PHẬT NÓI KINH ĐẠI BÁO PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

TÁN HƯƠNG

Lư Hương sạ nhiệt,
Pháp giới mông huân,
Chư Phật hải hội tất diêu văn.
Tuỳ xứ kiết tường vân,
Thành ư phương ân,
Chư Phật hiện toàn thân.
Nam-mô Hương-Vân Cái Bồ-Tát (3 lần)

KHAI KINH KỆ

Pháp Phật cao siêu rất nhiệm mầu
Ngh́n muôn ức kiếp dễ gặp đâu,
Nay con nghe thấy xin chăm tụng,
Mong Đức Như Lai chỉ nghĩa mầu
Kính lạy đức Bổn Sư Thích Ca Mâu-Ni Phật (3 lần)

 

 
PHẬT NÓI KINH ĐẠI BÁO PHỤ MẪU TRỌNG ÂN
 
Tôi nghe thế nầy : một khi Phật ở, trong một Tinh Xá, vườn Cấp-cô- độc, cây của Kỳ-Đà, cùng các Tăng-già, có trên hai vạn, thêm tám ngh́n người , cùng chư Bồ-Tát. Bấy giờ Thế-Tôn, cùng với Đại chúng, nhân buổi nhàn du đi về phía nam, thấy đống xương khô chất cao như núi Đức Phật Thế Tôn liền sụp lạy ngay đống xương ấy. Tôi bạch Phật rằng : Lạy Đức Thế Tôn, Ngài ở trên ngôi chí Tôn, chí Qúy, Thầy cả ba cơi Cha lành bốn loài thiên thựơng nhân gian thảy đều tôn kính, sao Ngài lại lễ đống xương kia.
Nầy A-Nan ơi! Ngươi tuy xuất gia theo ta tu học, trong bấy nhiêu lâu, những sự thấy nghe đă rộng răi, đống xương khô ấy hoặc là ông bà, hay là cha mẹ, thân trứơc của ta, ngàn muôn ức kiếp, đời đă cách xa, bởi thế nay ta chí thành kính lễ. Ngươi đem xương nầy chia làm hai phần, một là đàn ông, hai là đàn bà, phân biệt cho ta.
Bạch Đức Thế Tôn, con xem ở đời phàm là con trai mang đai hia măo, ai cũng nhận ra, đấy là nam giới, những người con gái hương hoa phấn sáp, kiềng xuyến nhẫn hoa, ai cũng nhận ra, đó là nữ giới. Nay người đă chết, xương trắng một mầu, chúng con biết đâu mà phân biệt đựơc.
ĐÂY LÀ LỜI PHẬT
Này A-Nan con, về bên nam giới trong lúc b́nh sinh, thừơng lui tới những chốn chùa chiền, nhờ có nhân duyên nghe Kinh lễ Phật, kính mến Tăng-già, nợ trần đă qua, hồn về cơi Phật, bao nhiêu xương trắng, nhắc thấy nặng hơn là xương nam giới c̣n như nữ giới trong lúc b́nh sinh, nhiều lần sinh nở, nuôi nấng con thơ, tổn hao khí huyết, mỗi một kỳ sinh, máu đặc trong ḿnh chảy ra sáu đấu, mỗi người con bú, tám thùng bốn đấu, sửa ở trong ḿnh giảm bớt tinh anh, cho nên xương nhẹ và có sắc đen.
Tôi nghe Phật nói thương xót vô cùng, như dao cắt ruột, nứơc mắt chứa chan, hai hàng châu lệ, mà bạch Phật rằng:
Lạy Đức Thế Tôn, công ơn cha mẹ như non như bể, thăm thẳm ngh́n trùng, lấy ǵ báo đáp, cúi xin Đức Phật dủ ḷng thương xót, dạy bảo chúng con.
Nầy A-Nan con, Về ân đức mẹ, trong ṿng mười tháng đi lại nặng nề, cưu mang nhọc mệt, khổ không xiết :
• Khi vừa một tháng, ở trong thai mẹ, khác ǵ hạt sương dính trên ngọn cỏ, sớm c̣n tụ đọng, trưa đă tan, khó ḷng giử được.
• Khi được hai tháng, ở trong thai mẹ, h́nh như sữa đặc, đă chắc ǵ đâu.
• Khi được ba tháng, ở trong thai mẹ, ví như cục máu, đông đặc đỏ ngầu, vô tri vô giác.
