy bổ tới túm đứa nhỏ muốn đánh và tuyên bố với mọi người rằng: Nó làm như vậy rất là chính xác.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Tất cả pháp đu ở trong ṿng biến diệt, thuyên lưu, quá khứ đă diệt tương tục sau sanh, chẳng giống như trước, đó là một định luật dĩ nhiên, thế mà người đời thường thường không nhận định, vọng chấp sai lầm, cũng như con khỉ kia không khác.

 

84. Nguyệt thực

 Người xưa có một truyn thuyết: Từ trước có vị A tu la vương xem thấy mặt trăng sáng quá, bèn dùng tay che, người nầy đồn đăi biến thành thuyết "Nguyệt thực". Căn cứ theo truyn thuyết trên, th́ nguyệt thực và loài chó hoàn toàn không quan hệ ǵ nhau. Nhưng không hiểu tại sao mỗi khi nguyệt thực, mỗi người đu cho là mặt nguyệt bị chó nuốt, rồi mỗi khi thấy chó chạy ngang ai cũng muốn đánh nó.

 Đối với thân phận con chó oan uổng vô cùng.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Người đời muốn biện minh căn nguyên của sự phải trái, gian, ngay, khổ, vui th́ không thể bằng cứ nơi phương diện chủ quan mà tường tượng ra những điu lầm lộn vô ư nghĩa.

 

85. Đau mắt

 Thuở xưa có một nàng con gái bị bệnh đau mắt rất nguy hiểm, vô cùng dau đớn, rên rĩ suốt ngày đêm. Có một nàng con gái khác, thấy vậy lo sợ phi thường, tự nói: Chị kia bệnh mắt rất đau đớn. Quả như bịnh ấy đến ta, nhất định ta phải nhận chịu! Tuy rằng hiện tin mắt ta không h chi, nhưng ngày kia đâu khỏi mang bệnh như chị nọ. Muốn ngăn ngừa cho khỏi bệnh sau này, chi bằng ta móc tṛng con mắt của ta trước đi th́ hơn cả.

 Có người nghe nàng nói thế, bèn khuyên can rằng:

 - Cô có tṛng con mắt là vật quí nhất, sau nầy đau hay không đau, việc ấy chẳng nhất định. Nếu cô móc tṛng con mắt của cô đi rồi, th́ sẽ khôg trông thấy ǵ nửa cả, phải chịu thống khổ suốt đời, cô có biết không nhỉ?

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Người ăn cơm bị mắc ngẹn, rồi bỏ ăn, như thế rất vô lư. Có một số ít người cho rằng giàu sang là cội gốc của suy bại, v́ thế mà không muốn cầu quả báo an vui, nên không thực hành hạnh bố thí. Nhưng người có quan niệm sai lầm ấy, cùng với nàng con gái v́ sợ đau mắt, mà muốn móc tṛng con mắt quăng đi, đó đu là hạng mê lầm đáng thương cả.  

 

86. V́ của giết con

 Thuở xưa có hai cha con người nọ, nhơn có công chuyện cùng nhau đến địa phương kia, đia giữ đường gặp bọn cướp, muốn giựt hết tài vật của người. Người con có đeo đôi bông vàng, người cha sợ bị ăn cướp giựt mất, y bèn xé tai người con để lấy đôi bông vàng đem giấu, nhưng v́ quá lật đật nên xé rứt không ra. Bây giờ bèn dùng dao chặt đầu người con.

 Sau đó bọn cướp chạy mất, cơn khủng hoảng qua rồi y bèn xách cái thủ cấp ráp vào cổ người con xấu số. Nhưng than ôi! Ráp làm sao được!

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: V́ việc nhỏ mà bỏ việc lớn, đến đổi gây thành sự tổn thất nặng n, không thể cứu văn. Cũng như trên thế gian có một số người v́ chút danh lợi mà vọng lập tà giáo, tà thuyết để dối đời trộm danh, tạo thành tội ác cực đại, gây ương lụy vô cùng.

