佛山* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

Số 0167

PHẬT NÓI KINH THÁI TỬ MỘ PHÁCH (1)

Hán dịch: Đời Hậu Hán, Tam tạng Pháp sư An Thế Cao

Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

-o0o-

Như vầy tôi nghe:

        Một thời Đức Phật ở tại vườn cấp cộ độc, rừng Kỳ-đà thuộc nước Xá-vệ.

        Đức Phật bảo các Tỳ-kheo:

        -Kiếp trước của Ta là thái tử Mộ Phách, con vua nước Ba-la-nại. Khi mới sinh thái tử đă có tướng khác thường, h́nh dáng khôi ngô tuấn tú không ai sánh kịp. Thái tử tự biết việc vô số đời trước, các việc tội phước, thiện ác và thọ quả báo dài ngắn, tốt, xấu, chết đi và sinh ra nơi nào thái tử đều biết rơ.

        Măi đến năm mười ba tuổi, thái tử vẫn không nói được. Vua cha chỉ có một người con, tương lai sẽ tiếp nối ngôi báu nên nhân dân cả nước đều yêu mến thái tử. V́ nhớ lại vô số kiếp trước, những sự họa phước, mất, c̣n... Thế nên thái tử vẫn im lặng cho đến năm mười ba tuổi. Thái tử xem thường h́nh hài, ư chí để nơi vắng lặng, không quan tâm đến sự đói lạnh, sống đạm bạc chất phát, ư như cây khô, tuy có tai mắt nhưng không thèm nghe thấy, trí suy nghĩ tuy sâu xa mà giống như không tâm chí, không sợ ô nhục cũng không yêu ghét, như mù như điếc không nói việc ǵ cả, xem cũng như người có mắt mà không thấy đường.

        Vua cha lo buồn khổ năo và rất lấy làm xấu hổ với nước lân cận v́ sợ họ biết sẽ chê cười. Do đó nhà vua cho gọi các vị Bà-la- môn trong nước đến hỏi.

        -V́ sao thái tử không thể nói được?

        Người Bà-la-môn xem tướng thưa:

        -Đây là một người con ác, tuy có h́nh tướng đoan nghiêm tuấn tú nhưng trong ḷng ngấm ngầm điều bất thiện, muốn hại phụ vương cho mất nước tiêu diệt tổ tông. Chẳng bao lâu nữa nhà vua không thể nuôi dưỡng được. Thái tử không nói được th́ ích lợi ǵ cho nhà vua? Bây giờ đại vương rơ rồi th́ không nên để thái tử sống nữa, những người con ác như thế nên đề pḥng cẩn thận. V́ thế đại vương chớ để thái tử sống làm ǵ, đại vương nên đem thái tử chôn sống cho rồi, lúc ấy đại vương mới có thể bảo vệ quốc gia và an toàn ḍng dơi, về sau sẽ sinh được quư tử, nếu không rất là nguy hiểm.

        Nhà vua tin lời kẻ ngu cuồng, cho rằng quả đúng như vậy, nên trong ḷng buồn bă đứng ngồi không yên, không màng xem múa hát, chẳng buồn ăn ngon, mặc đẹp. Nhà vua bàn bạc cùng các quan đại thần và trưởng giả:

        -Bây giờ chúng ta phải làm cách nào?

        Có vị quan tâu:

        -Đem bỏ thái tử vào núi sâu không có người.

        Hoặc có vị quan tâu:

        -Ném thái tử xuống ḍng nước sâu.

        Có một vị quan tâu:

        -Phải như lời thầy tướng Bà-la-môn nói, nhà vua cho làm cái hầm sâu có lối vào như căn pḥng, rồi cấp của cải lương thực và cho năm người phục vụ để sống trong hầm đó, mạng sống thái tử lúc đó coi như không c̣n và chấm dứt tất cả các hành động.

        Vua cha nghe lời đề nghị của vị quan ấy, sáng sớm sai người phục vụ bằng mọi cách đưa thái tử đi chôn. Thái tử rất xót xa cho hành động ngu si mê muội này, ngài vô cùng thương xót họ. Mẫu hậu thương con đau đớn trong ḷng nói:

        -Ta vô phước sinh con mạng bạc mới gặp phải tai ương này, ruột gan ta đứt đoạn đau đớn biết dường nào, ḷng ta thương cảm biết dường nào.

        Sự bất đắc dĩ hoàng hậu miễn cưỡng để thái tử đi, bà dặn ḍ người chở thái tử đi chôn, phải lấy tất cả y phục, chuỗi ngọc, châu báu của thái tử đă dùng đem theo cho ngài.