• Khi được bốn tháng, ở trong thai mẹ, mới dạng h́nh người.
• Khi được năm tháng, ở trong thai mẹ,mới đủ năm h́nh, chân tay đầu tóc.
• Khi được sáu tháng, ở trong thai mẹ, sáu căn mới đủ, mắt tay mũi lưỡi thân h́nh và ư.
• Khi được bảy tháng, ở trong thai mẹ, mới sinh đầy đủ, ba trăm sáu mươi những cái đốt xương, cùng là tám vạn, bốn ngh́n chân lông.
• Khi được tám tháng, ở trong thai mẹ, phủ tạng mới sinh, ư chí mới đủ, chín khiếu mới thông.
• Khi được chín tháng, ở trong thai mẹ, mới đủ h́nh người ngồi trong bụng mẹ, khát uống nguyên khí, không ăn hoa quả, cùng là ngũ cốc, sinh tạng rủ xuống, thực tạng hướng lên, có một dăy núi gồm có ba quả; một là Tu Di hai là núi Nghiệp, ba là núi máu, núi nầy đồng thời hoá ra ḍng máu, rót vào trong miệng.
Ở trong thai mẹ, trong ṿng mười tháng, trăm phần toàn vẹn, mới đến ngày sinh, nếu là con hiếu, chắp tay thu h́nh, thuận lối mà ra, không đau ḷng mẹ; nếu là con bạc, dẫy giụa bải bơi khiến ḷng mẹ, buốt chói từng hồi, như đâm như xỉa, như cấu như cào, như ngh́n mũi dao, đâm vào gan ruột, đau đớn vô cùng, nói sao cho siết, sinh được thân nầy, mừng thay vui thay, yêu thay mến thay.
Phật bảo A-Nan : công ơn từ mẫu, gồm có mười điều, phàm kẻ làm con, phải lo báo hiếu .
Những ǵ là mười điều?
1. Nhớ ơn mẹ ta, chín tháng mười ngày, cưu mang nặng nhọc.
2. Nhớ ơn mẹ ta, khi sinh lúc nở, đau đớn vô cùng.
3. Nhớ ơn mẹ ta, khi sanh lúc nở, quên cả âu lo.
4. Nhớ lại công ơn, mẹ ăn miếng đắng, lại nhả miếng ngon, dành dụm cho con.
5. Nhớ lại công ơn, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo xê con.
6. Nhớ ơn mẹ ta, ba năm bú mớm, nuôi nấng thuốc thang, trong khi sài đẹn.
7. Nhớ ơn mẹ ta, giặt diệm hong phơi áo quần dơ dáy, ô uế tanh hôi mẹ đành cam chịu .
8. Nhớ ơn mẹ ta, khi đi đâu xa, v́ thương nhớ con, trong ḷng cầy cậy, một phút chẳng ngơi .
9. Nhớ công ơn mẹ, v́ sanh nuôi con, mà mẹ cam ḷng tạo bao nhiêu ác nghiệp.
10. Nhớ công ơn mẹ, ḷng rất thương con, trọn đời yêu dấu, không phút nào ngơi.
ĐỆ NHẤT ÂN: CHÍN THÁNG MƯỜI NGÀY CƯU MANG NẶNG NHỌC
Bao kiếp, duyên cùng nợ;
Ngày nay, mới vào thai
Đầy tháng, sanh ngũ tạng;
Bảy bảy, sáu tinh khai
Thân trọng, như non Thái
Động tĩnh, sợ phong tai
Áo the, đành xốc-xếch,
Gương lược, biếng trang đài.
ĐỆ NHỊ ÂN: KHI GẦN SANH NỞ
Khi gần ngày sanh nở
Nặng nhọc, khổ vô cùng,
Cưu mang, trong mười tháng
Sanh nở, sắp đến ngày
Đứng ngồi coi nặng nhọc;
Dáng vẻ, tựa ngô ngây,
Sợ hăi lo, cùng lắng;
Tử sanh giờ phút nầy!
ĐỆ TAM ÂN: SANH NỞ
Mẹ ta, khi sanh nở,
Thân thể đều mở toang!
Tâm hồn như mê mẩn,
Máu me chan ḥa đầy,
Chờ nghe, thấy con khóc;
Ḷng mẹ mừng rỡ thay!
Đương mừng lại lo đến
Rầu rĩ ruột gan nầy.
ĐỆ TỨ ÂN: ĂN ĐẮNG NHẢ NGỌT
Mẹ ta ḷng thành thực,
Thương con chẳng chút ngơi
Nhả ngọt nào có tiếc!