 

87. Bọn cướp chia của

 Thuở xưa có một bọn ăn cướp, cùng nhau cướp giựt rất nhiu của cải tin bạc. Bọn họ chiếu theo bản lĩnh vàđịa vị cao thấp của mỗi người mà chia đu đủ, mỗi người một phần. Trong ấy có một phần là y phục dệt bằng tóc rất nặng, v́ có một người kém sắt đẹp hơn, cho nên bọn họ mới chia một phần xấu tệ ấy, cấp cho tên cướp ở địa vị thấp kém kia. Tên cướp ấy rất buồn khổ, trong tâm quá bất b́nh la lớn: - Phần của tao sao ít thế nầy!

 Sau đó y cũng đành cam chịu, rồi đem vào trong thành bán. Có một vị quan trường chịu mua bằng một giá rất cao. Số tin của y bán được đem v so với số tin của cả bọn cướp chia được, nhiu hơn gấp bội phần.

 Bây giờ y vui vẻ múa nhảy và nói:

 - Ta là người đắc thời.

 ** Chuyện nầy thuyết minh: Dù chúng ta gặp nhiu thất bại cũng không nên thất vọng, thối tâm, chỉ nên cố gắng gieo giống tốt sẽ có ngày gặt được bao nhiêu là chuỗi hạt vàng. Tí dụ như người khi bố thí, mà không biết rằng bố thí sẽ có quả báo tốt ǵ hay không? Đến khi quả lành đem lại, th́ rất vui mừng. Mới biết làm lành bố thí là hành vi rất cao đẹp, trở lại ăn năn việc lành của ḿnh làm sao mà ít quá!

 

88. Khỉ mất đậu

 Thuở xưa có một con khỉ cầm một nắm đậu, bỗng vô ư đánh mất một hột. Nó hoảng hốt buống cả nấm đậu trong tay, chạy đi t́m hột đậu đă rớt, nhưng t́m măi không ra. Bây giờ lật đật chạy v chỗ buông nắm đậu khi năy, th́ ôi thôi! Đă bị chim ăn mất hết cả rồi!

 ** Chuyn nầy tỉ dụ: Người tu theo Phật pháp, ban đầu huỷ một giới mà không chịu ăn năn sám hối cho tội được tiêu. Sau đó lại c̣n buông lung hủy phạm nhiu cấm giới, làm cho bao nhiêu công đức pháp lành đu huỷ bỏ không c̣n.  

 

89. Chuột vàng và rắn độc

 Thuở xưa có một người đi đường bắt được một con chuột vàng, ḷng mừng khắp khởi, lin ôm vào ḷng, rồi tiếp tục đi. Khi đến một bờ sông người kia muốn cởi y phục để lội qua cho dễ, bỗng nhiên con chuột vàng ôm trong ḷng lin thành con rắng độc. Ban đầu y sợ hải vô cùng nhưng sau rồi tự nghĩ:

 - Ta thà để cho con rắn độc nầy cắn chết, chớ không chịu quăng nó đi.

 Bây giờ y bèn ôm con rắn độc lội qua sông, chẳng h sợ hải. Con rắn độc thoát nhiên quá thành khối vàng báu to lớn phi thường.

 Có người khác xem thấy như vậy cho rằng rắn độc có thể biến thành vàng, lin bắt chước, bắt một con rắn độc ôm trong ḷng, tức thời bị rắn độc cắn chết.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Có một hạng người đu chẳng phải chơn thật tín ngưỡng Phật pháp, xem thấy người khác chơn thật tu học được lợi ích hiện tin; họ v́ muốn cầu lợi dưỡng, nên phụ hoạ theo chánh pháp. Nhưng kết quả chẳng những không tốt đẹp ǵ mà trở lại bị tổn hại.

 

90. Lượm đuợc tin

 Thuở xưa, có một người nghèo đi đường bỗng nhiên lượm được một túi tin vàng, ḷng mừng vô hạn.

 Y bèn ngồi lại bên đường, lấy tin ra khỏi túi đđếm, đếm chưa xong, người chủ của túi tin đă đến, y phải trả túi tin lại cho chủ.

 Y rất buồn khổ, ăn năn không kịp. Y nghĩ rằng:

 - Nếu ta đếm mau mau và đi cho sớm, th́ chẳng là khỏi bị người chủ của túi tin t́m đến, ta đă được một số tin khá lớn không?

