Trang Chủ      Hình ảnh      Kinh điển      Thần Chú      Liên lạc
 
KINH BỒ TÁT QUỞ TRÁCH SẮC DỤC

 

- Hán dịch: Tam-tạng Cưu Ma La Thập,đời Hậu Tần.

- Việt dịch: Thích Nguyên Xuân

---o0o---

Nữ sắc là gông cùm của thế gian, phàm phu đắm trước không thể tự thoát.

Nữ sắc là họa lớn của thế gian, phàm phu khốn khổ đến chết mà không tránh khỏi.

Nữ sắc là họa hoạn của thế gian, phàm phu gặp phải th́ không tai ách nào mà không gặp.

Hành giả đă bỏ được rồi, nếu c̣n nghĩ lại th́ đó là được ra khỏi địa ngục lại muốn trở vào; từ cuồng loạn được tỉnh mà muốn cuồng loạn trở lại; từ bệnh được lành lại nghĩ muốn bệnh. Người trí thương xót biết họ cuồng loạn mà điên đảo, ngày chết không xa...

Phàm phu trọng sắc mà cam chịu làm nô lệ suốt đời bôn ba, v́ thế mà khổ đau. Tuy bị dao búa chém, mũi đồng nhọn đâm nhưng họ cam tâm chịu đựng mà không cho đó là tai họa. Như người điên hay điên, không cho đó là sai.

Hành giả nếu có thể bỏ th́ không nên quay lại, tức là phá gông, thoát khỏi cùm kẹp, ghét cuồng, chán bệnh, ĺa chỗ tai họa, đă an ổn thêm tốt lành, được ra khỏi ngục tù, vĩnh viễn không c̣n hoạn nạn.

Tướng và lời nói của người nữ như mật ngọt mà tâm của họ như thuốc độc. Ví như đứng soi ḿnh bên vực nước thẳm, nơi ở của loài gia long (rồng, thuồng luồng), trong hang núi vàng mà có sư tử, nên biết, chỗ tai ác này không thể đến gần.

Trong nhà không ḥa là do người vợ. Hủy tông bại tộc là lỗi đàn bà. Đúng là âm tặc diệt mất trí tuệ của người. Cũng là người thợ săn vây bủa khó thoát được. Ví như lưới cao, bầy chim sa vào không thể tung cánh bay. Lại như lưới dày, đàn cá mắc vào trầy vi tróc vảy; cũng như hầm tối, mù ḷa rơi vào; như ngọn lửa, thiêu thân gieo vào. V́ thế người trí biết mà lánh xa, đừng để nó hại; ghét mà nhờm tởm nó, đừng để nó làm mê hoặc.

KINH BỒ-TÁT QUỞ TRÁCH SẮC DỤC

Hết


 
Trang Chủ      Hình ảnh      Kinh điển      Thần Chú      Liên lạc
 

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0