Ăn đắng nói cùng ai?
Yêu dấu như vàng ngọc.
Nâng niu tay chẳng rời
Những mong con ấm no;
Mẹ đói rách cũng vui .
ĐỆ NGŨ ÂN: XÊ CON TỰ THẤP
Tự ḿnh nằm chỗ ướt,
Chỗ ráo để xê con,
Hai vú pḥng đói khát;
Hai tay ủ gió sương.
Thâu đêm nằm chẳng ngủ;
Nâng niu tựa ngọc vàng
Những mong con vui vẻ;
Ḷng mẹ mới được yên.
ĐỆ LỤC ÂN: BÚ MỚM NUÔI NẤNG
Đức mẹ dày như đất;
Công cha thẳm tựa trời
Chở che coi b́nh đẳng;
Cha mẹ cũng thế thôi!
Chẳng quản, câm mù, điếc!
Chẳng hiềm, quắt tay chân!
Bởi v́ con ruột thịt,
Trọn đời dạ chẳng khuây.
ĐỆ BÁT ÂN: ĐI XA L̉NG MẸ THƯƠNG NHỚ
Từ biệt, ḷng khôn nhẫn;
Sanh ly dạ đáng thương;
Con đi đường xa cách
Mẹ ở chốn tha hương,
Ngày đêm thường tưởng nhớ;
Sớm tối vẩn vấn vương
Như vượn thương con đỏ
Khúc khúc đoạn can trường?
ĐỆ CỬU ÂN: V̀ SANH CON MÀ CAM L̉NG TẠO BAO ÁC NGHIỆP
Mẹ trải qua bao nhiêu gian khổ,
Công lao tựa vực trời
Bồng bế cùng nuôi nấng;
Mong sao con ăn chơi
Nhường cơm cùng xẻ áo;
Mẹ đói rách dũng vui!
Khôn lớn t́m đôi lứa
Gây dựng cho nên người
ĐỆ THẬP ÂN: MẸ TRỌN ĐỜI THƯƠNG YÊU CON
Công cha cùng đức mẹ
Cao sâu tựa vưc Trời
Mẹ già, hơn trăm tuổi,
Vẫn thương con tám mươi!
Bao giờ ân oán hết?
Tắt nghỉ cũng chẳng thôi !...
Phật bảo A-Nan: Ta xem chúng sanh, dẫu làm được người ḷng c̣n ngu muội chẳng nghĩ mẹ cha, công đức kể ra, như non như bể, chẳng cung chẳng kính, chẳng hiếu chẳng từ, mẹ mang thai con, trong ṿng mười tháng, ngồi đứng không yên, như mang gánh nặng, ăn uống chẳng ngon, như người mang bệnh, ngày tháng thoi đưa, dến khi sanh nở, chịu khổ mọi đường, phút giây hay dở, kinh sợ vô cùng, như giết trâu dê, máu me lai láng, c̣n nhiều khổ nữa, mới được thân nầy, ăn đắng nuốt cay, nhả bùi nhả ngọt, nâng niu dưỡng dục, giặc giũ dáy dơ, không nề gian khổ, bức bối nồng nàn, rét mướt cơ hàn, lầm than tân khổ, mẹ nằm chỗ ướt, ráo để xê con, ba năm bú mớm, bồng bế nâng niu, dạy bảo đủ điều, lễ nghi phép tắc, cho ăn đi học, t́m đủ mọi nghề, đưa đón đi về, cần lao chăm chú, chẳng kể ǵ công.
Trái nắng dở Trời tuần trăng cuối gió, bệnh nọ chứng kia, bông hoa sài đẹn, thang thuốc đâu đâu, một ḿnh lo lắng, chạy ngược chạy xuôi năm canh ṿ vơ, bệnh con có khỏi ḷng mẹ mới yên, mong con lớn lên, con thảo con hiền, để mà trông cậy.
Không ngờ ngày nay, hóa con bất hiếu, mẹ già cha yếu, con chẳng đỡ đần, căi vă song thân, nói năng cắn cẩu, giương đôi mắt chẫu, khinh rẻ mẹ cha, chú bác ông bà, cô d́ chẳng nể, anh em cũng kệ, đánh lộn xẩy ra, ô nhục nước nhà, bất trung bất nghĩa, bất hiếu bất lương, phép nước coi thường, mẹ cha cũng kệ, xóm giềng chẳng nể, chửi bới nhau luôn, sớm tối ra vào, chẳng thưa chẳng gởi nói năng càn rỡ, tự ư làm bừa, cha mẹ cũng thừa, thầy trên cũng mặc!