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Đă gặp Tam bảo, lin phải kịp thời cần tu nghiệp lành để cầu sớm được giải thoát. Giả sử cứ để việc đời lôi cuốn quẩn quanh, dần dà qua ngày tháng, luống phi bóng quang âm. Vô thường thoạt đến, sau ăn năn không kịp.

 

91. Người nghèo

 Thuở xưa có một người nghèo làm lụng vất vả, để dành được một ít tin, xem thấy người giàu khác trong tâm tưởng rằng:

 - Tin của ta phải cho nhiu mới cùng người nhà giàu kia so sánh được. Nếu phải đem ra so sánh th́ thật là thua xa, do đó y buồng bả thất vọng, muốn đem số tin ít oi của ḿnh đă có ném xuống sông.

 Người chung quanh thấy thế can rằng:

 - Tin của anh tuy rất ít, nhưng có thể nuôi sống được anh bao nhiêu ngày. Nếu anh quăng xuống nước hết, chẳng phải là một xu cũng không c̣n không?

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Trong hàng tăng chúng xuất gia, thấy các Đại đức, Thượng toạ được người cúng dường nồng hậu, c̣n ḿnh th́ được ít, lợi dưỡng không bằng các Đại đức kia, chẳng những tự ḿnh không chịu gắng gổ tinh tấn tu học, mà lại nhân tài đức lợi dưỡng không bằng, rồi muốn bỏ đạo không tu, thật là hành động trái ngược.

 

92. Đứa nhỏ đuợc đuờng

 Thuở xưa, có một người đàn bà bồng đứa con nhỏ đi đường rất mệt mỏi, bèn ngồi lại bên lđường nghỉ chân, mơ màng ngũ thiếp lúc nào không biết.

 Bây giờ có một người đi lại, tay cầm một cục đường đưa cho đứa nhỏ ăn.

 Đứa nhỏ được đường, chỉ tham ăn đường ngọt, mà bao nhiêu king vàng, ṿng vàng và tất cả đồ trang sức quư báu, đu bị người kia lột hết mang đi.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Tăng chúng xuất gia, có người tham chút lợi của thế tục, ưa ở chỗ ồn ào, bỏ phế sự tấn tu Phật pháp. Kết quả tài bảo công đức tịnh giới, đu bị giặc phin năo cướp giựt mang đi.

 

93. Bà già đánh cọp

 Có một bà già ngủ dưới gốc cây, bỗng nhiên có một con cọp đến muốn ăn thịt bà ấy. Bà lật đật lồm cồm ngồi dậy, chạy ṿng quanh gốc cây, để tránh khỏi bị cọp vật. Bà chạy quanh nhiu ṿng, con cọp dùng nh́u chân bấu gốc cây, một chân nắm bà già nọ.

 Bà hoảng hốt chạy bổ lại ôm gốc cây, nắm hai chân cọp gh́ chặt trong cây, chân cọp không thể lại động được. Nhưng bây giờ bà già không thể buông tay ra.

 Trong lúc nguy cấp, trước mắt lại có một người, bà già bảo người kia rằng:

 - May quá, mời anh lại đây, cùng tôi giết con cọp nầy, chúng ta cùng chia thịt.

 Người kia tin lời bà già, lin chạy lại đánh nhau với cọp.

 Bà già bỏ cọp, cắm cổ chạy một mạch.

 Người kia mới rỏ biết âm mưu của bà già kia, nhưng ăn năn đă muộn. Chỉ c̣n có cách là rán hết sức b́nh sanh cùng cọp chiến đấu; cầm cự quá lâu, sức lực kiệt dần không đường nào tẩu thoát, không bao lâu th́ y bỏ mạng.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Có hạng phàm phu, không phải là bực cao minh, mà lại ưa tạo luận, lập thuyết, văn từ và ư nghĩa của họ lập rất thường không có chi hay ho đáng chú ư. Nhưng phần nhiu họ làm chưa xong mà đă hết. Đệ tử của họ, góp nhóm những bản thảo bỏ dở, v́ không hiểu bản ư của người chết, chỉ tưởng tượng ức thuyết tiếp tục làm thành, chú giải thêm. Trước tác nhiu chừng nào, chỉ càng tạo thành những tác phẩm sai lạc chừng ấy.   

