Ngày 24 Tháng 6 Năm 2012

  

Chuyến Đi Bái Phật

  

 

Do Nhân duyên nào đưa chúng tôi đến triều bái ngọn núi Castle thuộc Thành Phố Banff Alberta ?

    Câu chuyện được nghe và biết như vậy, vào giữa thập niên năm 80, tức vào mùa Hè 1986, chấp nhận lời thỉnh cầu của chúng Phật Tử thuộc Thành Phố Calgary, Hòa Thượng Tuyên Hóa cùng với đệ tử (H.W) đến Thành Phố để Khai Quang Chùa Hoa Nghiêm. Khi phi cơ tiến đến không phận của Thành Phố Banff, Alberta, Ngài nói với đế tử của Ngài bên dưới có một ngọn núi là Đạo Trường của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Hòa Thượng nói “Ngài Văn Thù Sư Lợi hết duyên ở Trung Quốc rồi, Ngài sang Canada lập Đạo Tràng tại đây”.

   Tuy nhiên Hòa Thượng chưa khẳng định ngọn nào, vì Rocky Mountain là một dãy núi hùng vĩ chạy dài từ Alaska xuống tận Hoa Kỳ Colorado State. Chờ cho đến chuyến thăm chùa Hoa Nghiêm kế tiếp bằng đường bộ (đi bằng xe) từ Vancouver đến Calgary. Hòa Thượng mới xác định được ra ngọn núi co tên Castle nằm trên Quốc Lộ 1 và Highway 93 tay phải kể từ Đông sang Tây khi Ngài còn tại thế, Hòa Thượng có khuyên Tứ Chúng Phật Tử dành chút thời giờ để viếng thăm Castle Mountain nầy. 

     Trong suốt thời gian kế tiếp viếng thăm Canada, Hòa Thượng không ngừng tìm kiếm nơi lập Đạo Tràng sau này. Ngài đã chọn được vùng đất có tên Golden,BC.,là một vùng đất rộng 1100 mẫu tây nằm giữa hai rặng Rocky Mountain Rank và Bristish Columbia Rank và Ngài (Hòa Thượng) đã phát nguyện sẽ xây Vạn Phật Thành thứ hai tại đây, Ngài nói tại sao lại chọn vùng núi nầy ?Vì vùng này toàn là Chư Phật và Bồ Tát ngự tại đây, nếu Vạn Phật Thành được xây dựng trong tương lai sẽ giúp tất cả chúng sanh đến đây tu hành đều thành tụ được Phật Quả.

 

 Trần Văn Trai

 Pháp Danh  Quả Trai (Quả Nam )

 


google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0