        Đến nơi người phục vụ bảo thái tử cởi hết y phục châu báu ra ngoài đem đặt một bên, rồi họ mới bắt đầu làm hầm. Hầm đào chưa xong, Mộ Phách ở trên xe một ḿnh miên man suy nghĩ và tự nói:

        -Từ vua cha cho đến nhân dân, ai cũng cho rằng ta là người câm điếc không thể nói được. Sở dĩ ta không nói là chính v́ muốn xả bỏ những duyên ràng buộc ở đời, tránh bao điều phiền toái để được an thân cứu giúp chúng sinh thoát khổ. Nay ngược lại, ta lại bị kẻ cuồng si dối trá làm hại, đă mất thân mạng c̣n bị người khác đem chôn sống. 

        Thái tử lặng im lấy y phục và châu báu đem đi. Bọn người làm huyệt không biết Mộ Phách đă đem đồ đạc ra đi. Khi ấy Mộ Phách đi đến bên bờ sông tắm gội sạch sẽ và dùng hương xoa thân thể, rồi đem tất cả y phục chuỗi ngọc đến chỗ đào huyệt hỏi:

        -Các ông đào hầm cho ai thế?

        Những người đào huyệt đáp:

        -Quốc vương có một người con tên Mộ Phách bị câm điếc, đến mười ba tuổi vẫn không biết nói. Nhà vua hỏi ông Bà-la-môn, vị thầy Bà-la-môn bảo nên đem thái tử chôn sống th́ đất nước mới được phồn vinh, con cháu sau này mới được giàu có an vui. V́ lư do đó nên sai chúng tôi đào huyệt để chôn Mộ Phách.

        Mộ Phách nói:

        -Ta chính là thái tử Mộ Phách đây.

        Mọi người kinh hăi lông tóc dựng ngược vội vă chạy lại chiếc xe t́m nhưng họ không thấy Mộ Phách trên xe. Họ chạy lại chỗ đào huyệt để nh́n cho kỹ thái tử, lắng nghe thái tử nói âm thanh thật đặc biệt trong trẻo, rơ ràng như ánh trăng rằm, mà xưa nay người đời ít ai nghe thấy làm vang động cả hai bên. Những người đang đi đều dừng lại người đang ngồi đều đứng lên, các loài chim bay, thú chạy đều quây quần bên thái tử, tất cả đều cúi đầu để nghe thái tử nói:

        -Quan sát tay chân và h́nh dáng của ta, tại sao bị bọn người ngu mê dối trá làm mê hoặc, dùng lời nói bậy cho là đúng rồi đem bỏ mạng sống của ta?

        Những lời tŕnh bày của thái tử phát xuất từ tâm đều thành văn chương. Mọi người nghe xong lộ vẻ hoảng sợ vô cùng, cả trên lẫn dưới không ai dám trái lời. Dung nghi của thái tử đă chinh phục, khiến mọi người run sợ, hai bên nh́n nhau mặt mày xanh ngắt sợ hăi, nói:

        -Thái tử chính là một vị thần nên mới như vậy.

        Họ đến trước thái tử cúi đầu đảnh lễ cầu xin thương xót và xá tội cho họ để cùng nhau trở về hoàng cung tâu với phụ vương.

        Mộ Phách nói:

        -Phụ vương đă bỏ ta nên ta không trở về nữa, các ngươi hăy về tâu lại cho phụ vương ta biết.

        Bọn phục vụ tức tốc chạy về tâu nhà vua. Mẫu hậu thương xót sai người đến hỏi t́nh h́nh thế nào.

        Một người thưa:

        -Thái tử xuất thần khai khẩu nói được tất cả làm ai cũng kinh ngạc. Người nghe thái tử nói kéo đến rất đông.

        Nhà vua cuống cuồng mừng mừng tủi tủi rất lấy làm ngạc nhiên trước sự kiện này, vua và phu nhân đi rước thái tử. Nhân dân cả nước ai cũng hân hoan vui mừng đến thăm thái tử đầy khắp các nẻo đường. Có người nói:

        -Trông Thái tử giống như các vị thần.

        Trong lúc vua cha chưa đến, Mộ Phách suy nghĩ: “Ta phải nên học đạo”. Ngay lúc thái tử phát tâm như thế, trời Đế Thích liền hóa ra cảnh vườn tược, ao tắm, các loại cây hoa quả vô cùng khoái lạc không đâu sánh bằng. Mộ Phách liền cởi bỏ những y phục ngọc ngà châu báu trên trên thân, điềm nhiên khoác lên ḿnh y phục của một đạo nhân.

        Nhà vua đến nơi, thấy Mộ Phách ngồi dưới gốc cây. Mộ Phách trông thấy vua cha đến liền đứng dậy nghênh đón và làm lễ.         Mộ Phách thưa:

        -Mời đại vương ngồi.

        Nhà vua nghe lời Mộ Phách nói, âm thanh trong trẻo oai thần chấn động, khắp cả trời đất không ai sánh bằng, nên rất hoan hỷ bảo Mộ Phách mau trở về hoàng cung lên ngôi trị nước.