 

94. Hiểu lầm

 Thuở xưa có một người cùng vợ của người khác ngoại t́nh. Đêm nọ y ở trong pḥng cô t́nh nhân, trong khi chồng cô đi vắng. Th́nh ĺnh chồng cô trở v. Phát giác trong pḥng vợ ḿnh có người đàn ông, người chồng giận dữ, ra đứng ngoài cửa đợi gă t́nh địch ra đặng giết chết cho xong đời tên dâm phu.

 Sau khi cô vợ biết thế, bèn nới với t́nh nhân:

 - Chồng em đă hay biết, vậy anh hăy chạy ra mau để thoát thân; nhưng phải từ "Ma ni" mới có thể ra được.

 Nguyên lai ở Ấn đđối với hai chử "Ma ni" có nhiu ư nghĩa: 1) là rạch nước, 2) là ngọc bảo châu, cô bảo với t́nh nhân ấy là muốn bảo hảy nói theo rạch nước mà ra.

 Nhưng sau khi nghe rồi, y lầm hiểu là phải lấy được ngọc châu Ma ni rồi mới ra, cứ măi chạy quanh trong ṿng vây trăm ngàn khủng khiếp với một ước vọng t́m ra cho được ngọc Ma ni, và cương quyết rằng:

 - Nếu không t́m được ngọc Ma ni, th́ ta quyết định không ra khỏi.

 Than ôi! Không đầy mười lăm phút, y đă ngă gục dưới mủi dao căm hờn của t́nh địch.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Trong Phật pháp thuyết minh: Y theo lư trung đạo ĺa đoạn, thường hai bên mà tu học, có thể được giải thoát đời đời.

 Có người lầm hiểu hai chử "hai bên" là "có bên" "Không bên" của thế giới. Do sự hiểu lầm đây mà không thể quán thấy lư trung đạo, dần dà qua ngày, lin bị tử ma vô thường giết hại. Ví dụ nầy là nói nhân lầm hiểu Phật pháp mà không thể kiến tạo tu hàng, chung cuộc lin bị sanh tử làm hại.  

 

95. Hai con hạc

 Có hai con hạc trống, mái ở chung trên một ổ trên cây. Đến mùa thu các thứ trái cây đu chính đỏ, chúng nó đi lượm trái rất nhiu, chứa đầy trong ổ; v́ khi trời hanh nực, sau đó vài ngày, trái đu khô teo lại, xẹp xuống c̣n chừng nửa ổ. Con trống trách con mái rằng:

 - Chúng ta lượm trái cây đu cùng chuyên cần lao nhọc, mà nay bà lén ăn một ḿnh. Nầy! Bà xem trái cây chỉ c̣n có phân nửa.

 Con hạc mái trả lời:

 - Tôi không h lén ăn riêng, trái cây tự nó teo bớt đấy.

 Con hạc trống không tin, lập tức nổi giận đùng đùng quát tháo:

 - Nếu bà không lén ăn, tại sao trái cây giảm mất phân nửa?

 Nói xong hạc trống dùng mỏ nhọn mổ con hạc mái chết tức khắc.

 Cách vài ngày sau, trời mưa lớn, trái cây nhờ có hơi nước và khí lạnh mà nở ra nhiu như trước.

 Hạc trống trông thấy, mới biết trước kia ḿnh hiểu lầm, ăn năn vô hạn. Rỏ ra là hạc mái không ăn trái nào cả, mà ḿnh lầm giết oan. Bấy giờ rất buồn khổ, kêu la thảm thiết, nức nở kêu hạc mái:

 - Em ơi! Em đến chốn nào? Em ở đâu?

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Có một ít người tham cầu danh lợi không chán, chẳng phân biệt trắng đen, ư chí không bn chắc, hành động nông nổi, bồn chồn, kết quả thường thất bại nặng n, có khi bị sa vào ṿng tội lỗi, sau ăn năn không kịp. 

 

96. Giả mù

 Thuở xưa có nhiu công thợ bị vua bắt làm công dịch rất khổ cực, c̣n đối đăi với bọn họ ngược đăi vô cùng, bọn họ đau khổ không thể chịu được, có người v́ thế phải chết oan.