Bé th́ ai chấp, người những nâng niu, dần dần khôn lớn, gai ngạnh mọi điều, chẳng ḥa chẳng thuận, thường hay sân si bỏ cả bạn lành, giao du bạn ác, tập thói xa hoa, chơi khắp gần xa, thất thường điên đảo, bị kẻ dổ dành, mất cả thân danh, bỏ làng trốn mất, trái ư mẹ cha, ly biệt quê nhà, chẳng nh́n quê quán, hoặc v́ buôn bán, hoặc bởi ṭng quân, tiêm nhiễm dần dần, trở nên lưu luyến, vợ nọ con kia, chẳng thiết đi về, quê hương bổn quán, ở đất nước người lại hay rong chơi bị người lưà gạt, tai vạ liên miên, pháp luật gia h́nh, tù loa cấm cố, cực khổ mọi điều, chẳng may yếu đau, chứng kia tật nọ, ở chốn tha hương, ai kẻ thích thân, ai người thang thuốc, mẹ cha cách biệt, thân thích biết đâu, cam chịu ưu sầu, quê người đất khách; khốn khổ gầy c̣m, không người trông nom, bị khinh rẻ, lang thang đường ngơ, v́ thế chết đi; không người mai táng, chương phềnh thối nát, giăi bừa, chó cầy nhai xé!....
Mẹ cha thân thuộc, khi được tin buồn, luống những đau thương, ruột như dao cắt, hai hàng nước mắt, lă chă chứa chan, hoặc v́ quá thương, kết thành bệnh khí, hoặc là đến chết, làm quỷ ôm thây, chẳng để cho ai khư khư giữ măi. Hoặc là v́ con, chẳng chăm học tập, chỉ mải rong chơi nay đây mai đó, cùng bạn vô loài làm điều vô ích, giao du trộm cắp, chẳng sợ lệ làng, chè rượu nghênh ngang, đánh cờ đánh bạc, gian tham tội ác, lụy đến tôn thân, nay Sở mai Tần, lên đồn xuống phủ, mẹ cha ủ rũ, khốn khổ v́ con.
Nào con có biết, cha mẹ khổ đau, trăm năo ngh́n sầu, mùa Thu mùa Đông, rét run bức bối chẳng nh́n sớm tối; ấp lạnh quạt nồng, chẳng viếng chẳng thăm, chẳng hầu chẳng hạ, mẹ cha già cả, h́nh vóc gầy c̣m, hổ mặt người con, dầy ṿ mắng nhiếc, mẹ cha hoặc góa, trơ trọi một ḿnh, luống những buồn tanh, như người ngủ trọ, chiếc gối một pḥng, năm canh ṿ-vơ, mùa đông sương gió, rét mướt cơ hàn, trai gái các con, nào ai hỏi đến, đêm ngày thương khóc, tự thán tự thương !
Khi đem thức ăn, dâng lên cha mẹ, th́ lại giữ kẽ, rằng ngượng e, sợ kẻ cười chê; ví đem quà bánh, cho vợ cho con, mặt dạn mày dầy, không hề xấu hổ, vợ con dặn bảo, phải đúng như lời cha mẹ hết hơi không hề hối cải .
Đây là con gái khi chưa gả chồng, hăy c̣n ở chung, tỏ ra hiếu thảo; khi đă gă bán, về ở nhà người một ngày một lười thiết ǵ cha mẹ, những ngày giỗ tết, có đảo về qua, ví dù mẹ cha, có ǵ sơ ư, liền sinh giận dữ, tỏ vẻ oán hờn, chồng chửi nhơn nhơn, đành cam ḷng chịu, khác họ khác làng, t́nh nghĩa keo sơn, hóa ra thâm trọng, mẹ cha máu mủ, th́ lại sơ t́nh. Hoặc đi theo chồng, quê người đất khách, quận nọ tỉnh kia, cha mẹ xa lià. Làng không tưởng nhớ, chẳng viếng chẳng thăm, thư tín cũng không, tuyệt không tin tức, mẹ cha thương nhớ, rầu rĩ ruột gan, luống những bàng hoàng, sớm chiều mong mỏi công đức cha mẹ, vô lượng vô biên, con chẳng hiếu hiền, ở đời cũng lắm.