        -Ta xin mời con, chớ nên lẫn tránh.

        Mộ Phách thưa:

        -Tâu phụ vương, không thể được, không thể được. Con đă nhàm chán trăm mối sầu lo đau đớn nơi địa ngục. Kiếp trước con đă từng làm quốc vương nước này tên là Tu Niệm, lấy chánh pháp trị nước, phụng hành các điều thiện. Trong suốt hai mươi lăm năm trong nước của vua đó không ai bị lao ngục tù đày, không có đao binh và sử dụng h́nh phạt roi gậy, đức nhân ái được ban bố khắp mọi nơi, cứu giúp khắp cùng không một chút tham tiếc. Tuy con đă thực hành tất cả những hạnh lành này nhưng c̣n phạm một tội nhỏ cuối cùng phải đọa vào địa ngục hơn sáu vạn năm, bị rang, nấu, bằm, chặt, đau khổ không chịu nổi, cầu sống không được mà muốn chết cũng không được. Ngay lúc ấy cha mẹ ở tại nước này, tuy có của cải tài sản vô số, giàu sang sung sướng vô cùng đâu biết con ở nơi địa ngục bị tra khảo kịch liệt! Cha mẹ đâu thể đến san sẻ bớt nỗi khổ đau cho con được. Phụ vương biết v́ sao con bị đọa như thế không?

        Thuở xưa con làm vua ở nước lớn này, thống trị tất cả tiểu quốc vùng phụ cận. Nhà vua tánh t́nh nhân từ đức độ đến nỗi luật nước không nghiêm, cho nên các vua tiểu quốc dễ coi thường, họ cùng bàn với nhau:

        -Đại vương này chỉ được hiền lành nhưng nhu nhược, không có đức oai hùng nên không thể thông lănh đại quốc. Bây giờ chúng ta nên đem quân chinh phạt và truất phế ông ta cho rồi.

        Các tiểu quốc kéo quân đến chinh phạt đại quốc. Lúc ấy vua Tu Niệm dốc hết vàng bạc, châu báu ban cho các tiểu quôc. Nhà vua lại ban cho chức tước, bổng lộc để phủ dụ an ủi họ. V́ thế mà vua các tiểu quốc đều rút lui về bổn quốc.

        Như thế chẳng bao lâu các tiểu quốc lại kéo vô số quân đến chinh phạt đại quốc. Các quan lại của đại quốc nổi giận tâu lên đại vương:

        -Bề tôi ở các tiểu quốc ngu si vô nghĩa, không nghĩ đến tội khi quân coi thường đại quốc, chúng là những kẻ phản nghịch dám xúc phạm đến kẻ bề trên. Xin đại vương nên hạ lệnh cho dân chúng mau chống cự lại và hăy luôn đề pḥng đối phó. Chúng ta nên đánh dẹp để trừ khử bọn giặc phá hại.

        Nhà vua đáp:

        -Ta làm cha làm mẹ của dân nên phải có trách nhiệm dạy dân ḷng nhân ái, tha thứ cứu mạng cho họ khỏi bị nguy khốn. Ta thương tưởng những tiểu quốc kia cũng giống như những đứa bé chưa hiểu biết hăy từ từ khuyên bảo họ chứ không nỡ thêm sự giết hại.

        Nhà vua luôn có ḷng Từ quảng đại thương mạng sống của mọi loài chưa bao giờ có tâm giết hại. Quần thần không đành ḷng trông thấy thành tŕ của các đại quốc bị các tiểu quốc xâm chiếm dễ dàng thuộc về tay họ, không thể nén giận, quan quân của đại quốc lén-cất binh đi chinh phạt các tiểu quốc, do đó nhân dân bị giết hại rất nhiều. Đại vương nghe được sự việc như vậy vô cùng đau xót, ngài khóc như mưa. Đại vương đem nhân dân các nước bị tử vong làm lễ tông táng và hết ḷng lo lắng thương xót như lo cho con của ngài.

        Các tiểu quốc thấy đại quốc vương tâm Từ thương tưởng nhân dân như thế mới đến xin hàng và quy thuận với đại vương. Khi các tiểu quốc đă theo về hàng phục đại vương, đại vương liền ra lệnh bày tiệc chiêu đăi họ. Quan đầu bếp làm tiệc, muốn làm đủ các thức ăn cần phải làm thịt lục súc trâu dê. Khi nhà bếp muôn nấu món ǵ liền thời tâu lên nhà vua trước, nhà vua tuy có Từ tâm nhưng sự bất đắc dĩ phải gật đầu đồng ư. V́ nguyên nhân mà mắc phải tội như thế.

        Mỗi khi nhớ đến việc này, con không khỏi bị dựng tóc gáy và toàn thân toát mồ hôi lạnh.