 Trong ấy có một người nghĩ ra phương pháp; Giă mù cho khỏi bị công dịch khổ sở của vua, quả nhiên được khỏi, y trở v nhà. Nhưng công thợ khác thay thế, đu muốn móc mắt ḿnh cho mù, để tránh công dịch khổ sở.

 Đương khi bọn họ toan móc mắt, trong bọn có người can:

 - Nầy các bạn! Nếu mắt mù không thấy, sẽ làm cho chúng ta đau khổ suốt đời. Chúng ta thiếu ǵ cách lừa dơi vua để tránh khỏi khổ dịch, mà làm chi cái công việc nguy hiểm như thế.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Người đời thường thường v́ ham chút danh lợi mà tha hồ gian dối láo xược, đến nổi hủy phạm giới luật thanh tịnh, tạo thành nổi thống khổ muôn đời.

 

97. Cướp áo lông dê

 Có hai người đi đường, trải qua một cánh đồng mênh mông bát ngát, gặp bọn cường đạo, một người rất lạnh lẹ chạy trốn dưới lùm cây, bọn cường đạo không trông thấy. C̣n một người chạy trốn không kịp bèn bị tên cường đạo giựt cái áo lông dê đang mặc trong ḿnh. Người bị ăn cướp, vốn có một vài đồng tin vàng giấu trong bâu áo lông, nên y nói với tên cường đạo:

 - Tôi muốn dùng một đống tin vàng đđổi lấy cái áo lông ấy lại.

 Tên cường đạo hỏi: - Tin vàng của mầy ở đâu?

 Người kia lin lấy tin để trong cổ áo ra đưa cho tên cường đạo xem và nói:

 - Tin nầy thật là tin vàng, nếu ông không tin lời tôi nói, th́ trong lùm cây kia có một người thợ kim hoàn, ông hăy đến đó hỏi.

 Tên cường đạo nghe nói trong bụi cây có người, lập tức lôi người núp trong bụi ra, lột lấy hết quần áo.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Người tu hành làm được chút ít công đức, thường thường không địch nổi với cướp giặc tậc khí phin năo, mà phải tán mất pháp lành và hư hỏng cả công đức thanh tịnh. Điu ấy chẳng những tổn thất lợi ích của chính ḿnh, cũng khiến cho nhiu người lui sụt đạo tâm. 

 

98. Đứa nhỏ bắt rùa

 Thuở xưa có một đứa nhỏ chạy chơi trên khoảng đất trống, bắt được một con rùa phi thường, nó muốn giết ngay, nhưng không biết cách nào để giết. Có người bày cho nó rằng:

 - Em nên đem thả vào trong nước, nó sẽ bị chết ch́m.

 Nghe xong, đứa nhỏ tin theo, bèn nắm con rùa bỏ vào trong nước.

 Rùa gặp nước tha hồ bợi lội ngao du.

 ** Chuyện nầy tỉ dụ: Có người tu tŕ theo Phật pháp rất thuận thành, nhưng sau đó nghe lời ngoại đạo dụ hoặc, trở lại để cho đời lôi cuốn, chung quy đành hỏng mất căn lành.

   

Lời cuối quyển

 Của nhà biên dịch Pháp Sư Tăng Già Tu Na

 Tôi biên dịch bổn kinh nầy, dùng những điu thí dụ để thuyết minh chánh pháp.

 Xem qua dường như không được trang trọng lắm, nhưng ngẫm kỹ tất sẽ nhận thấy chơn lư chứa nơi trong.

 Như thuốc hay vị đắng trộn trong đường phèn, ăn vào, vừa ngon miệng vừa làm lành bệnh.

 Lại như dùng lá cây gói thuốc A Dà Đà, lấy thuốc giải độc xong, đem lá bỏ.

 Chuyện vui như là gói, thật nghĩa chứa trong ấy. Xem ngụ ngôn t́m ư nghĩa, rơđược lư mầu tâm bịnh lin trừ.

 Kiểm thảo trọn tập xong ngày 7 tháng 11 Âm Lịch (1958)

 Thượng Toạ: Thích Trí Tịnh

 

Trang Chủ      Hình ảnh      Kinh điển      Thần Chú      Liên lạc

 

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0