Khi ấy Đại chúng, nghe Phật nói ra, công đức cha mẹ, cao tầy non Thái đều cùng đứng dậy, hoặc tự gieo ḿnh, đập đầu lăn khóc, máu me trào trạt, lai láng cả nhà, chết ngất cả ra, hồi lâu mới tỉnh, mà nói lời nầy, khổ thay khổ thay ! đau ḷng đứt ruột, lũ con ngày nay, tội ác ngập đầu, xưa có biết đâu, mờ như đêm tối ngày nay biết hối th́ sự đă rồi đau đớn ḷng tôi trót đà bội bạc, cúi xin chư Phật, soi xét kẻ phàm, phóng Ngọc hào quang, ra tay cứu vớt, làm sao báo được, ân đức mẹ cha .
Phật liền nói ra, đủ đầy tám giọng, bảo Đại chúng rằng :
1. Ví có kẻ nào, hai vai kiệu cơng, cha mẹ đi chơi suốt cả mọi nơi trên rừng dưới biển, hai vai nặng trễ, ṃn cả đến xương, máu chảy cùng đường, không hề ân hận, cũng chưa báo được công đức mẹ cha, kể trong muôn một.
2. Ví lại có người. Gặp khi đói kém, cắt hết thịt ḿnh, cung nuôi cha mẹ, khỏi lúc nguy nàn, riêng ḿnh cam chịu, thịt nát xương tan, trăm ngh́n muôn kiếp, để báo thâm ân, chẳng được một phần, kể trong muôn một.
3. Ví lại có người trải trăm ngh́n kiếp, tự tay cầm dao, khoét đôi mắt ḿnh, luyện làm thang thuốc, chữa bịnh mẹ cha, như thế cũng là, chưa trả được ân, kể trong muôn một.
4. Ví lại có người trải trăm ngh́n kiếp, đều tự tay ḿnh, cầm dao khoét ruột, móc lấy tim gan, luyện thành thang thuốc, chữa bịnh mẹ cha, như thế cũng là, chưa trả được ân, kể trong muôn một.
5. Ví lại có người trải trăm ngh́n kiếp, v́ tội mẹ cha, trăm ngh́n ṿng dao, băm vằm thân thể, thịt nát xương tan, như thế cũng là, kể trong muôn một.
6. Ví lại có người trải trăm ngh́n kiếp, v́ báo ơn mẹ, lấy ḿnh đốt lên, làm cây đèn thịt, cúng dàng chư Phật, như thế cũng là, chưa trả được ân, kể trong muôn một.
7. Ví lại có người trải trăm ngh́n kiếp, v́ bệnh mẹ cha, đập xương lấy tủy, để làm thang thuốc, chữa bệnh mẹ cha, như thế cũng là, chưa trả được ân, kể trong muôn một.
8. Ví lại có người trải trăm ngh́n kiếp, v́ cứu mẹ cha, trải trăm ngh́n kiếp, nuốt viên sắt nóng, cháy sém cả ḿnh, như thế cũng là, chưa trả được ân, kể trong muôn một.
Bấy giờ Đại chúng, nghe Phật nói rồi trong dạ bồi hồi ruột đau như cắt, hai hành nước mắt, tầm tả như mưa, mà bạch Phật rằng : con muốn đền ơn, công đức mẹ cha, cúi xin Phật đà, rủ ḷng chỉ bảo ?
Đức Phật liền bảo : Cặn kẽ mọi lời này chúng sinh ơi muốn đền ân mẹ, nhất là một lẽ, nên chép Kinh nầy, kính biếu gần xa, cho nhiều người tụng. Hai v́ cha mẹ, đọc tụng Kinh này, chuyên cần chớ đoạn. Ba v́ cha mẹ, sám hối làm chay. Bốn v́ cha mẹ, cúng dường Tam Bảo, tùy sở dùng. Năm v́ cha mẹ, trong sáu ngày Trai phải nên nhớ giữ. Sáu v́ cha mẹ, thường hay bố thí.
Làm được như thế, thực là con hiếu, cứu được cha mẹ, siêu thăng Cưc Lạc, phúc đẳng Hà sa.
