Buddha images appear on various mountains in CANADA

 Panorama_9-800x141-3.JPG

 

 

Mystery of  the mountains 

 

不可思議之天然景 

 

Cảnh Thiên Nhiên Bất Khả Tư Nghì

 

 

mt001-2981-248x330.jpgmt008-5161-330x249.jpg
mt006-2979-247x330.jpgmt003-224-246x330.jpg

Mountain mystery, images of Buddha from the nature

 

大自然的奇積, 天然的佛像

 

Cảnh núi kỳ tích, hình Phật thiên nhiên

 

 

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0