        Sở dĩ con không nói v́ nhớ ,lại những sự tốt xấu, an ổn ngu khốn thành bại lo sợ đă đến với con trong đời quá khứ, cho nên đến mười ba tuổi con vẫn không nói. Nhờ sống trong tĩnh lặng, con thoát khỏi bao điều xấu ác, vượt hẳn trần lao, xa ĺa thế tục, không c̣n gặp ách nạn. Nay v́ muốn tịnh khẩu không nói mà phải bị vua cha chôn sống. Con sợ sau khi vua cha qua đời lại bị tai ương, v́ một khi đọa vào địa ngục không có ngày ra. Ư con không muốn khiến cho vua cha đắc tội cho nên phải nói mà thôi. Con chỉ muốn trọn đời học đạo giữ ư vô vi, chứ không thích làm vua. Người sống ở đời mê mờ trong mộng, vui chơi trong nhà chỉ có thoáng chốc mà phải chịu biết bao lo âu buồn sợ trong miên viễn, vui ít khổ nhiều các năo phiền muôn mối. V́ thế bậc trí cho rằng ngôi vị, tiền tài, ân ái là hệ lụy, các dục lạc trần lao. Nếu con làm vua sẽ sinh tâm phóng túng, tham cầu ái lạc khiến dân ưu phiền là mối họa lớn cho thiên hạ. V́ thế người muốn thoát khỏi ưu phiền phải xa ĺa trần lụy, ngược ḍng sinh tử trở lại nguồn chân cứu giúp muôn loài, đời sống tạm bợ không thể nương nhờ khi tuổi già suy đến phải tiếp xúc với bệnh tật, mỗi ngày cách đạo một xa, không thể tiến tu đạo nghiệp. Con không tham phú quư, xem thường của cải, xả bỏ vinh hoa ở đời, chí hướng đại đạo du hóa khắp bốn phương trời để cứu giúp quần sinh.       ị

        Phụ vương đáp:

        -Thật đúng như vậy. Con là bậc trí không ai sánh bằng, nếu không như thế th́ không bỏ ta đi tầm đạo.

        Tâm vua vừa vui vừa buồn, rất lấy làm hối hận việc làm đă qua.

        Thái tử nói tiếp:

        -Phụ vương có nghe sống trong đời cha con phải chia ĺa, ân nghĩa đă trái đường, cốt nhục đă cách xa. V́ nghiệp oan khiên con không thể nghe thấy, làm cho cha phải chịu khổ lại đón thêm lao phiền.

        Cha nghe con nói, biết ư chí con ḿnh kiên cố, tự nhiên cảm thấy hổ thẹn không biết dùng từ nào đáp lại. Nhà vua nói:

        -Như kiếp trước con làm vua liên tục thực hành các điều thiện, chỉ một chút thiếu sót chẳng đáng kể mà c̣n khổ sở đến như vậy, huống ǵ ta trị nước không phụng tŕ chánh pháp, đă không có một điều thiện, trái lại chạy theo điều sai trái, kiêu mạn buông lung chuyên làm việc xấu ác, tội biết dường nào?

        Vua cha liền cho phép thái tử đi học đạo. Lúc đó thái tử từ giă vua cha, rời tổ quốc, không luyến tiếc một vật ǵ, nhất tâm chuyên tinh, niệm đạo tu đức, tích lũy công đức, đạt thành Chánh giác. Đức Phật hóa đạo chúng sinh khắp mười phương cơi, nhiều không tính xiết, trải qua vô số kiếp không lấy đó làm nhọc mệt. Bồ-tát đă chịu biết bao gian khổ như thế.

        Đức Phật dạy:

        -Thái tử Mộ Phách thuở đó chính là Ta, phụ vương của thái tử nay là Duyệt-đầu-đàn, mẹ là Ma-da. Thầy tướng Bà-la-môn tức Điều-đạt, c̣n các người đào hầm mướn nay là năm ông A-nhă-câu-lân...

        Những người muốn học đạo đều phải tuân hành vâng theo lời Phật dạy, không phạm một giới nhỏ nào. Hành đạo tuy gian nan nhưng sẽ vượt khỏi ba đường ác và tám chỗ khổ nạn.

        Trái lại, nếu phạm giới cấm về sau bị đọa đường ác, nếu được làm người sẽ sinh vào nơi bần khổ, hoặc làm nô tỳ ước muốn không được tự do. Người giữ giới hành thiện mới đạt được ba ngôi cao quư.

        Đức Phật nói kinh này xong, các thầy Tỳ-kheo, các chúng trời, người thảy đều hoan hỷ, cúi đầu đảnh lễ Đức Phật.

PHẬT NÓI KINH THÁI TỬ MỘ PHÁCH

 

back_to_top.png

 

 

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]