Phật bảo A-Nan, ở trên thế gian, những người bất hiếu, sau hết duyên trần, nguyên cái xác thân, chôn vùi dưới đất : c̣n phần Linh giác, là cái chân thân, phải vào Điạ Ngục, Chính ngục A-Tỳ, vuông rộng tứ vi tám ngàn cây số, bốn mặt có tường sắt, tường đồng, lửa cháy tứ tung, toàn dây thép điện, thường có lửa bén, cháy đỏ hồng hồng, bốc cháy tứ tung, thấy mà kinh sợ; hơn như thế nữa, sấm chớp đùng đùng, chó sắt rắn đồng, phun ra khói lửa, đốt cháy tội nhân.
Lại c̣n nước đồng đun sôi sùng sục, rót ngay vào miệng những kẻ tội nhân, v́ tội bất hiếu, căi giả mẹ cha, cam chịu cực h́nh, ở trong ngục ấy, gươm dao sào gậy, đâm chém suốt ngày, như hạt mưa bay, trên không rơi xuống, trải ngh́n muôn kiếp, không phút nào nguôi hết hạn ấy rồi lại vào ngục khác; Đầu đội chậu máu, xe sắt nghiến ḿnh, ḿnh mẩy chân tay, dập dừ tan nát, một ngày phải chết, tới ngh́n vạn lần, khổ sở gian truân, v́ chứng bất hiếu. Phật lại dạy rằng : ví có Thiện nam hay là Tín nữ, thật là hiếu tử, trả nghĩa mẹ cha, in Kinh nầy ra, biếu cho người tụng, in được một quyển, được một công đức, in được mười quyển, được mười công đức, in được trăm quyển, được trăm đức Phật, in được muôn quyển, được muôn đức Phật, phù hộ độ tŕ, lại tiếp hồn đi về phương Cực Lạc, đây là lời Phật, chớ có coi thường, Điạ ngục vấn vương, khó ḷng thoát khỏi !
Bâư giờ A-Nan cùng chư Đại chúng, Trời Rồng, Thần, Quỉ, Dạ Xoa, La Sát, người cùng phi nhân, được nghe Phật nói đều phát nguyện rằng :
• Chúng con tận tâm, chí thành chí kính, dù trăm ngh́n kiếp, thịt nát xương tan, nhỏ như vi trần, cũng chẳng dám quên lời chư Phật dạy. Thà rằng lấy ḱm, cặp lưỡi rút ra, dài trăm do tuần, cho trâu sắt cày, máu chảy chan ḥa, thành sông thành suối con thề chẳng trái lời Phật dạy răn.
• Chúng con thề rằng: Thà lấy trăm ngh́n ṿng dao giáo mác, đâm chém thân này, nhỏ như vi trần, cũng chẳng dám quên lời chư Phật dạỵ
• Chúng con thề rằng: Thà lấy lưới sắt, quất chặt vào thân trăm ngh́n muôn kiếp, chẳng tháo cho ra, cực khổ vô cùng, cũng chẳng dám quên lời chư Phật dạy.
• Chúng con thề rằng: Thà đâm thà chém, thà mổ thà xả, thà xay thà giă, nhỏ như vi trần, đem cái xác thân nầy, làm ngh́n muôn thứ, nào da nào thịt, nào gân nào xương, rơi rác ngoài đường, trong nhà, ngoài ngỏ; trải trăm ngh́n kiếp, chịu khổ như thế, cũng chẳng dám quên lời chư Phật dạỵ
Khi ấy A-Nan, liền bạch Phật rằng : Lạy Đức Thế Tôn, đây là kinh ǵ, lũ chúng con đây đều muốn tụng tŕ, có được hay chăng. Đức Phật dạy rằng, chúng con nên biết :
Kinh nầy là Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân chi Kinh, tất cả chúng sinh thảy đều nên tụng. Khi ấy Đại chúng nghe Phật nói rồi tin, kính phụng lành, lễ tạ mà lui.
Chấm dứt Kinh Phật Nói Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân
 
1. Kính lạy Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân kinh.
2. Kính lạy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
3. Kính lạy chư Phật đă đền ân cha mẹ.
4. Kính lạy Đức Ma Gia Đại Thánh Mẫu.
5. Kính lạy Ngài Quang Mục Đại Thánh Nữ.
6. Kính lạy Ngài Diệu Thiện cắt tay cứu Phụ Vương.
7. Kính lạy Ngài Mục Kiền Liên vào ngục cứu mẫu thân.
8. Kính lạy chư vị Bồ Tát đă đền ân cha mẹ.
9. Kính lạy Phật Từ Di mẫu, Kiều Đàm Di đại Bồ Tát.
10. Kính lạy Thầy Cưu Ma La Thập dịch kinh này.

 

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0